Ny obligatorisk registrering ved kalving

Fra og med 7. oktober er "Kalvingshendelse" obligatorisk å registrere i Storfekjøttkontrollen

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Kalvingsvanker er en viktig registrering for avlsarbeidet på kjøttfe. Den eventuelle årsaken til den vanskelige kalvingen er også viktig å få registrert. Samtidig kan det være lette kalvinger der man opplever andre vansker, f.eks. børframfall. Med mål om å få bedre data rundt dette har vi gjort kalvingshendelse til en obligatorisk opplysning. 

Før var feltet som tidligere het kalvingsvanske (nå kalvingshendelse) kun obligatorisk dersom du registrerte kalvingsvansker: 2. "Noe", 3. "Store", 4. "Vet ikke", 

Nå har dette feltet blitt obligatorisk også hvis du registrerer kalvingsvansker: 1."Ingen".

For kalvingshendelse så skal kode 14 "Ingen" brukes dersom det ikke er en kalvingshendelse å rapportere - den er lett tilgjengelig først i lista.