Nye utrangeringsårsaker i Storfekjøttkontrollen

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

På førstesiden i Storfekjøttkontrollen ligger varselet «manglende utrangeringsårsaker». Dette er en liste med hunndyr over 20 måneder som er slaktet eller utmeldt på annen måte i løpet av de siste 12 månedene, og som mangler utrangeringsårsak. Bakgrunnen for dette varslet er å få bedre kunnskap om hvorfor hundyr over 20 måneder utrangeres som bakgrunn for avlsarbeidet. 

Det har blitt lagt ut nye utrangeringsårsaker i Storfekjøttkontrollen, og noen av de gamle har blitt fjernet. Her er en oversikt over de nye kodene, samt de som ikke lenger er i bruk. 

Nye koder: 

Kode 

Tekst /navn  

Kalvingsvansker 

11 

Dødfødsel 

12 

 Ku slaktet pga død/avlivet kalv. 

24 

Tar seg ikke av/bortviser kalven 

26 

For lav kalveavdrått 

27 

Aggresiv 

28 

Aggresiv under og etter kalving 

29 

Nervøs 

36 

For stor ku med høyt vedlikeholdsbehov  

37 

For lita ku i forhold til rasestandard  

43 

Lav tilvekst 

46 

Mastitt 

47 

3-spent 

48 

2-spent  

49 

For store spener 

55 

Svake/nedtråkte kodeledd 

56 

Svampeknær 

57 

Hovne/betente haser 

58 

Feil hasestilling  

59 

Feilstilling i frambeina 

60 

Dårlige bevegelser 

61 

Halt 

62 

Korketrekkerklauv/bratte klauvvegger  

63 

Lange klauver 

64 

Såleknusing 

65 

Andre klauvfeil 

66 

Smittsomme klauvsjukdommer  

Utgåtte koder: 

Kode 

Tekst /navn  

Mye kalvingsvansker/dødfødsler 

10 

Dårlige moregenskaper  

12  

Dårlig lynne 

13 

Beinsjukdommer 

14 

Klauvsjukdommer  

31 

Jursjukdom  

34 

Dårlig avdrått