Lesestav app

Nå kan du bruke lesestav mot Sauekontrollen i nettleser på mobil

Appen Lesestav kan brukes mot Animalias Sauekontroll i nettleser på mobil. Foreløpig virker dette i Android. Det jobbes mot en versjon også for iOS, men denne er ikke enda klar til lansering. 

Lesestaver som støttes mot Android er: 
Tru-Test XRS, Tru-Test XRS2, Allflex LPR, Biocontrol HHR3000, Datamars TracKing1, Datamars Gesreader 3S, Gallagher HR5. Det er forventet at Biocontrol HHR5000 vil støttes i nærmeste framtid. 

Lesestaver som er forventet å støtte iOS er: 
Biocontrol HHR5000 og Tru-Test XRS2.

Appen Lesestav finner dere i Google Play. Trykk her for å laste ned.

Trykk midt i videoen for å starte avspilling

Fotograf

 

I Sauekontrollen er følgende sider klargjort for bruk av lesestav: 

  • Besetning (masseregistrering) 
  • Veiing 
  • Paring 
  • Fostertelling 
  • Holdvurdering
  • Utmelding
  • Lamming

Kommer i nærmeste framtid: 

  • Individoppslag

Etter hvert som flere sider gjøres mobilvennlige vil også disse kunne brukes med lesestav.

 

Første gang appen brukes må det samtykkes til bruk av Accessibility API og tilgjengelighet. Åpne appen og de to knappene for samtykke dukker opp. Når en skal slå på tilgjengelighet blir en sendt til innstillinger i telefonen. I innstillinger i telefonen vil det ligge en knapp som heter "Lesestav". Ser du ikke denne? Trykk på "Installerte apper" først. Slå på knappen for Lesestav. Nå kan du gå inn i Sauekontrollen i nettleser og scanne inn individnummer i sidene som støtter det, om du har lesestaven paret med telefonen og slått på. Lesestaven kobler seg opp når du kommer inn i riktig side i Sauekontrollen, og trenger ikke å stå som tilkoblet i innstillinger på mobilen.

Lesestav app støtter de vanligste nettlesere på Android. Virker ikke din nettleser? Prøv med Google Chrome.

Det er mulig å legge Sauekontrollen som en snarvei på hjem-skjermen på mobilen. Dette gjøres ved å gå inn i nettleser og inn i Sauekontrollen. Der finner en fram den siden en vil ha snarvei til, og trykker på menysymbolet (de tre prikkene) i nettleseren. I menyen kan en velge "Legg til på startsiden". Se bildeforklaring under. 

 

Det er forhandler av selve lesestaven som har brukerstøtte for den. Om ikke lesestaven din fungerer mot Lesestav app, prøv innstillingene som er listet opp under først:

Tru-Test XRS: 
Bluetooth: Manual 

Tru-Test XRS2: 
Bluetooth: Manual 
Tag reading: 
   Tag Format: Decimal eller ISO 
   Read mode: Single 

Datamars: TracKing1 
BT: ON 
Modus: 1010 
MAN ikke AUTO 

Datamars: Gesreader 3S 
ISO 24631-2: On 
EIC format: ShortSA 
CIC: SHORT 

Pass også på at det kun er en lesestav koblet til mobilen, og kun en mobil koblet til lesestaven på samme tid. Dersom det er flere lesestaver paret med mobilen, må en gå til mobilens innstillinger -> Bluetooth -> finn lesestaven som ikke skal være koblet til og trykk på tannhjulet -> Glem enhet eller avslutt sammenkobling for å fjerne lesestaven som ikke skal brukes fra mobilens minne.

Kom gjerne med tilbakemeldinger etter bruk til brukerstotte@animalia.no .