Kontaktpersoner

Slakteriene har det lokale ansvaret for drift av Storfekjøttkontrollen. Deres rådgivere/kontaktpersoner finner du i listen nedenfor. Animalia har den sentrale administrasjonen.

 

Kontaktperson

Slakteri

Mobil

E-post

Arne Wiggo Theodorsen

Nortura Midt/Nord

976 69 002

arne.wiggo.theodorsen@nortura.no

Kirsti Mogen

Nortura Øst

337 26 090

kirsti.mogen@nortura.no

Katrine Hauso

Nortura Vest + Prima slakt

476 75 411

katrine.hauso@nortura.no

Tonje M. L. Heggertveit

Nortura Vest

905 04 994

tonje.heggertveit@nortura.no

Charlotte Mikkelsen

Nortura Rudshøgda

955 18 487

charlotte.mikkelsen@nortura.no

Ann Kristin Syversen

Nortura Tønsberg

 

ann.syversen@nortura.no

Gerd Skjoldal

Fatland og Horn's Slakteri

958 96 334

gerd.skjoldal@fatland.no

Øyvind Skjemstad

Midt-Norge Slakteri

952 29 515

oyvind.skjemstad@norsk-slakt.no

Klaus Arild Sandøy

Slakthuset Eidsmo Dullum

992 56 401

klaus.arild@slakthuset.no

Jarle Sæten

Nordfjord Kjøtt

 

slakt@nordfjord-as.no

Stig Storsve

Røros Slakteri

476 00 449

stig.storsve@rorosslakt.no

Odd Rune Nordby

Jens Eide Slakteri

950 56 700

odd.rune@slaktereide.no