Nyhet! Avlsplan for krysningsavl

I april lanserte Storfekjøttkontrollen en avlsplan for renraseavl. Nå har det også blitt lansert en avlsplan beregnet for krysningsavl. 

Fotograf : Animalia/Mina Klaseie

I tett samarbeid med TYR har Storfekjøttkontrollen nå lansert en avlsplan som er beregnet for bruk i krysningsavl (storfe mindre enn 75 % rasereine eller bevisst bruk av ulike rasekombinasjoner). Ved å krysse dyr av ulike raser får man krysningsfrodighet (heterosis), noe som gir en ekstra gevinst i avlsarbeidet. 

Vi håper avlsplanen blir et nyttig verktøy i planleggingen av inseminering- og paring. En har f.eks. mulighet til å legge inn avlsfokus på ett eller flere hudyr.

Avlplanen for krysningsdyr finner du under toppmenyen Rapporter. Vi anbefaler at du leser brukerveiledningen før du tar den i bruk slik at du får en introduksjon til hvordan avlsplanen er bygget opp. Brukerveiledningen kommer du til ved å trykke "Hjelp" oppe i høyre hjørne når du står inne på avlsplanen. 

Vi tar mer enn gjerne imot deres tilbakemeldinger på avlsplanen og hvordan den kan gjøres bedre. Ta kontakt med avlsavdelingen i TYR eller Animalias brukerstøtte.