Velferdshøna

Velferdshøna er et fireårig innovasjonsprosjekt som ledes av Animalia og skal studere helse og velferd hos norske verpehøns.

Mål med prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å generere kunnskap om helse og velferd hos norske verpehøns mot slutten av produksjonsperioden. I tillegg skal det utvikles et praktisk verktøy for velferdsvurdering av verpehøner i frittgående systemer.

I de ulike delmålene inngår det blant annet besøk hos 60 verpehøneprodusenter. I besøket inngår helse- og miljøregistreringer. Dette innebærer klinisk undersøkelse av levende høner og obduksjon av selvdøde, samt måling av miljøfaktorer. I tillegg skal det undersøkes kassasjonsresultater for høner som er sent til slakt.

Prosjektet tar også sikte på å utvikle og validere en transectmetode til bruk i fleretasjes aviarsystem slik at vi får en pålitelig og praktisk metode for å vurdere dyrevelferd. Prosjektet skal også undersøke effektene av ulike miljøberikelser til verpehøns.

Partnere

Prosjektperioden er 2020 til 2024 og ledes av Animalia.  Samarbeidspartnere er Nortura, KLF, NMBU, Toten Eggpakkeri, Den Stolte Hane, Jonas Meling, Ytterøykylling. Med på laget er også utenlandske forskningsinstitusjoner som universitetet i København, Sveriges landbruks universitet og Polish Academy of Sciences.