Nyhet: Nytt registreringsbilde for kalving

Juni 2023 lanserte vi nytt registreringsbilde for kalving. Det nye bildet har fått nytt design på desktop og mobil samt mange nye funksjoner.  

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Valg knapp 

Valg knappen og utvidet registrering er allerede innført i de fleste registreringsbilder og er en sentral del av det nye kalvingsbildet. I utvidet registrering har man mulighet til å velge hvilke felter man vil se slik at registreringen blir tilpasset akkurat ditt behov. Alle valgfrie felter er mulig å huke på/av.  Merk at alle feltene som var i det gamle registreringsbilde fortsatt er mulig å hente frem i Valg knappen og Utvidet registrering mor/kalv

Innholdet i valgknappen er: 

  • Utvidet registrering mor (giverku, notat, etikett)  
  • Utvidet registrering kalv (fødselsvekt, kalvens navn, fostermor, farge, notat, etikett)  
  • Fast etternavn  
  • Standard hornstatus (ingen, kollet, hornet)  

Kladd 

Vi har fått innspill fra SFK brukere at de ønsker en funksjon der man kan starte kalvingsregistreringen uten å måtte tildele individnr på kalven. Løsningen på dette har blitt funksjonen Kladd. For å bruke Kladd så trenger kun feltene for Mor og Kalvingsdato være utfylt for å få lagret, man kan derfor lagre de opplysningene som er relevante i Kladden og så hente opp kladden ved en senere anledning og fullføre den. Et eksempel på dette i praksis kan være at man vil registrere selve kalvingen den dagen kalven ble født, men kalven blir ikke merket (fysisk) før et par dager senere. Da kan man opprette en Kladd for så å fullføre registreringen noen dager senere når kalven er merket.   

For å lagre en kladd så trykker man på Kladd knappen. Kladdene vises i en egen liste nederst i registreringsbildet på desktop og på mobil finner du de ved å trykke på knappen Kladd øverst i bildet. Merk at kladden ikke blir sendt til Husdyrregisteret, så registreringen er ikke fullført før du har lagret hele kalvingen. 

Standard hornstatus 

Et annet innspill vi har fått tilsendt er muligheten for å kunne sette standard hornstatus i kalvingsbildet. Hvis man for eksempel setter standard hornstatus til å være Kollet så vil alle fremtidige kalvingsregistreringer foreslå Kollet som hornstatus. Du kan sette standard hornstatus under Valg-knappen.  

Skjermbilde av det nye kalvingsbildet

Illustrasjon av det nye kalvingsbildet

Oksefelt og bedekningsfelt er slått sammen 

Tidligere kunne man velge bedekning i et eget felt. Dette er nå endret til at man velger bedekningen i oksefeltet. Hvis du har bedekninger som passer til kalvingstidspunktet så vil disse ligge foreslått øverst i okselista.  

Automatisk utfylling av okse/far  

Dersom du har registrert en bedekning som passer med kalvingstidpunktet så foreslår programmet oksen av seg selv. Hvis du har flere bedekninger registrert så foreslår vi den nærmeste. Hvis den automatisk foreslåtte faren ikke er riktig kan du endre dette ved å velge en annen far i okselista.  

Datofelter foreslås automatisk  

  • Fødselsdato/kalvingsdato foreslår dagens dato  
  • Merket dato foreslår dagens dato når man fyller ut individnr  
  • Veiedato foreslår dagens dato når man fyller ut vekt  

Etikett og Notat 

En helt ny funksjon i kalvingsbildet er at man kan registrere Etikett og Notat på mor og kalv. Du kan hente opp Notat og Etikett under Valg og Utvidet registrering. 

Registrere embryokalv i kalvingsbildet  

For å få registrert en embryokalv tidligere så måtte man registrere en bedekning med giverku for så å hente opp denne bedekningen når man registrerte kalvingen. Nå er de mulig å registrere embryokalv rett i kalvingsbildet uten å legge inn bedekning først. Hvis du skal registrere embryokalv så husk å hente frem Giverkufeltet fra Valg og Utvidet registrering mor.