Flytting av værer i beite/binge

Bruker du beite/binge og har egne værer på værlisten din, så kan det hende at du har startet en paringsperiode utenfor sesong. Er du usikker på om du har startet en paringsperiode kan du sjekke ut dette i rapporten Noteringsliste paring. Denne finner du under  Rapporter > Paring/avl > Noteringsliste paring. 

Fotograf : Grethe Ringdal/ Animalia

Dersom du flytter en vær som er registrert som aktiv i din værliste inn i en binge hvor det finnes søyer, startes det automatisk en paringsperiode. Det samme skjer hvis du flytter søyer inn i en binge hvor det står en aktiv vær. For å avslutte en paringsperiode må du flytte enten søyene eller væren ut av bingen. Hver gang du prøver å gjøre flyttinger som vil føre til at det blir startet paringsperioder, får du opp et varsel om dette slik at du kan velge å avbryte flyttingen. 

 

Utenom paringssesong anbefaler vi å samle alle avlsværene i en egen binge/beite eller gå til værlista og fjerne haken for aktiv på dine værer. Da slipper du at det er registrert paringer i løpet av sommeren som du må rydde opp i før paringssesongen starter. 

 

Dersom du har fått startet en paringsperiode, kan dette lett rettes opp i. Du går til Registrering > Endre hendelser og velger paring. Så velger du i hvilket tidsrom du ønsker å søke opp hendelsene fra. Programmet har som default at den har valgt alle individene, hak av de som du eventuelt ikke ønsker å endre. Deretter trykker på "Endre alle valgte" . Deretter sletter du alle hendelsene ( NB foreløpig må du slette en om gangen).