Ofte stilte spørsmål

Hvordan logge seg inn?
Innlogging skjer med produsentnummer (10 siffer) og felles passord i landbruket. Har du ikke passordet må du kontakte Produsentregisteret. På innloggingssida vil vi legge ut driftsmeldinger og nyheter fra Storfekjøttkontrollen.

Hva er Oppslagstavla?
Oppslagstavla er førstesida di i Storfekjøttkontrollen. Den inneholder informasjon om din brukerstøtte, deg som medlem, bestningsstatus og nyttige linker. Det er egen link til Avvik mot Husdyrregisteret. Meldinger fra Tyr og Biobank ifm stambokføring vil det også varsles om på oppslagstavla. Siste innlesing av indekser, slakt og veterinærbehandlinger (fra Dyrehelseportalen) varsles og ligger med link til de aktuelle dyrene som det sist ble lest inn data på.  Dersom noen slaktedata har stoppet opp i innlesingen så vil disse ligge under knappen Avviste slakteopplysninger. Har noen registrert dyr solgt til deg vil disse også ligge på oppslagstavla med snarvei til innmelding. Kontakt rådgiver om du trenger hjelp til å rette opp feil. På oppslagstavla finner du også en knapp til Hjelp (link til brukerveiledning), Egne valg og huskeliste (basert på Egne valg). 

Besetning – hva kan den hjelpe med?
Besetning er basisen i Storfekjøttkontrollen og kan hjelpe deg med det meste. Den er bygd opp som en fleksibel rapport. Under Besetning kan man velge mellom flere ulike standardrapporter (Visning), og søke opp grupper av dyr eller enkeltdyr (Søk og Filtrer). Rapporten Individ kommer opp automatisk som førstevalg og inneholder grunnopplysninger om dyra.  Merk at alle rapportene i Besetning kun inneholder en rad pr dyr og at det alltid er siste hendelse som vises f.eks. siste kalvingsdato. Dersom du ønsker å gjøre endringer går du inn på Velg og Kolonnevalg. Endringene du gjør huskes, slik at neste gang du åpner rapporten har den "ditt" oppsett.  

Hvordan bruke søkefunksjonen i besetningsrapporter?
For å søke opp dyr eller dyregrupper i besetningen bruker du søkefeltet. For søk etter individkortet til innmeldte dyr kan du trykke i på tastaturet. 

Hvordan velge kolonnene du vil se i rapportene?
Ved å trykke på Velgknappen og Kolonnevalg kan du selv velge hvilke kolonner som du ønsker skal vises i den besetningsrapporten du er i. Vil du endre på rekkefølgen av kolonnene, markèr kolonnen du vil flytte under og dra den til ønsket plassering.

Hvordan tilbakestille til standardoppsett
Hvis du endrer kolonner i en rapport, så vil programmet huske den til neste gang du velger den samme rapporten. Vil du tilbake til standardoppsett for en rapport går du på Valgknappen og Kolonnevalg og trykker på Standardoppsett.

Hvordan sortere i rapporter?
Du kan raskt og enkelt sortere rekkefølgen på individene i en rapport etter ønsket kolonne ved å klikke på kolonnenavnet. Sorteringa huskes til neste gang du logger inn. 

Hva er forskjell på Besetning og Rapporter?
Besetning fungerer som en fleksibel rapport og gir deg som nevnt over en del valg ift. søkemuligheter og hvilken informasjon du vil se på dyra. Rapportene som du finner på rapportmenyen er ferdiglaget og tilpasset ulike sesonger og behov i drifta. De har også gjerne litt annerledes og mer spesialtilpasset søk enn Besetning har. Vi anbefaler å bruke rapportene på rapportmenyen og finner du ikke det du leter etter så forsøk deg i Besetning. 

Registrering
Når du begynner å skrive i feltet individnummer kan du nøye deg med å skrive kun selve nummeret, ikke produsentnummer e.l. Programmet søker etter aktuelle dyr og foreslår treff. Pass på å velge det rette dyret ved å enten klikke på det med musa eller ved å bruke enter for å flytte deg til neste felt når rett dyr er markert i blått. Ikke bruk musetasten for å klikke i neste felt uten å ha valgt dyret først, da får du feilmelding om at dyret ikke finnes i SFK.  

Hurtigregistrering av dato
Gitt at dagens dato er 20/08. Dyret ble veid 15/08. Tast 15 i datofeltet og trykk ENTER eller TAB. Da fylles hele dato ut.

Hvordan registrere lik hendelse på flere dyr?
Masseregistrering løser problematikken med f.eks. å registrere bedekning med en okse eller forebyggende behandling av noe slag på mange dyr samtidig. Stå i Besetning, hak av dyrene og trykk Masseregistrerer (+ ønsket type registrering). Da kommer du inn i et bilde hvor du kan legge inn den informasjonen som er felles for alle. Klikk Legg til. I neste vindu kan du justere info på enkeltdyr før du trykker lagre alle. Husk at du kan du kan fortsette med samme dyra over i neste masseregistrering. Knappen ligger i samme bilde. Les mer om masseregistrering i brukerveiledningen (trykk på hjelp når du står i Besetning). 

Bruk av ENTER og TAB-tasten
Bruk ENTER eller TAB- tasten i registreringsbildene for å velge dyr og flytte markøren til neste felt.

Hvordan vises feilmeldinger?
Feilmeldinger får du først etter at du har forsøkt å Lagre hendelsen. Hold musepeker over feltet som markeres rødt for en forklarende melding. Når registreringen er lagret så vil knappen Lagre endre farge til grønn og med teksten Lagret. 

Hva er et Individkort?
Individkortet finner du ved å klikke på detaljer-knappen foran hvert enkelt dyr i besetningsrapportene. Individkortet inneholder ulike faner med all den informasjonen som er registrert på dyret. 

Hvordan rettes feil?
All retting av hendelser på et individ skal nå gjøres på individkortet eller eventuelt via masseendring. Her kan man se hvilke opplysninger som er lagret på dyret, og man kan slette eller rette lagrede hendelser.

Hvordan fungerer stambokføring?
Stambokføring har egen meny på topplinja. Her kan man se stambokførte dyr og hvilke som er stambokførbare. Alle dyr som er stambokført har lite Tyr-ikon foran på linja. Dyr som er stambokførbare har en grønn hake. Dyr som er i bestilling eller ikke kan stambokføres vil også få et ikon. Når man holder musepekeren over ikonet vil man få opp en meldingsboks. Ved å klikke på vis-knappen eller pila foran dyret kan man se på avstamning på dyret eller bestille stambokføring. NB! Lista viser default innmeldte dyr. Skal du bestille stambokføring på utmeldte dyr må du fjerne haken for "innmeldt" i søket. Vi minner også om at det alltid er opprinnelsesbesetningen som bestiller stambokføring av dyr, også dersom dyrene er solgt videre. 

Hvem kan hjelpe meg med Storfekjøttkontrollen?
Du har fått tildelt en brukerstøtte/rådgiver på ditt slakteri. Kontaktinformasjon finner du på oppslagstavla di.