Foreldrevelferd

Foreldrevelferd er et fireårig innovasjonsprosjekt (2021-2024) som ledes av Animalia og skal fokusere på god velferd hos avlsdyrene i slaktekyllingproduksjonen gjennom optimalt fysisk miljø og stell.

Mål med prosjektet:

Prosjekt Foreldrevelferd skal undersøke dyras preferanse for vagler, miljøberikelser og effekt av lyskilder for å kunne tilby et godt miljø tilpasset dyras egne preferanser. Innredning, lys og fôr er betydelige investeringer for den enkelte fjørfeprodusent, og kunnskap fra prosjektet vil gi produsentene et etterlengtet og kunnskapsbasert utgangspunkt for å tilrettelegge for optimal velferd.

Dyrevelferdsprogram for avlsdyr trådte i kraft 1.1.2021, og tråputeskader benyttes allerede som velferdsindikator for slaktekylling og kalkun. Et viktig mål i prosjektet er derfor å validere en tråputeskala for avlsdyr som gir oss mulighet for systematisk evaluering og forbedring av dyras velferd. Prosjektet skal også fokusere på effekt av ulike fôrtilpasninger på dyras helse og velferd.

Partnere

Norske partnere: Norsk Kylling, Nortura, NMBU og Felleskjøpet fôrutvikling.
Utenlandske partnere: Københavns Universitet, Bern Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lund Universitet, Wageningen University