Kontaktpersoner

Slakteriene har det lokale ansvaret for drift av Storfekjøttkontrollen. Deres rådgivere/kontaktpersoner finner du i listen nedenfor. Animalia har den sentrale administrasjonen.

 

Kontaktperson

Slakteri

Mobil

E-post

Arne Wiggo Theodorsen

Nortura Midt/Nord

976 69 002

arne.wiggo.theodorsen@nortura.no

Kirsti Mogen

Nortura Øst

337 26 090

kirsti.mogen@nortura.no

Katrine Hauso

Nortura Vest + Prima slakt

476 75 411

katrine.hauso@nortura.no

Charlotte Mikkelsen

Nortura Rudshøgda

955 18 487

charlotte.mikkelsen@nortura.no

Audun Økland

Fatland og Horn's Slakteri

960 01 819

audun.okland@fatland.no

 

Martin Tokerud

Furuseth

991 24 530

mht@furuseth.no

Kenneth Marius Bruheim

Midt-Norge Slakteri

952 29 515

kenneth.bruheim@norsk-slakt.no

Klaus Arild Sandøy

Slakthuset Eidsmo Dullum

992 56 401

klaus.arild@slakthuset.no

Stig Storsve

Røros Slakteri

476 00 449

stig.storsve@rorosslakt.no

Ole Kristian Netland

Jens Eide

911 97 927

ole.kristian@slaktereide.no 

Odd Rune Nordby

Jens Eide Slakteri

950 56 700

odd.rune@slaktereide.no