Lansering: Livdyrattester 2.0

Elektroniske livdyrattester ble lansert i juni 2021, og nå i desember lanserer vi ny versjon. Vi har lagt vekt på en bedre brukervennlighet og oppfriskning av designet. 

Produsentsøk 

Når man kommer inn i Livdyrattestsiden som veterinær via Dyrehelseportalen må man søke opp produsenten med navn eller produsentnummer. Som rådgiver fra Storfekjøttkontrollen kommer man først inn med den produsenten man har valgt, men man bruker produsentsøket for å bytte produsent. Produsenter kommer kun inn i egen besetning og har ikke mulighet til å velge en annen produsent.  

Individsøk 

Når man har valgt produsent kan man søke på individ. Da kommer det opp en liste med forslag på hvilke dyr produsenten har i besetningen sin. Hvis dyret man er ute etter ikke dukker opp i søket må man taste inn hele opprinnelsesmerket i individsøket og trykke Hent.  

Utgåtte attester  

Attestene er kun gyldige i syv dager. Utgåtte attester vises under fanen Utgåtte attester. Attestene forsvinner fra Utgåtte attester etter ett år.   

Design 

Vi har oppgradert hele Livdyrattestsiden og håper at det nye designet og de nye funksjonene vil øke brukervennligheten.  

Hvor finner man Livdyrattestene? 

Medlemmer av Storfekjøttkontrollen 

Produsenter som er medlem i Storfekjøttkontrollen finner Livdyrattestene ved å logge inn i Storfekjøttkontrollen, gå på Rapporter og Helseattester. Bildet under er tatt ut fra denne siden. Hvis man klikker på en av linkene under Gå til blir man ført videre til Livdyrattestsiden. Hvis man klikker på en av linkene under Last ned vil det automatisk bli laget en PDF som lastes ned fra din Storfekjøttkontroll til den enheten du er logget på med.  

 imagetexv7.png

Produsenter som ikke er medlem i Storfekjøttkontrollen 

Produsenter som ikke er medlemmer i Storfekjøttkontrollen og vil hente ut/se veterinærattester og lage egenerklæringer for egne dyr må logge inn på livdyrattestsiden via denne linken: https://livdyrattester.animalia.no/helseattest? for å fylle ut og laste ned Livdyrattestene. Man logger inn med samme brukernavn og passord som i KSL og Kukontrollen. Medlemmer i Kukontrollen finner Helseattestene Besetning og Helseattest Individ (stambok individ) i Kukontrollen som før.  

Bruk av den digitale løsningen ved kjøp og salg av dyr

Den største forskjellen fra papirversjonen og den nye digitale løsningen er at nå ligger Helseattestene i Husdyrkontrollene (Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen) og Egenerklæringene/Veterinærattestene på Livdyrattestsiden. Det er viktig ved livdyrsalg at alle attester følger med. Helseattest besetning, Helseattest Individ og Egenerklæring Besetning skal alltid følge med. Dersom det er påkrevd med Veterinærattest trenger man ikke fylle ut Egenerklæring Individ.  

Helseattestene Besetning og Individ henter opplysninger fra Husdyrkontrollene og lagres som en PDF som man kan ta ut/laste ned fra husdyrkontrollen. Egenerklæringene og veterinærattest fylles ut digitalt og kan lastes ned/skrives ut fra Livdyrattestsiden.  

Type  

Hvor  

Helseattest Besetning  

Husdyrkontrollene lager PDF som kan lastes ned fra kontrollen.  

Egenerklæring Besetning  

Fylles ut digitalt av produsent og lastes ned/skrives ut fra Livdyrattestsiden. 

Helseattest Individ  

Husdyrkontrollene lager PDF som kan lastes ned fra kontrollen.  

Egenerklæring Individ  

Fylles ut digitalt av produsent og lastes ned/skrives ut fra Livdyrattestsiden.  

Veterinærattest  

Fylles ut digitalt av veterinær og lastes ned/skrives ut fra Livdyrattestsiden.  

Tabellen viser oversikt over de forskjellige typene attester/egenerklæringer som er tilgjengelige, hvem som fyller de ut og hvor de kan skives ut/lastes ned fra.