Avliving av småfe

Dyr med sjukdommer og skader som ikke kan eller skal behandles skal avlives så fort som mulig slik at dyret slipper å lide. 

Bedøving og avliving må gjøres på en måte som forhindrer unødvendig lidelse hos dyret og ivaretar sikkerheten til den som utfører oppgaven.

Informasjonsmateriell om avliving av sau og geit: