Tall og fakta- Norsk fjørfeproduksjon

Nøkkeltall og fakta for norsk egg-, slaktekylling- og kalkunproduksjon.

Norsk eggproduksjon

Norsk eggproduksjon er spredt over hele landet, men Østlandet, Rogaland og Trøndelag har størst produksjon.

 • Antall verpehøns: 4,39 millioner
 • Antall eggprodusenter med over 100 høner: 586
 • Antall egg pr høne fra 16 uker: 325 (76-80 uker)
 • Konsensjonsgrense: 7500 høner
 • Hybrider: Lohman LSL hvit, Lohman Brun, Dekalb, Isa Brun
 • Driftsformer:
  • innredede bur 36% 
  • frittgående (hovedsakelig aviar) 58%
  • økologisk 6%

Norsk slaktekyllingproduksjon

Norsk slaktekyllingproduksjon foregår i alle landets fylker unntatt de tre nordligste fylkene og Sogn og Fjordane. Rogaland, Østfold, Hedmark og Trøndelag er de største slaktekyllingfylkene.

 • Totalt antall klekkede slaktekyllinger: ca. 65,9 millioner
 • Antall slaktekyllingprodusenter med over 1000 dyr: 603
 • Slaktealder: 31,5 dager
 • Gjennomsnittsvekt: 1240 gram
 • Konsesjonsgrense: 280 000
 • Hybrider: Ross 308 (vanligst), Ross Rowan, Rowan Ranger, Sasso og Hubbard

Norsk kalkunproduksjon

Norsk kalkunproduksjon forgår på Østlandet, hovedsakelig i Østfold.

 • Antall klekkede kalkuner: 1,3 millioner
 • Antall kalkunprodusenter med over 1000 dyr: 66
 • Slaktealder porsjonskalkun: 85 dager
 • Gjennomsnittsvekt porsjonskalkun: 5,79 kg
 • Slaktealder industrikalkun: 132 dager
 • Gjennomsnittsvekt industrikalkun: 13,55 kg
 • Konsesjonsgrense: 60 000
 • Hybrider: BUT 10

Tallene er hentet fra Kjøttets tilstand 2017, Norturas effektvitetskontroller, Norsk fjørfelag og Landbruksdirektoratet.