Nyheter i Storfekjøttkontrollen

Her er vårens nyheter fra Storfekjøttkontrollen 

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal
  • Det er nå blitt mulig å registrere to ulike vekter på samme dato i forbindelse med kjøp/salg. Dersom det er registrert vekt i en av besetningene ved kjøp eller salg, så vil denne vekten komme opp som  forslag i feltet for vekt hos den andre besetningen. 
  • Flere av sidene i Storfekjøttkontrollen er nå blitt responsive, dvs at de er tilpasset ulike skjermstørrelser. Så langt er innloggingssiden og veiebildet blitt tilpasset liten skjerm, og oppslagstavlen har fått en liten oppgradering på rekkefølge på liten skjerm. Kalvingsbildet er også straks klart for små skjermstørrelser. 
  • På PC har vi en hurtigtast for individsøk, "i", denne er ikke mulig å bruke på liten skjerm. Vi har derfor laget et lite forstørrelsesglass ikon som kommer opp nede til høyre på små skjermer slik at det er mulig å søke opp et individ uten å måtte gå via Besetning. 
  • Innloggingssiden er blitt ny, og det er også nytt oppsett for viktige meldinger her. Eventuelle meldinger kommer opp i en rute under innloggingsfeltet. 
  • De som legger Storfekjøttkontrollen som en snarvei på sin mobil, vil nå få opp et ikon på sin startskjerm som forestiller et storfehode. 
  • Feilen på "Manglende opplysninger" på startsiden er også rettet. Tidligere viste den manglende utrangeringsårsaker for alle hunndyr, men nå er det bare hunndyr over 20 mnd som kommer opp.