Kurs og opplæring

I vårt velutstyrte pilotanlegg kan vi tilby kurs til lærlinger, faglærere i v.g.s, næringsmiddelbedrifter, innkjøpere, småskalaprodusenter, jegere og andre som vil lære mer om kjøttskjæring, spesifikasjoner og god praksis. Med vårt kurstilbud ønsker vi også å skape mer oppmerksomhet og interesse rundt kjøttfagene i Norge.

Spesialkurs for lærlinger

En kjøttskjærer skaper store verdier for bedriften, men kan også bidra til dårlige resultater ved slurv og unødig svinn. Derfor er det viktig å gi lærlingene nok kunnskap og erfaring til å se sammenhengen mellom egen skjæring og bedriftens økonomi. Kalkyleberegninger basert på egen skjæring er en krevende, men lærerik øvelse i så måte. Kurset tilbys i vårsemesteret, dvs. i siste halvår av lærlingperioden. Vi kan ta imot inntil seks kandidater samtidig, og tar gjerne imot forespørsler. 


Kurs for faglærere i matfag (VGS)

Både i kokkefaget og de andre kjøttfagene har man stor glede og nytte av å kjenne til skjærehåndverket og slaktets anatomi. Vi tilbyr kurs for lærere som ønsker mer fordypning og bedre forståelse av kjøttskjærerfaget, enten i pilotanlegget eller som lokale skjærekurs for lærere og elever på videregående skoler, hvor våre folk reiser ut. 

Vi skreddersyr gjerne et opplegg, så ta kontakt for å få vite mer om hvilke muligheter som finnes.