Forbedringer og feilrettinger

Her finner du informasjon om nyheter/feilrettinger som er utført i weben.

01.07.2024 Versjon 4.0.2

Forside

 • Justert hvilke kort som synes på forsiden for rollene Sensehub og Biobank
 • Inaktive dyr modal – lagt til fødselsdato som kolonne
 • Endret fra Lang tekst på Rase far (Charolais) til Kort tekst (CHA) i modaler på forsiden. 
 • Rettet slik at Logg ut knappen ikke forsvinner på mobil
 • Rettet slik at hvis det mangler data i en rad så vises ikke raden, eks e-post i medlemsopplysninger 
 • Endret Endre knapp (medlemsopplysninger modal) på mobil 
 • Rettet feil i Filter i Besetning  
 • Forsidekort Kalv: Lagt il kjønn som kolonne i Avvenning 

Forbedringer

 • Nytt design på Individsøkeboksen (I)
 • Rettet feil med at inputfeltene ble blanka ut ved masse endring i noen tilfeller
 • Endret tekst i utskrift til Print/last ned  
 • Skjult menypunkter i Besetning > filtrer > utmeldingkoder 
 • Rettet feil i filteret (beite/binge) i tilvekstprognose
 • Endret slik at Antatt bedekningsdato beregner forventet kalvingsdato i Noteringsliste kalving 
 • Strammet inn sjekkene på at far i kalving er registrert som okse 
 • Lagt til salg med dyreholdid i Dyr meldt solgt til deg (SFK)
 • Produksjonstilskudd: ny rad for bevaringsverdige storfe 
 • Bedre visning av feilmeldinger fra Sensehub i web 

TYR

 • Endret vilkår for varsling av dyr som ikke kan stambokføres  
 • Automatisk stambokføring: lagt til nytt kriteria om at dyret må være 15/16 raserein
 • Lagt på dato for hendelsen i stambokføringsvindu i Avstamning  

 
17.06.2024 Versjon 4.0.1

 • Justert menypunkter for forskjellige roller
 • Rettet feil med viderekobling til forsiden for kårere
 • Endret tekst i knappen i Tilbakestill forside kort fra Sett til standard til Tilbake til standard

17.06.2024 Versjon 4.0.0

Ny meny og forside - generelt 

Menyen er flyttet fra topplinja til en hamburgermeny opp til høyre i bildet. Når man åpner menyen vil man finne igjen de samme menypunktene som før, forskjellen er at nå ligger de under hverandre og åpnes i et nytt bilde.Tidligere lå Huskeliste og Egne valg på forsiden, disse er flyttet i menyen under Mine innstillinger.

Forsiden blir nå helt ny, og vil inneholde et felt for individsøk, hurtigtilgang til registreringsbildene og kort med viktig informasjon og snarveier til oppslag og dyregrupper.

Meny  

 • Nytt design  
 • Nye menypunkt: 
  • Mine innstillinger, herunder 
  • Egne valg
  • Huskeliste
  • Innsyn (kun medlem)
  • Bytt slakteri (kun rådgiver) 
 • Min side (link) 
 • Viser nå navn+prodnr (ikke brukernavn) 
 • Utmeldt medlem vises i rødt i toppmenyen ved at navn og prodnr får fargen rød.  

Mini individkort/Individsøk

 • Felles:  
  • Opprinnelsesmerke og kategori i toppen  
  • Fødselsdato, kjønn og rase 
 • Spesialinfo for hver kategori/kjønn feks veiing eller beite/binge 

Registreringsknapper

 • Mulighet for å velge hvilke registreringer man vil ha i kortet samt rekkefølgen 
 • Følgende valg er lagt til pr nå: Innmelding, Helse, Veiing, Drektighet, Utmelding, Kalving, Bedekning, Beite/binge, Etiketter og Klauvskjæring  

Forsidekortene

Generelt: Alle bolker i forsiden er nå basert på en kortstruktur, dvs at hver bolk har en et eget kort. For de fleste kortene kan man tilpasse hva man vil se og i hvilken rekkefølge. Noen kort er forhåndsbestemt og låst for å kunne endre på. Mer spesifikasjon kan man se i tabellen under

 

Type kort 

Endre modal

Låste felter

Sjekk tegn ok når tomt 

 

+ tegn når tomt  

(Hurtig)registrering 

Ja 

Nei

Nei 

Ja 

Besetning 

Ja 

Nei 

Nei 

Ja 

Helsestatus 

Ja 

Ja 

Nei 

Nei 

Hendelser 

Ja 

Ja 

Nei 

Nei 

Inn/utmelding 

Ja 

Ja 

Ja 

Nei 

Brukerstøtte 

Nei 

Ja 

Nei 

Nei 

Kalving  

Ja 

Nei 

Ja 

Nei 

Kalv 

Ja 

Nei 

Ja 

Nei 

Manglende veiinger 

Ja 

Nei 

Ja 

Nei 

Beite/binge 

Ja 

Nei 

Nei 

Ja 

Etiketter 

Ja 

Nei 

Nei 

Ja 

Meldinger 

Nei 

Nei 

Ja 

Nei 

Medlemsopplysninger 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Notat om medlem (rådgiver)

Nei 

Ja

Nei 

Ja 

Tilpass forside  

Ja 

Ja 

Nei 

Ja 

Annet forside

 • Endret URL i ny forside til gammel forside, samt gitt nyt URL til gammel forside. 
 • CTRL pluss klikk på logo åpner forside i ny fane  
 • For rådgiver er det opprettet en medlemsvisning. Her kan rådgiver (og andre roller) se og endre medlemmets innstillinger.

Forbedringer

 • Automatisk endring av hornstatus til Hornet dersom det kommer inn en helseregistrering med Avhorning i SFK 
 • Automatisk endring av Kjønn til Kastrat dersom det kommer inn en helseregistrering med kastrering i SFK 
 • Oppdatert Velg medlem modal med nytt design og funksjoner – kan nå bruke piltaster for å gå opp/ned og Enter for å velge medlem 
 • Forbedret ytelse i Filter i Besetning og Tilvekstprognose

Rettinger

 • Tatt bort regel om at mormor må være stambokført (TYR) 
 • Registrering utenlandsk individ, fikk ikke søkt opp foreldre.  
 • Registrering > Helse div rettinger 
 • Okseliste: rettet opp design i tabeller  
 • Innlesning veiing: rettet opp design i tabeller  
 • Rettet feil med at rase ikke endret seg riktig ved bruk av adminfunksjon > Endre rase  

Livdyrattester

 • Rettet feil med at produsenter uten medlemskap i SFK ikke fikk bruke Livdyrattester.  
 • Endret modal for sending av SMS i Livdyrattester  

26.04.2024 Versjon 3.12.6

Nye kolonner Besetning > Kolonnevalg

 • Alder i dag (basis)
 • Forventa kalvingsdato (kalving)
 • Dager siden siste bedekning (bedekning)
 • Antatt bedekningdato – nytt navn (bedekning)
 • Antall merka avkom (kalving)

Feilrettinger

 • Rettinger i Avlsplan og Avslplan Krysning ift beregning av innavlsgrad.  

23.04.2024 Versjon 3.12.5

 • Rettinger i Utskrift og Excel, tom kolonne rota til visningen i Excel
 • Rettinger i Indivdsøk (I), noen dyr ble ikke søkbare i egen besetning  
 • Rettet feil i Produksjonstilskudd rapporten

18.04.2024 Versjon 3.12.4

Mindre forbedringer/rettinger

 • Er nå mulig å søke på seminokser i Individsøk (I)
 • Viser nå hvem som har meldt inn et dyr (Individkort > Forflytninger) selv om kjøpet ikke er bekreftet
 • Justert forventa kalvingsdato for Embryo med –7 dager (siden embryo er ei uke gammelt når det legges inn)
 •  Innavlsrapporten er justert slik at man kan søke opp enkelt hunndyr utenfor besetningen
 • Små layout justeringer i okseliste
 • Kalving: lagt inn fødselsvekt som default felt i kalvingsbildet for nye medlemmer og medlemmer som ikke har brukt utvidet registrering enda
 • Kalving kladd: endret teksten i modalen for sletting av kladd
 • Kalving: flere okser er tilgjengelig i søkefeltet for far
 • Innmelding: tar ikke med beite/binge i endre modus lenger
 • DHP integrasjon: får nå inn bedekninger med embryo
 • Rettet feil med at registreringsbildene hoppet når man kom til bunnen av siden
 • Oppdatert linker som går til TYR sin hjemmeside fra SFK
 • Rettet slik at brukere uten medlemskap får opp riktig feilmelding når de logger inn
 • Rettet disabling i hurtiglink til Egenerklæring individ (livdyrattester)
 • Rettet slik at man får slettet et individ/innmelding/utmelding selv om dyret har en feilinnlest hendelse fra DHP
 • Rettet feil med at tvillinger ikke fikk korrigert fødselsvekt om de ikke ble opprettet samtidig
 • Rettinger i Helseattest besetning/buskap: presisert kreperte og dødfødte før merking. Lagt til en ny rad med kreperte etter merking for kalv under 180 dager
 • Rettet feil i produksjonstilskudd rapporten for melkekyr

Tilvekstprognose

 • Lagt til Utskrift og Excel i tilvekstprognose
 • Nå er det mulig å søke på individer med 0 eller 00 foran individnr
 • Kan nå sortere på kolonnene med estimerte vekter 

Besetning

 • Rettinger i RFID scanning i Besetning
 • Rettet så tvillingkolonnen vises riktig i Besetning
 • Rettet feil ved generering av PDF og Excel i rapporter som ble linka fra forsiden
 • Rettet så det ikke er mulig å søke i besetning før besetningslisten er lastet inn 
 • Kan nå huke av flere individer ved å bruke Shift (til massereg)
 • Sidescroll synes hele tiden på desktop nå
 • Ny måte å ta ut PDF (utskrift) og excel på
 • Nå er det mulig å søke på individer med 0 eller 00 foran individnr
 • Nå kan man velge rekkefølge på kolonnene i besetning på mobil

Rådgiver/admin 

 • Lagt til postnummer i Administrer brukere > Medlem
 • Rettet feil i registreringsbilde for utenlandsk individ (TYR)
 • TYR får nå lov til å tildele stb.nr, selv om ikke alle kriterier for stambokførbarheten er ok
 • Tilvekstprognose og besetning har fått oppdatert tabell komponent 

25.03.2024 Versjon 3.12.3

TYR

 • Viser nå grafisk fremstilling av avlsverdiene (likt som i oksekatalogen til TYR) på Individkortet > Avlsverdier og Avstamning 
 • Påmelding til Staur er oppdatert med nye kriterier for å kunne melde på et dyr. Nye felter/kriterier 
  • Fødselsdato fra og med 
  • Fødselsdato til og med 
  • Rasevalg 
 • Endret oppførsel på når påmeldingsknappen skal synes for admin/TYR brukere. Nå vises den likt for alle roller, uansett.
 • Hunndyr med åpne stambok, strammet inn reglene for å kunne bestille stambokføring, samt varsler ut i kontrollen når mor har feil i avstamning.
 • Hunndyr med åpen stambok, sjekker fedre og mødre på morsiden. Dersom en av fedrene ikke har stambokføring så sperrer vi for bestilling av stambokføring samt varsler det ut i kontrollen.
 • Satt Galloway til lukket stambok
 • Endring i tooltip i Stambokføring/Genetikk, endret tekster på to av hendelsene til “Sjekk bestillingsvindu for detaljer”. 

Livdyrattester

 • Viser nå besetningserklæring fra selger hos kjøper i Livdyrattester. Dette vises under Gyldige og Utgåtte attester > Innkjøp (eksterne besetningserklæringer)
 • Henter nå dyr og produsenter i Gyldige og utgåtte attester via HRSW og ikke vårt eget personreg.
 • Dersom man ikke hadde noen attester så sto spinneren under Innkjøp og gikk evig, dette er nå retta.
 • Utvidet helseattest API med et felt for kun drektighetsundersøkelse som ikke er tilknytta en bedekning. Da oppdaterte vi samtidig GUI i livdyrattester til å vise denne bedekningen på Individ fanen

Biobank 

 • Sjekker om far_id og mor_id er tom og varsler ut i bestillingsvinduet om dette er tilfelle.
 • Åpnet opp for å ta imot tomt far_felt fra Biobank. 

26.01.2024 Versjon 3.12.2

 • Rettet feil i innmelding, feilmeldinger dukka ikke opp som forventet
 • Tilvekstprognose: retting visning av dyrehold id
 • Rettet feil i grafen i tilvekstprognose. Alder vistes ikke riktig
 • Rettet sortering på individnr

Årsstatistikk 2023

 • 23.01.2024 Årsstatistikken ble kjørt og rapportene Årsrapport ammeku og Årsrapport slakt (i SFK) ble oppdatert med tall fra 2023.
 • 25.01.2024 Årsmeldinga ble oppdatert i Power BI med tall for 2023

09.01.2023 Versjon 3.12.0

 • Tilvekstprognose: individnr ligger som default første kolonne
 • Forbedret hastigheten i rapporten Tilvekstprognose
 • Fikset avhuking til massereg i Tilvekstprognose 
 • Rettet feil ved innmelding av nytt medlem
 • Endret hvordan Valg-knappen åpner seg i noen skjermbilder
 • Gir nå feilmelding i innmeldingsbildet om dyreholdet ligger feil i HR
 • Lagt på feilmelding som manglet i innmeldingsbildet etter vi oppdaterte design
 • Fikset så kalveraden dukker opp når man henter en kladd der ingenting er fylt ut på kalven.
 • Livdyrattester: Retta feil i skjemaene for okse og ku for vet.attest og egenerklæring individ
 • Fikset feil i aggregert individ og indeks DB/sekvensnummer som førte til at besetning ikke oppdaterte seg riktig

08.11.2023 Versjon 3.11.1

Nyhet: Tilvekstprognose, en rapport som viser estimerte vekter frem i tid (pilotprosjekt)

 • Vektene: estimerte vekter ved bruk av algoritme
 • Valg knappen
  • Vekt (slaktevekt, levendevekt)
  • Tidsenhet (dato, uker)
  • Kolonneoppsett (dyrholdsid, rase, alder, kjønn, kategori, beite/binge)
  • Velg tidsintervall (15, 30, 45, 60)
  • Sett maksalder 
 • Søk og Filter, likt som i besetning
 • Kan sortere på kolonnevalga, default sortering er alder, ung --> eldre
 • Gjennomsnitt: Regner ut snitt slaktevekt, levendevekt og alder for de dyra som ligger i rapporten 
 • Utvidet informasjon om et individ: man kan åpne raden for et individ å se:
  • Graf: med slaktevekt, levendevekt og alder et år frem i tid
  • Veiinger: viser alle veiinger som er registrert på dyret. Hvis det er negativ tilvekst så vises dette i rødt

06.11.2023 Versjon 3.11.1

Rettinger i besetning

 • Diverse rettinger i nedlastning av PDF og Excel
 • Gir nå beskjed om at nedlastning av PDF/Excel starter med en infoboble
 • Retta feil med at Individ-visningen ble oppdatert når man la til/tok vekk en kolonne i en annen visning
 • Besetning vises nå normalt når man ikke har noen innmeldte dyr
 • Retta diverse feil i filteret ved valg av Utmeldte
 • Retta feil i filteret “I besetning per dags dato” 

17.10.2023 Versjon 3.11.0

Besetning 

 • Nytt design på mobil og desktop 
 • Filter er flytta opp og bak en knapp
 • Viser hvor mange rader man får treff på i Filterboksen
 • Individsøk er flyttet ut fra Filter og er nå en egen boks. Søket har samme søkefunksjoner som før, i tillegg kan man søke på individnr fra til ved bruk av bindestrek.
 • Visning, ferdigutfylte rapporter ligger her 
 • Valg-knappen
  • Kolonnevalg (med søk for å finne kolonnene raskere)
  • Last ned Excel
  • Last ned pdf
   • Liggende
   • Stående
  • Last ned helseattest
 • Masseregistrering på mobil og i registreringsbildene.
 • Mulig å scanne RFID merker slik at dyret hukes av i besetning.
 • Sortering av kolonner: nå husker programmet siste sortering i alle visninger. 
 • Notat har blitt flyttet inn i kolonnevalga
 • Forbedret ytelse og hastighet i stor grad.

Forbedringer

 • Veiing: lagt inn brystmål som utvidet registrering. 
 • Foreslåtte utmeldinger, viser nå navn på kjøper om man holder over prod.nr. 
 • Forflytning livdyr via slakteri: legger nå inn dyrene i Innmelding uavhengig av om de finnes i HR eller ikke.    

Rettinger

 • Bedekning, fokus flytta seg feil ved bruk av kode Paring.  
 • Prod.tilskudd rapport, endret hvordan ammekuer telles opp dersom de er meldt kjøpt, men ikke solgt og har ny kalving i kjøpers besetning. 

22.08.2023 Versjon 3.10.3

Forbedringer 

 • Ny versjon av rasekaka på individkortet
 • Visning av vekter på individkortet på mobil er forbedret
 • Etiketter vises nå alltid slik de er opprettet (for eksempel i lister, registreringer osv)
 • Mulig å søke på mor med null foran individnummeret i Kalving
 • Avlsplan åpnes nå automatisk om man bare har en rase. Dersom man har flere raser så vises kun de rasene som finnes i besetningen (gjelder både Avlsplan og Avlsplan Krysning)
 • Engelsk stambokbevis har blitt oppdatert med riktige oversettinger på utkodene
 • Oppdatert lenke i Lesestav app for Apple
 • Fokus flyttes nå til neste linje og første felt når man lagrer i Innmeldingsbildet 
 • Noteringsliste kalving, har gått bort fra filtrering på fanen Alle hunndyr eldre enn ett år

Rettinger 

 • Rettet bug i besetning, kolonnen elektronisk øremerke
 • Rettet slik at når man endrer navn på en Etikett så endrer det seg også i Besetning
 • Feltet Kjønn ble borte på mobil når man registrerte Dødfødt eller Krepert kalv. Dette er nå rettet
 • Rettet feil når man søker opp far fra HR i innmeldingsbildet
 • Små rettinger i utmeldingsbildet
 • Rettet feil ved bruk av kalvingshendelse Kasting i kalvingsbildet
 • Rettet feil i beite/binge. Hvis man slettet siste flytt på en okse så åpna ikke dette paringsperioden igjen. Dette er nå rettet.

Rådgiver/Admin 

 • Rettet feil ved visning av rådgiver i Endre medlem
 • Opprette medlem, rådgiverfeltet står nå alltid som “Velg”
 • Administrer brukere, rettet så spinneren oppfører seg normal
 • Administrer brukere, linjene er ikke lenger klikkbare. Dette er for å kunne kopiere innholdet i linjene
 • Oppslag i merkeregisteret er nå mulig å bruke på mobil
 • Rådgivere med tilgang til flere slakterier kan nå bytte slakteri uten å logge inn/ut

03.07.2023 Versjon 3.10.2

RFID 

 • Det er nå mulig å skanne mor, far og kalv i kalvinsbildet
 • Justert feilmeldinger ifb med RFID skanning

TYR

 • Lagt på mer sikkerhet rundt sletting av genotyping bestilling
 • Tatt vekk muligheten til å bestille avstamningskontroll uten gentester for de mindre rasene
 • Lagt til mulighet for å kunne søke på flere dyr i søkefeltet Stamboknr/seminnr ved å bruke komma. 

Admin/rådgivere 

 • Lagt til en kolonne for Dyrehold ID under Administrer brukere > Medlem
 • Rettet feil for rådgivere i innmeldingsbildet

20.06.2023 Versjon 3.10.1

Forbedringer

 • Rettinger i Tilsynsliste PDF
 • Rettinger i Noteringsliste klauvskjæring PDF, lagt til flere klauvdiagnoser
 • Avstamning: lagt inn klikkbar link på alle dyrene i slektstreet uavhengig av om de er stambokført eller ikke.

Nyhet: Bruk av RFID lesestav er nå klart i registreringsbildene: veiing, drektighet, utmelding, innmelding og bedekning.

Admin

 • Opprette/endre medlem, rådgiverlisten inneholder kun rådgivere for gitt slakteri og er sortert.
 • Lagt til diverse roller og hendelser i Matomo
 • Rettet bug ifb avviste okser og påmelding til staur 

05.06.2023 Versjon 3.10.0

Kalving

 • Nytt design på mobil og desktop 
 • Nytt: innført Kladd slik at man kan opprette en kalving uten å måtte fullføre kalvingsregistreringen.
 • Nytt: mulighet for å sette Standard hornstatus til Ingen, Hornet eller Kollet. Kan endres under Valg i kalving eller under Egne valg.
 • Nytt: mulighet for å registrere Etiketter og Notat på mor og kalv
 • Nytt: oksefelt og bedekningsfelt er slått sammen slik at man velger bedekning i oksefeltet.
 • Nytt: far foreslås automatisk hvis det er en bedekning som passer. 
 • Nytt: mulig å registrere embryokalv rett i kalvingsbildet. 
 • Lagrede kalvinger er listet opp på en ny måte på mobil og desktop. 
 • Farfeltet krysses ut hvis man endrer mor. 
 • Lagt inn Flerfødsel som kalvingshendelse.
 • Valg knapp med følgende innhold:
  • Utvidet registrering mor (giverku, notat, etiketter)
  • Utvidet registrering kalv (fødselsvekt, kalvens navn, fostermor, farge, notat, etikett)
  • Fast etternavn
  • Standard hornstatus (Ingen, kollet, hornet)
 • Datofelter foreslås automatisk
  • Fødselsdato/kalvingsdato foreslår dagens dato
  • Merket dato foreslås med dagens dato når man fyller ut individnr
  • Veiedato foreslås med dagens dato når man fyller ut vekt

Forbedringer

 • Juster Valg knapp og dropdown til å være lik på alle registreringsbilder
 • Opprette medlem, registrere selv skal alltid stå default huka på.
 • Opprette medlem, flyttet feltet organisasjon slik at det står over rådiverfeltet
 • Rettet valideringsfeil når man endret kjønn via individkortet og fanen basis.

Feilrettinger

 • Fikset feil i PDF visning i Besetning
 • Fikset feil i sortering på vekter i Besetning

09.05.2023 Versjon 3.9.8

 • Ny validering i rutina for automatisk stambokføring
 • Produsentnummer settes automatisk i feltet Prodnr i Administrasjon > Merkeregisteret 
 • Endret litt logikk i Legg til far i innmeldingsbildet.  
 • Rettet feil i avlsplan  

20.04.2023 Versjon 3.9.7

 • Filinnlesning har fått nytt design, flyttet innlesningsdelen sammen med tidligere innlesninger og lagt til rette for masseregistrering
 • Endret visningen av avlsverdier som følge av strengere regler hos TYR
 • Endringer i ny masseregistreringsmodal, byttet ut klauvskjæring med helse
 • Rettet feil i Registrering > Veiing > Avvent felt

12.04.2023 Versjon 3.9.6

Forbedringer

 • Registrering > Veiing, feltet Tivekst g/dag blankes ut om man krysser ut tallene i vekt-feltet
 • Lagt inn link til Min side fra SFK
 • Brukeravtalen for SFK nullstilles ved endring av produsentnummer

Feilrettinger

 • Rettet feil på datofeltet i de nye registreringsbildene 
 • Rettet opptellingsfeil i rapporten produksjonstilskudd
 • Flyttet footer på noen registreringsbilder 

11.04.2023 Versjon 3.9.5

 • Forbedret Registrering > Veiing slik at de statiske feltene Alder og Tilvekst g/dag fylles ut rett etter man har tastet inn dato og vekt/brystmål.
 • Forbedret Søk (legg til okse > søk) i okselista
 • Tillater nå femsifret veterinærnummer i seminoverføringene fra DHP

28.03.2023 Versjon 3.9.4

Okseliste 

 • Nytt design på mobil og desktop 
 • Valg knapn (kolonneoppsett (type, rase, dose), Avlsplan, Krysning, Innavl, Registrering bedekning, Oksekatalogen og Fjern alle inaktive okser)
 • Viser nå om det er eliteokse eller ungokse sammen med Type (egen, lånt, semin)
 • Nytt søk som kun søker i okselista og ikke har Legg til funksjonalitet 
 • Legg til ny okse knapp, samla alle tre stedene man tidligere kunne legge til okse under denne knappen (Søk, Søk i egen besetning og Seminokser)
 • Satt maksgrense på fire siffer på antall doser 

Feilrettinger

 • Justert tekst i de nye registreringsbildene
 • Fikset slik at legg til far funksjonen i innmeldingsbildet fungerer for okser som ikke har opprinnelsesmerke i SFK (for eksempel seminokser)

03.03.2023 Versjon 3.9.3

 • Rettet at medlemsøket fungerer igjen på registrer > bedekning, veiing, drektighet og slett dyr
 • TYR: rettet feilmelding under rediger semin
 • Registrering > slett dyr har fått nytt design

02.03.2023 Versjon 3.9.2

 • Fikset feil med at man ikke fikk endret innmelding når det lå en 42 hendelse etter 41 hendelsen på en senere dato

01.03.2023 Versjon 3.9.1

 • Rettet feil i oksesøket i kalvingsbildet 
 • Rettet at bedekninger ikke kom opp som forslag i kalvingsbildet for noen spesifikke kyr.

01.03.2023 Versjon 3.9.0

Forbedringer

 • Mobil: fjernet endre masseregistering muligheten fra valg-knappen
 • Mobil, registreringsbilder: rutet lenka med individinfo til individkortet
 • Satt maksgrense på fire siffer på vekt i veiingsbildet
 • Infofelter/felter med statisk informasjon er nå blitt tydeligere på mobil i de nye reg. bildene
 • Laster inn fanene på individkortet en og en på desktop

Utmelding

 • Koblet til utmelding slakt i backend
 • Laget egen modal for slakteopplysninger som kan velges i utvidet registrering
 • Viser utkodene relatert til slakt
 • Satt maksgrense på fire siffer på vekt
 • Satt maksgrense på seks siffer på pris
 • Tatt vekk valget om å gå til utmelding slakt via besetning og massereg. 
 • Foreslått utmelding på forsiden (kjøp/salg innad i SFK)
  • Henter info fra HR og legger de inn i feltene
  • Lagt på en spinner mens vi henter data fra HR 
  • Muliggjort å avvise foreslåtte utmeldinger

Innmelding

 • Nytt design
 • Utvidet registrering (vekt, pris, nytt bruksmerke, beite/binge)
 • Satt maksgrense på fire siffer på vekt
 • Satt maksgrense på seks siffer på pris 
 • Legg til far modal har fått oppdatert design, ny plassering og ny funksjonalitet.
 • Mobil: lagt til en knapp med tilhørende modal der man kan se informasjon om dyret samt legge til far
 • Foreslått innmelding på forsiden (kjøp/salg innad i SFK)
  • Endret slik at man blir linka rett inn i Registrering > Innmelding med feltene ferdig utfylt
  • Tatt vekk det gamle bildet for foreslåtte innmeldinger
  • Muliggjort å avvise foreslåtte innmeldinger

25.01.2023 Versjon 3.8.10

Design

 • Droppet “Registrer” i overskriftene i registreringsbildene
 • Viser ikke parentes når det ikke er valgt noen dyr
 • Endret font til Roboto i hele kontrollen
 • Infobobler i modaler er nå like brede som inputfeltene
 • Endret plassering, størrelse og bredde på Valg-knappen
 • Endret på margene i registreringsbildene med nytt design
 • Justert “Gå til liste” knapp på mobil slik at den er i lik høyde med Valg-knappen 

Forbedringer 

 • Viser nå dyra som ligger bak talla i rapporten Årsoppgjør slik som vi gjør i rapporten for Produksjonstilskudd
 • Ved Endring av Masseregistrering så blanker vi nå ut feltene som blir disabla. Gjelder i Drektighet og Bedekning
 • Endret logikken i forventa kalvingsdato rundt omkring i kontrollen:
 • Oppdatert logikken i noteringslista slik at vi bruker far, hvis far er ukjent og rase er ukjent så bruker vi drektighetslengden for ukjent rase =281 dager
 • Beholder logikken i individkortet > bedekning, men legger til at dersom far er ukjent og rase er ukjent så bruker vi drektighetslengden for ukjent rase =281 dager
 • Kalvingsbildet ble gjort lik individkort > bedekning
 • Endret på layout i Noteringsliste kalving både i web og PDF. (Stjerner og beskrivelser)
 • Oppdatert rutina for slettinga av individ

17.01.2023 Versjon 3.8.9

 • Endret hvordan medlemmer til “Velg medlem”-modalen hentes opp 
 • Rettet opp slik at man kommer til riktig side med parameterne riktig utfylt etter man har valgt medlem. Feks hvis man kommer inn med en URL.

16.01.2023 Versjon 3.8.8

Feilrettinger

 • Produsenter uten medlemskap får nå opp feilmelding om at de ikke er medlemmer når de forsøket å logge inn i SFK
 • Rettet feil med at foreslåtte utmeldinger fra slakteriet ikke forsvant fra forsiden etter produsent hadde meldt inn dyr(ene)
 • Oksesøket i massereg.modalen fungerer igjen 
 • Okselisten dukker nå automatisk opp når man trykker i oksefeltet i Bedekning
 • Går nå an å søke på seminokser i oksesøket i kalvingsbildet uten at oksen ligger i okselista
 • Rettet feil i giverkusøket i Bedekningsbildet samt satt på spinner
 • Rasekaka er tilbake på individkortet 
 • Rettet slik at man kan registrere mer enn 11 veiinger etter hverandre uten å måtte oppdatere siden på mobil
 • Rettet slik at man kan søke opp far fra HR når far har dyreholds-id i opprinnelsesmerket
 • Rettet slik at masseregistreringsmodalen kommer opp slik den skal når man bruker Registrer > Endre hendelser > Bedekning/Drektighet 

Forbedringer

 • Lagt inn en spinner i oksesøket som indikerer at vi søker etter oksene. 
 • Lagt inn ny tekst i feilmeldingen for kastrater i Veiingsbildet når man forsøker å legge inn brystmål. 
 • Årsoppgjør tar nå hensyn til dyr som er født 31.12.XX og teller med dyrene i X 
 • Er nå mulig å melde inn dyr utenfor SFK å beholde de i okselista hvis man sletter innmeldingen. 
 • Ryddet opp i individsøket. Nå kommer det kun opp forslag fra egen besetning
 • Utvidet leverandørnummer feltet fra seks til åtte siffer
 • Livdyrattester: rettet feilen som skjedde når man fikk feilkode 422 ved lagring av skjema.
 • Satt på 2-faktor på rådgivere og TYR . 

29.11.2022 Versjon 3.8.7

 • Rettet feil i Registrer utenlandsk dyr (TYR funksjon)

14.11.2022 Versjon 3.8.6

 • Fikset slik at man kan registrere etiketter i Individkortet igjen.  
 • Fikset Masseregistrer > Etiketter. 

22.10.2022 Versjon 3.8.5

 • Rettet feil i utmeldingsbildet.
 • Kvitteringsliste klauvskjæring - nå vises også klauvskjæringer på dyr som ikke finnes i SFK under “Ukjent dyr” i kvitteringslista.

12.10.2022 Versjon 3.8.4

 • Rettet slik at seminoksesøket nå fungerer igjen  
 • Klauvskjæringer fra veterinær vises på Helseattest besetning igjen.  

11.10.2022 Versjon 3.8.3

Design

 • Slått sammen registreringsbildene Utmelding annen type og Utmelding slakt til et registreringsbilde: Utmelding med samme spesifikasjoner som i 3.8.0 (design) og 3.8.1 (utvidet registering for feltene Pris og Vekt). 
 • Masseregistreringsmodalen disabler felter etter hvilken utkode man velger.

DHP integrasjon - Individkortet

 • Viser at registreringen er fra DHP når vi henter derifra (bedekning og drektighet) 
 • Viser inseminørnummer (bedekning og drektighet) 
 • Viser om dyret er inseminert med kjønnsseparert hunnceller/hannceller (bedekning) 

Rettinger

 • Rettet slik at tabelloverskriftene følger etter når man scroller mot høyere/venstre
 • Endret generell infotekst på Masseregistreringsmodalen.  
 • Endret teksten Brystomgang til Brystmål i feilmeldingene.  
 • Modaler på mobil har nå knapper som fyller hele bredden på mobilen. 
 • Bedekning: oksefeltet kopieres nå til neste rad 
 • Veiing: beite/binge kopieres nå til neste rad  

28.09.2022 Versjon 3.8.2

 • Nyhet: drektigheter og bedekninger overføres nå fra Dyrehelseportalen til Storfekjøttkontrollen. 

15.09.2022 Versjon 3.8.1

 • Oppdatert registreringsbildet Bedekning med samme spesifikasjoner som i versjon 3.8.0.
 • Utvidet registering: nå kan man vise/skjule de valgfrie feltene i registreringsbildene Drektighet, Veiing og Bedekning.  

22.08.2022 Versjon 3.8.0

Oppdatert registreringsbildene Veiing og Drektighet med nytt design.

Generelt:

 • Alle registeringsfelter/bokser skal ha lik bredde til enhver tid med unntak av individsøket.
 • Datofeltet har fått nytt ikon.
 • Nye ikoner for å krysse ut og utvide boksene.
 • Farger på feilmeldinger
  • Grønn - lagret
  • Gul - slett
  • Rød - feil
 • Laget en Valg-knapp hvor Endre masseregistrering, Filinnlesning og Utvidet registrering ligger. Utvidet registrering er ikke prodsatt enda.
 • «Lagre alle» knapp lagrer nå alle rader uavhengig av hva som er huka av. 
 • Endringer i overskrifter  
  • Endret fra Brystomgang til Brystmål 
  • Endret fra Avvenning til Avvent
 • Ny footer i hele applikasjonen.

Spesielt for mobil: 

 • Nå ligger alle registreringsfeltene under hverandre slik at et felt tar hele bredden på mobilen.
 • Opprettet en Lagret-liste på mobil slik at man kan se lagrede registreringer i den økta man har registrert. Går man ut og inn av registreringsbildet så forsvinner listen.
 • Tatt vekk masseregistreringsknapp i registreringsbildene på mobil.  

Annet:

 • Registering > Helse krasjet. Dette er nå rettet.

30.06.2022 Versjon 3.7.17

 • Manglende utrangeringsårsaker har ikke blitt varslet på forsiden. Dette er nå rettet.
 • Ryddet opp i beite/binge  
  • Endret slik at når man flytter innmeldingsdatoen og/eller kalvingsdatoen på et dyr så blir beite/binge oppdatert med den nye datoen.  
  • Endret slik at hvis ei ku mangler utdato i flere binger så får kalven kun inndato i en binge.  
  • Rettet individene med > 1 utdato.
 • Fikset feilen med at registreringsbildet til klauvskjæring ikke kom opp hos produsenter. 

09.06.2022 Versjon 3.7.16

 • Fikset feilen med at man ikke kunne velge farger når man registrerte kalving. 
 • Fikset feilen med at et individkort feilet. 

02.06.2022 Versjon 3.7.15

 • Skrevet om Noteringsliste – Helseopplysninger og lagt inn medisin. 
 • Skrevet om Kvitteringsliste – Helseopplysninger, lagt inn medisin og rettet feil med at DHP ikke ble huket av som JA når helseregistreringen kom fra DHP.
 • Skrevet om Samlerapport helseregistreringer og redigert designet. 
 • Fikset feil med at forsiden gikk ned når helsestatusene ikke var tilgjengelige.
 • Fikset feil med at Beite/binge ikke oppdaterte seg når man endret veiing.
 • Fikset feil ved registrering av drektighet. 
 • Fikset feil ved registrering av kalving.

18.05.2022 Versjon 3.7.14

 • Fjernet todeling av kjøper og selgers navn i Kjøp og Solgt rapporten under Besetning. Nå er det kun en fane med fult navn i begge rapportene.   
 • Rådgivere ser nå alle medlemmer i tilhørende slakteri i Administrasjonsbildet i tillegg til i medlemsøket (innspill fra rådgivere). 
 • Fikset slik at oppdretter står som default betaler ved bestilling av stambokføring og avstamningskontroll.  

05.05.2022 Versjon 3.7.13

 • Sensehub - rettet synkroniniseringsproblem

02.05.2022 Versjon 3.7.12

 • Utvidet normalområdet for veiing fra 730kg til 850kg etter innspill på at normalområdet var for lavt på visse raser 
 • Nå er det mulig å masseregistrere Beite/Bingeflytt via besetning  
 • Det ligger nå en bli medlem knapp på innloggingssiden  
 • Søk i besetning på fra-til individnummer opprinnelsesmerke kommer nå i automatisk rekkefølge på individnumrene. 
 • Det nå mulig å registrere lynne ved registrering av veiing  
 • Fikset feilen med at fanen for utgåtte attester ikke åpnet seg i Livdyrattester
 • Fikset feilen med at utgåtte veterinærattester på innkjøpte dyr ikke kunne åpnes i Livdyrattester

25.04.2022 Versjon 3.7.11

 • Produsenter som logger inn uten gyldig medlemskap får nå en feilmelding om at de ikke får logget inn fordi de ikke er medlem
 • Laget oversiktsside for innlesningsjobber for adminbrukere
 • Fikset feilen med at avtale for bruk av SFK ikke var mulig å godkjenne på nettbrett
 • Fikset feilen med innavlsrapporten kræsjet for noen produsenter
 • Fikset feilen at produsenter ikke fikk endret og lagret medlemsopplysninger
 • Fikset feil i åroppgjørrapporten
 • Fikset feilen med at noen individer ikke fikk utdato i beite/binge når de ble utmeldt fra kontrollen (salg, slakt, annen utmelding)