Nyheter og tips

17.12.2021

Lansering: Livdyrattester 2.0

Elektroniske livdyrattester ble lansert i juni 2021, og nå i desember lanserer vi ny versjon. Vi har lagt vekt på en bedre brukervennlighet og oppfriskning av designet. 

22.07.2021

Nye digitale livdyrattester

Sommeren 2021 har nye digitale livdyrattester blitt lansert.

08.10.2020

Ny obligatorisk registrering ved kalving

Fra og med 7. oktober er "Kalvingshendelse" obligatorisk å registrere i Storfekjøttkontrollen

28.03.2019

Innlesning av vekter fra fil

Visste du at du kan lese inn vekter fra fil i Storfekjøttkontrollen?

04.01.2019

Kalvingsvansker - hvilken kode skal jeg bruke?

Riktig bruk av kodene for kalvingsvansker er viktig, både for din egen del, men også får blant annet avl på nasjonalt nivå.