Ny funksjon for rask innmelding av kjøpte dyr

Høsten 2018 lanserte Storfekjøttkontrollen en ny funksjon som gir mulighet til raskere og mer korrekt innmelding av innkjøpte dyr.

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Dersom det er avregnet dyr til/fra deg så vil disse havne på oppslagstavla til kjøper og selger under "Forflytning livdyr via slakteri".

Alle dyr (også de som kommer fra besetninger utenfor Storfekjøttkontrollen) vil komme på oppslagstavla så sant salget er avregnet via slakteri.  Har dyra blitt veid f.eks. på dyrebil ved transport vil vektene også foreslås som inn/utvekt i din besetning. Du kan velge å godkjenne kjøpet eller salget inkl. vektene, eller avvise alt. Avviser du forsvinner de fra lista og du må evt. melde inn dyra på vanlig måte via Registrering > Innmelding eller melde de ut via Registrering > Solgt liv.

Alle kjøp/salg som ikke avregnes via slakteri må meldes ut/inn på vanlig måte. Salg innad i Storfekjøttkontrollen vil komme opp under kjøpte eller solgte dyr på oppslagstavla hvis de allerede er registrert av den andre parten.