Innmelding av dyr for nye medlemmer

Nedenfor er en liten guide til hvordan du legger inn dyrene dine første gang som nytt medlem i Storfekjøttkontrollen.

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Du må melde alle dyrene inn første gang. På førstesida etter innlogging vil du se en toppmeny samt en del knapper og funksjoner ellers på siden. Her kan det være lurt å ta en titt på Avvik mot husdyrregisteret (HR). Linken til denne ligger under kubildet. Venstre kolonne her vil gi deg oversikt over hvilke dyr som er registert på ditt dyrehold (produsentnummer) i husdyrregisteret. Det er gjerne disse du skal melde inn. Driver du f.eks med melkeproduksjon og dermed har noen av dyra i Kukontrollen så vil disse likevel vises på Avvik mot husdyrregisteret, men dyra trenger ikke ligger mer enn et sted så da kan du se bort fra melkekyra. 

1. Gå til Registrering > Innmelding

- her melder du inn dyra dine. Oppgi opprinnelses(fødsels)produsentnummer og individnummer. Har du et eget nummer på dyret i din besetning er det bruksmerke. Bruksmerke er frivillig å fylle ut. Innmeldingsdato er gjerne kjøp/fødselsdato. Denne hentes, hvis mulig, fra Husdyrregisteret. 
- dersom du har avkom etter eldre dyr som du ønsker å få koblet via kalving kan du bruke Registrering > Kalving på disse. Enkelte data vil da hentes fra Husdyrregisteret under registreringen. Det vil ikke bli nyregistrert noe i husdyrregisteret så lenge den henter eksisterende data.

- for seinere innmelding så brukes Registrering > Kalving for dyr født i egen besetning, mens Registrering > Innmelding brukes for innkjøpte dyr. 

2. Når dyrene er meldt inn skal du finne de i Besetning

3. Sjekk til slutt Avvik mot husdyrregisteret 

Forhåpentligvis har du like mange dyr i Storfekjøttkontrollen som i Husydrregisteret. Driver du f.eks med melkeproduksjon og dermed har noen av dyra i Kukontrollen så vil disse likevel vises på Avvik mot husdyrregisteret, men dyra trenger ikke ligger mer enn et sted så da kan du se bort fra melkekyra.