Ny norsk dyrehelsestrategi

Den nye dyrehelseforordningen med underliggende rettsakter trer i kraft i EU i 2021. Mattilsynet arbeider med implementering av det nye regelverket, som vil gi nye rammer for hvordan myndigheter og næring jobber med dyrehelse i Norge.

Det ble tidlig i prosessen uttrykt behov for en ny norsk dyrehelsestrategi. En slik strategi vil være viktig for å avklare nasjonalt handlingsrom under nytt forvaltningsregime i EU, behov for nasjonale tiltak, ansvarsfordeling og de økonomiske konsekvensene.

På Landbruks- og matdepartementets initiativ arrangerte Mattilsynet og Animalia i samarbeid et seminar 24. oktober, med tittelen «Dyrehelse – nasjonalt handlingsrom i et internasjonalt perspektiv».

Målet med seminaret var å synliggjøre:

  • Dyrehelsestatus i Norge
  • Verdien av norsk dyrehelse for økonomi i landbruket
  • Dyrehelsas betydning for klima og bærekraft
  • Bruk av antibiotika og utviklingen av resistens

Det var over 70 deltagere fra offentlige myndigheter og forvaltning, husdyrnæring og landbrukets organisasjoner.

Under finner du presentasjonene fra seminaret: