Nye digitale livdyrattester

Sommeren 2021 har nye digitale livdyrattester blitt lansert.

Tidligere brukte produsent og veterinær samme skjema til egenerklæring og veterinærattest. Dette er nå to separate digitale skjemaer. Nå skal det enten skrives egenerklæring av produsent i Storfekjøttkontrollen (SFK) eller veterinærattest av veterinær i Dyrehelseportalen (DHP). Dette betyr at bonden ikke lenger kan printe ut veterinærattesten på forhånd. 

Skjermbildet øverst i denne artikkelen viser siden som brukes for å søke opp enkeltdyr i Livdyrattester. Produsenten kan hake av dyr fra Storfekjøttkontrollen og komme direkte til egenerklæring for disse dyrene. 

Det er forskjellige regler rundt om i landet for når det skal brukes egenerklæring (produsent fyller inn denne i SFK) og når det kreves veterinærattest (veterinær fyller inn denne via DHP). Dersom du er usikker anbefaler vi at du tar kontakt med ditt slakteri. 

Produsenten kan gi veterinæren samtykke via Storfekjøttkontrollen til å hente informasjon om besetningen. Dette er ikke nødvendig for at veterinær skal kunne søke opp individene og skrive veterinærattest, men det gir veterinæren tilgang til alle gyldige attester for denne besetningen uavhengig av hvilken veterinær som har skrevet attestene.

Her finner du detaljert brukerveiledning for produsent, rådgiver og veterinær.