Om helsetjenesten for fjørfe

Helsetjenesten for fjørfe arbeider for god dyrehelse og god dyrevelferd i norske fjørfebesetninger. Våre viktigste oppgaver innebærer forebyggende helsearbeid, rådgiving og kurs innen dyrehelse og dyrevelferd for veterinærer, rådgivere og produsenter, samt forskning og kunnskapsformidling.

Thorbjørn Refsum, spesialveterinær 

Thorbjørn har spesielt ansvar for Animalias etterutdannings- og kursvirksomhet på fjørfesiden. Videre har han ansvaret for drifting og videreutvikling av fagsystemet HelseFjørfe. Han er også sekretær for Handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd i fjørfenæringen. Thorbjørn var før ansatt ved Veterinærinstituttet hvor han fullførte arbeidet med sin doktorgradsavhandling om salmonella hos ville fugler og piggsvin.

Magne Hansen, spesialveterinær 

Magne er vår spesialist på fjørfesjukdommer og er mannen å ta kontakt med for råd om og utredning av spesielle sjukdomsproblemer. Han har også ansvaret for Overvåkingsprogrammet for rød hønsemidd. 

Guro Vasdal, prosjektleder 

Guro har koordinatorrolle for Dyrevelferdsprogram Slaktekylling og Dyrevelferdsprogram Kalkun. Guro er også prosjektleder for prosjektet "Utvikling og validering av dyrebaserte velferdsindikatorer egnet til løpende oppfølging av velferd i slaktekyllingproduksjonen (KYLLINGSCORE)". Guro er utdannet fra NMBU med dr.grad i etologi.  

Käthe Elise Kittelsen, spesialveterinær 

Käthe Elise Kittelsen er veterinær og prosjektleder for «Skader og transportdødelighet hos slaktekylling». Dette er et bransjeinitiert prosjekt for å skaffe mer kunnskap om plukke- og transportprosessen