Lanseringer høsten 2022

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Nytt design og funksjoner

Denne våren har vi i samarbeid med et designfirma foretatt brukerundersøkelser for å forbedre og videreutvikle Storfekjøttkontrollen. Hovedfokuset er produsentens behov og tilpasning av applikasjonen på små skjermer.

Etter brukerundersøkelsene var gjennomført konkluderte teamet med at det var tre hovedting som gikk igjen:

  1. Bedre funksjonalitet på mobil
  2. Raskt oppslag for å finne et individ og info om mor/far/kalv
  3. Raskere registreringer

Omlegging av registreringsbildene

I førsteomgang begynner vi med å oppdatere registreringsbildene. Veiing, Drektighet, Bedekning og Utmelding er lagt ut med nytt design og nye funksjoner på desktop og mobil. I alle registreringsbilder skal det på sikt bli en Valg-knapp. Bak denne legger vi Endre masseregistrering, Filinnlesning (for Veiing) og Utvidet registrering. Utvidet registrering er en ny funksjon i Storfekjøttkontrollen. Produsentene kan velge å ta bort/legge til de registreringsfeltene som ikke er obligatoriske i registreringsbildene. Eks: om man aldri registrerer Lynne så kan dette tas bort av produsenten i Veiingsbildet. Det er opp til hver og en produsent om man vil endre visningen i registreringsbildene.

Utmelding

Tidligere har det vært tre forskjellige utmeldingsbilder: utmelding slakt, utmelding solgt liv og utmelding annen type. Foreløpig er utmelding solgt liv og utmelding annen type slått sammen til et registreringsbilde som heter Utmelding. I det nye registreringsbildet så tilpasser feltene seg etter hvilken utkode man velger. I 2023 legges utmelding slakt inn i det nye registreringsbildet.  

Planene fremover

Hele SFK skal oppdateres med nytt design og nye funksjoner. I løpet av 2022 så vil vi være godt i gang med omlegging av registreringsbildene. Planen for 2023 er å gjøre ferdig registreringsbildene samt lansere ny forside, meny og individsøk.

Hvis du har innspill på de nye registreringsbildene eller andre ting i SFK så send gjerne en e-post til brukerstotte@animalia.no. 

Drektighetskontroller leses inn i Storfekjøttkontrollen fra september 2022

Vi har nå lansert innlesning av drektighetskontroller til Storfekjøttkontrollen. Tidligere har vi lest inn insemineringer, men ikke drektighetskontroller. Insemineringer og drektighetskontroller som veterinær, seminteknikker eller eierinseminør legger inn i Dyrehelseportalen blir nå overført til Storfekjøttkontrollen. Merk at antall uker drektig ikke kan legges inn i Dyrehelseportalen, dette må produsenten legge inn selv i etterkant. Insemineringer og drektighet som legges inn via Dyrehelseportalen må rettes av vedkommende som har gjort registreringen i Dyrehelseportalen.

Uker fra og Uker til kan legges inn i Storfekjøttkontrollen på registreringen som kommer fra Dyrehelseportalen. Dette gjør man fra Individkortet. Dersom en drektighet blir endret i DHP så vil Uke fra og Uke til bli slettet i SFK. Da får produsenten en melding på forsiden om hva som er slettet og hvorfor.

Tilleggsopplysninger i individkortet 

I individkortet ser man om drektigheten/bedekningen er registrert i Dyrehelseportalen og hvilken inseminør som har registrert det inn. For Insemineringer vil man i tillegg se om det er brukt kjønnsseparert semin og om det er hannceller eller hunnceller.