Nyhet! Avlsplan

Avlsplan er et verktøy for å kunne sette opp plan for hvilke okser som skal brukes på hvilke hunndyr. Avlsplan må kjøres for hver enkelt rase for rasereine dyr. Rasereine dyr er i dette tilfellet dyr som er 75 %.

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Nedenfor vil vi gjengi noen av hovedelementene i hvordan den er bygd opp. For nærmere forklaring anbefaler vi at du leser i brukveiledningen. Denne finner du ved å klikke Hjelp oppe til høyre når du står i programmet og har avlsplanen foran deg.

 

Planen tar utgangspunkt i aktive okser i din okseliste. Legg inn alle okser du ønsker å benytte. Dersom du bruker frossensæd, kan du legge inn hvor mange doser du har tilgjengelig av hver okse. Avlsplanen vil da foreslå denne oksen som førstevalg så mange ganger som du har doser til. 

Kjør plan: Når du har gjort klar oksene i okselista er du klar til å kjøre plan – gå til avlsplan, velg rase for hunndyra og trykk søk. Avlsplan deler hunndyra i tre grupper etter totalindeks. Den beste 1/3 blir tildelt oksen med best totalindeks, den midterste 1/3 får tildelt ungokser tilfeldig fordelt. Den dårligste 1/3 får tildelt okse med best totalindeks. Det foreslås tre okser per hunndyr, så sant det er tilgjengelig. Trykk på + tegnet for å vise alle de foreslåtte oksene. Kviger blir ikke foreslått med okser som har fødselsindeks lavere enn 105, uansett rase. 

Hold musepekeren over indeksene for å vise alle delindekser. På dyr som mangler totalindeks vil dette stå, men mange av disse dyra har delindekser og disse vises om du holder musepeker over.  Indeksene som er beregnet for forventet avkom (lengst til høyre i bildet) er et gjennomsnitt av hunndyret og oksen sine indekser. 

Innavlsgrad: Avlsplanen sjekker innavl i tre generasjoner. Ønsker du å sjekke flere generasjoner angir du dette i søket. Avlsplan foreslår ikke okser som gir en innavlsprosent > 12,5 %.  Klikk på ruta til innavlsgraden for å få opp et enkelt stamtre for det potensielle avkommet. Stamtreet markerer også felles aner.

Endre avlsfokus (knapp oppe til høyre): Her kan du både velge hvem som skal bedekkes og velge individuelt avlsfokus. Totalindeks er standard avlsfokus. Dersom du ønsker å definere et avlsfokus for enkeltdyr som er svake på en egenskap, f.eks. fødselsindeks eller en enkeltegenskap som morevne 200 dager så kan du gjøre det her. Da vil dette hunndyret kombineres med den oksen som har høyest delindeks/avlsverdi for den valgte egenskapen, uavhengig av totalindeks og andre avlsverdier. 

Låsing av okser: Avlsplanen er ferskvare. Det betyr at neste gang du kjører planen kan du oppleve at andre okser foreslås til kuene fordi avlsplanen hele tiden vil forsøke å finne de beste kombinasjonene av ku/okse. Ønsker du å lage en "fast" plan som ikke forandrer seg må du låse oksene til kuene.Dette gjør du ved å klikke på nøkkelsymbolet. Dersom du vil låse hele avlsplan når du mener du er ferdig, kan du gjøre det med knappen lås alle okser.

Aktiv avlsbesetning: Knappen "Krav til aktiv avlsbesetning" oppe til høyre vises som grønn hvis den oppsatte avlsplanene oppfyller kravene til aktiv avlsbesetning. Når knappen er rød, så tilfredsstiller ikke avlsplanen kravene. Trykker du på knappen får du opp en oversikt over kravene og hvordan du ligger ann.

Prioriterte okser: Tyr setter hvert år opp noen okser som prioriterte oksefedre for uttak til Staur. Dersom en slik okse er foreslått som 1.valg på et stambokført hunndyr vil avkommet markeres grønt i feltet for indeks på forventet avkom. Dette avkommet er da potensiell testkandidat til Staur dersom det blir en oksekalv.

Velge annen okse enn foreslåtte alternativer: Enkelte ganger kan det hende du ønsker å benytte en annen okse enn de foreslåtte. For å kunne legge til en okse her må den finnes som aktiv i Okselista di. Klikk på +-tegnet ved oksene. Hent opp oksen i feltet "Legg til ny okse" og lås denne til kua.

Tilbakemelding? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger på avlsplanen, både gode og dårlige. Har du noen kommentarer, forslag til forbedringer eller opplever du noe feil? Ta kontakt med brukerstotte@animalia.no