Årsmeldinger og statistikk

Digital årsmelding

Fra og med 2021 blir all statistikk for Storfekjøttkontrollen publisert i en nettbasert statistikkmodul. Det vil ikke lages tradisjonelle årsmeldinger lenger. Eldre årsmeldinger kan ses lenger ned på siden.

Linken under vil være den samme for alle årsmeldinger fra og med 2021.

  • Tallene for 2023 ble publisert i januar 2024
  • Tallene for 2022 ble publisert i februar 2023
  • Tallene for 2021 ble publisert i april 2022

Statistikk Storfekjøttkontrollen (sist oppdatert januar 2024)

 

Årsmeldinger før 2021

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2020

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2019

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2018

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2017

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2016

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2015

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2014

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2013

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2012

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2011

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2010

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2009

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2008

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2007

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2006

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2005

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2004

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2003

Årsmelding Storfekjøttkontrollen 2002