Brukerveiledning: Registrering av egenbehandling for produsent

En del sentrale helseopplysninger om dyra og besetningen de kommer fra skal være kjent for slakteriet 24 timer før slakting (Matkjedeinformasjon). Det er slakteriets plikt å skaffe, og husdyrprodusentens plikt å bidra til at denne informasjonen finnes.

Produsenter som ikke er med i en husdyrkontroll må derfor rapportere gjennom Dyrehelseportalen for at disse opplysningene skal bli kjent for slakteriet. Det som skal rapporteres er behandlinger utført av produsenten, f.eks. parasittbehandling.

Registrering av egenbehandling

 1. Gå til https://dhp.animalia.no/
  Innloggingen i Dyrehelseportalen skjer med felles brukernavn og passord i landbruket – altså produsentnummer og tilhørende passord.

       Glemt produsentnummer gå til https://produsentnummer.prodreg.no/
       Glemt passord gå til https://profil.prodreg.no/resetpassword

 2. Velg «Registrer» og deretter «Besøk» som du finner i toppmenyen. 3. Pass på at dato er satt til datoen for behandlingen og deretter velger du «Nytt helsebesøk» 4. Deretter registrerer du inn behandlingen du har utført.
  • Sjekk at rett art er valgt
  • Registrer riktig individ i individ-id feltet (12 siffer) eller trykk på knappen «Endre til flokk» om du for eksempel har utført en parasittbehandling på hele besetningen. Ved registrering på flokk fyller du ut antall dyr behandlet istedenfor individ-id.
  • Deretter legger du til riktig diagnose og medisin på registreringen
  • Om du skal registrere flere individer eller flokker på samme registrering trykker du på knappen «+Ny rad»

  Eksempel på en individ- og flokkregistrering: 5. Når du har registrert inn alle opplysningene trykker du på «Godkjenn og send». Dine registreringer blir da delt med slakteriet slik at de kan hente ut informasjon fra din besetning.