Brukerveiledning: Søknad om tilskudd og refusjon til veterinærereiser

Innhold

 1. Innledning 
  1. Innlogging i Dyrehelseportalen 
  2. Brukerstøtte og spørsmål om ordningen
 2. Registrer besøk 
 3. Registrer ny reise 
  1. Veiledning i løsningen 
  2. Registrer og send inn reiseopplysninger fortløpende
  3. Reiser som går over midnatt 
  4. Korrigere reise etter innsending
  5. Slette reiseutkast 
  6. Reiseopplysninger du har sendt inn
  7. Reiser du ikke trenger å sende inn reiseopplysninger for 
 4. Trinn 1: Besøk på reisen
  1. Utgangs- og endepunkt
  2. Legg inn riktig besøk på riktig reise
  3. Oppgi alle besøk på reisa
  4. Besøksrekkefølge
  5. Posisjonen til besøkspunktet (behandlingsstedet)
  6. Meldingen "Mangler besøkspunkt"
  7. Sædhenting
  8. Besøk du har glemt å registrere
  9. Besøkspunkt uten veiforbindelse eller bilferje
 5. Trinn 2: Fremkomstmidler 
  1. Fremkomstmidler som veterinæren disponerer som følger vei
  2. Båt som veterinæren disponerer
  3. Bruk av kommersiell transporttjeneste som følger vei (drosje, buss mv.) 
  4. Bruk av kommersiell transporttjeneste som ikke følger vei (leid skyssbåt mv.)
  5. Andre fremkomstmidler som veterinæren disponerer som ikke følger vei (snøscooter mv.)
  6. Stengt veiløp
  7. Innstilt eller lang ventetid på ferje 
  8. Kostnadspunkt på reisen (privat bom, avgiftsbelagt parkering mv.)
 6. Trinn 3: Kostnader
  1. Kostnader ved bruk av fremkomstmidler som veterinæren disponerer
  2. Kostnader ved bruk av kommersiell transporttjeneste
 7. Trinn 4: Tilskudd og refusjon
  1. Reisetilskudd fra Statsforvalteren
  2. Kjøregodtgjørelse fra Geno
  3. Send inn reiseopplysninger
 8. Kart
  1. Forklaring til kart 
 9. Spørsmål og svar
  1. Bomtur - hvordan registrer jeg reise med besøk som kanselleres underveis?
  2. Båtstrekninger - gir løsningen meg hjelp til å angi disse?
  3. Båt mellom ferjekaier - hvordan registrer jeg det? 
  4. Feilmelding på siden for "Tilskudd og refusjon" . hva skal jeg gjøre? 
  5. Ferjeforbindelsen mangler i kartet - hva skal jeg gjøre? 
  6. Kjøregodtgjørelse fra Geno - hvor ofte mottar jeg det? 
  7. Leilighetsbesøk - får jeg ikke lenger refusjon for slike besøk? 
  8. Nærmeste tilgjengelig veterinær - hvilke besøk på reisen vurderer jeg dette ut fra? 
  9. Reisetilskudd fra Statsforvalteren - hvor ofte mottar jeg det? 
  10. Reisetilskudd fra Statsforvalteren - hvordan blir tallet "Tilskudd fra statsforvalteren" beregnet?
  11. Søkefeltene for adresse og stedsnavn - hvordan bruker jeg de? 
  12. Tilbakekalling på hjemveien - hvordan registrer jeg reisen? 
  13. Ventetid ved ras, ulykker, kø - får jeg tilskudd fra statsforvalteren?

1. Innledning 

Denne brukerveiledningen er et supplement til hjelpetekstene som du finner i Dyrehelseportalen. Du må sende inn reiseopplysninger i Dyrehelseportalen for å søke om tilskudd til veterinærreiser fra statsforvalteren og refusjon fra Geno. Her finner du blant annet informasjon om hvordan du tar i bruk søknadsløsningen i Dyrehelseportalen, og en del nyttige brukertips. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med innholdet i denne brukerveiledningen før du tar i bruk søknadsløsningen i Dyrehelseportalen.   

1.1 Innlogging i Dyrehelseportalen 

Dyrehelseportalen kan brukes på desktop (PC), mobiltelefon og nettbrett. Åpne en nettleser og logg deg inn på https://dhp.animalia.no/

Hvis du bruker mobiltelefon eller nettbrett, er det lurt å lage en snarvei så du enkelt kommer inn i Dyrehelseportalen. 

Eksempel 1. Lag snarvei på iPhone:
Åpne nettleseren på mobilen din og åpne Dyrehelseportalen ved å skrive inn dhp.animalia.no. Når du har åpnet siden, trykker du på menysymbolet «firkant med pil» nederst på menylinja. Velg menypunktet «Legg til på Hjem-siden», gi snarveien et navn, f.eks. «DHP» eller “Dyrehelseportalen”, og trykk «Legg til».

Eksempel 2. Lag snarvei på Android:
Åpne nettleseren på mobilen din og åpne Dyrehelseportalen ved å skrive inn dhp.animalia.no. Trykk på menysymbolet (de tre prikkene) og velg «Add to Home screen» eller «Legg til på startsiden». Gi snarveien et navn, f.eks. “DHP» eller «Dyrehelseportalen”, og trykk «Add». Trykk «Touch and hold» hvis du vil flytte ikonet.

Du kan også lage bokmerke eller snarvei til Dyrehelseportalen på pc.

1.2. Brukerstøtte og spørsmål om ordningen

Ta kontakt med Dyrehelseportalens brukerstøtte i følgende situasjoner:

 1. Hvis du trenger hjelp til å registrere besøk eller fylle ut søknadsskjemaet.
 2. Hvis du vil rapportere uklarheter, feil og mangler i løsningen og i veiledningen.

Kontaktopplysninger og åpningstid finner du på https://dhp.animalia.no/

Ta kontakt med statsforvalteren hvis du har spørsmål om regelverket for tilskudd til veterinærreiser: https://www.statsforvalteren.no/portal/Om-oss/Kontakt-oss/ 

Ta kontakt med Geno hvis du har spørsmål om kjøregodtgjørelse: https://www.geno.no/om-geno/kontakt-oss/ 

2. Registrer besøk  

Før du kan starte å registrere en reise, må alle semin- og helsebesøk på reisen være registrert i Dyrehelseportalen. Dette er avgjørende for at du skal få beregnet korrekt tilskuddsbeløp fra statsforvalteren og korrekt kjøregodtgjørelse fra Geno. Du kan registrere besøk i Dyrehelseportalen på to måter:

 1. Registrer semin- og helsebesøk direkte i Dyrehelseportalen på https://dhp.animalia.no/. Velg menypunktene «Registrer», «Besøk».

Seminbesøk kan du registrere i Dyrehelseportalen selv om du ikke har internettforbindelse. Ved å lage deg en snarvei til Dyrehelseportalens nettside på mobilen eller nettbrettet ditt, kan du i praksis bruke denne løsningen på samme måte som du har brukt den tidligere Geno-appen til fortløpende registrering av seminbesøk.

 1. Overfør opplysninger om seminbesøk og helsebesøk til Dyrehelseportalen fra tilknyttede journalsystem, som for eksempel Sanimalis.

Helsebesøk uten medisinering må du registrere på samme måte som helsebesøk med medisinering for å få de overført til Dyrehelseportalen. Dette gjør du ved å registrere «Ingen medisinering» når du har valgt en diagnose.

3. Registrer ny reise 

Logg deg inn på https://dhp.animalia.no/. Velg menypunktene «Registrer», «Reiser».  Velg den datoen reisen startet, og trykk på «Start registrering». Skjemaet du kommer inn i, består av følgende fire trinn:

 1. Besøk på reisen
 2. Fremkomstmidler
 3. Kostnader
 4. Tilskudd

Gjør deg ferdig på ett og ett trinn før du blar videre til neste med piltasten nederst på siden. Dersom du glemmer å fylle ut obligatoriske felt på det enkelte trinn, får du opp feilmelding.

Dersom du ikke har hatt kostnader på reisen, vil kostnadssiden være tom. Du må bla videre til siden «Tilskudd» for å få ferdigstilt søknaden og sendt inn reiseopplysningene. Du kan gå fram og tilbake mellom sidene dersom du underveis i registreringen oppdager at du har glemt å legge inn all informasjon på tidligere trinn. Når du trykker på "Godkjenn og send", kan du ikke lenger gjøre endringer.

3.1. Veiledning i løsningen 

Veiledning til hvordan du bruker løsningen og fyller ut de ulike feltene, finner du både som synlig tekst og som skjult tekst bak spørsmålstegn-symboler. Trykk på spørsmålstegnene for å få opp mer utdypende informasjon.

3.2. Registrer og send inn reiseopplysninger fortløpende 

Du kan sende inn reiseopplysninger daglig, eller så snart du har mottatt eventuelle fakturaer/kvitteringer. Når du trykker «Start registrering», oppretter du en reisesøknad. Denne lagres automatisk som et utkast. Det betyr at hvis du går ut av reisen før du sender inn reiseopplysningene, blir reiseutkastet lagret på valgt dato slik at du kan åpne og ferdigstille det på et senere tidspunkt.

Å opprette og lagre en kladd vil være mest aktuelt i tilfeller hvor du ennå ikke har alle opplysninger om utlegg på reisen, som for eksempel skyssbåtfaktura.

3.3. Reiser som går over midnatt 

Hvis reisen gikk over midnatt, må du huske å huke av i boksen «Ta med besøk fra dagen etter» når du velger datoen reisen startet. Da vil du kunne ta med besøk fra begge datoer på samme reise. Hvis du glemmer å gjøre dette før du starter registrering av en reise, må du slette reisen med Slett-knappen som ligger nederst på siden, og opprette reisen på nytt.

3.4. Korrigere reise etter innsending 

Du kan ikke korrigere opplysningene i reisesøknader som du allerede har sendt inn i Dyrehelseportalen. Det er derfor viktig at du er sikker på at du har lagt inn alle opplysninger for reisen før du sender den inn. Hvis du likevel glemmer å legge inn alle opplysninger før innsending, eller har lagt inn opplysninger som ikke er korrekte, må du ta kontakt med statsforvalteren og Geno for videre oppfølging og korrigering.

3.5. Slette reiseutkast 

Du kan slette en reise du har begynt å registrere ved å trykke på “Slett-knappen” nederst i høyre hjørne på siden. Når reisa er sendt inn, kan du ikke slette den. Hvis du feilaktig har sendt inn en reise, må du ta kontakt med statsforvalteren og Geno for videre oppfølging og korrigering.

Dersom du vil slette et lagret reiseutkast, velger du menypunktene «Registrer», «Reiser», og velger den datoen utkastet du vil slette, ligger registrert på. Åpne reiseutkastet og trykk på «Slett»-knappen nederst i høyre hjørne på siden.

3.6. Reiseopplysninger du har sendt inn 

Tidligere registrerte reiser på en dato
Hvis du vil se på reiseopplysningene for en reise du har sendt inn. Velg menypunktene «Registrer», «Reiser», velg deretter datoen reisen startet. Du vil se alle reiser som er sendt inn på valgt dato under «Tidligere registrerte reiser på denne datoen». Her ser du også datoen reisen er sendt inn og reise-id for den enkelte reisen. Dersom reisen har gitt grunnlag for reisetilskudd fra statsforvalteren, kan du identifisere reisen i vedtaksbrevet fra statsforvalteren ved bruk av reise-id.

Mitt arkiv
Hvis du vil se om besøkene dine er inkludert i en reise du har sendt inn reiseopplysninger for, velger du menypunktet "Mitt arkiv". Du får da opp en liste over alle besøk som du har registrert i Dyrehelseportalen.

 • Grønn_bil.pngGrønt bil-ikon foran et besøk betyr at besøket er inkludert i en reise som er sendt inn til statsforvalteren og/eller Geno.
 • Gul_bil.pngGult bil-ikon foran et besøk betyr at besøket er inkludert i en reisesøknadskladd som ikke er innsendt.
 • Manglende bil-ikon foran et besøk betyr at besøket verken er inkludert i en innsendt reise eller i en reisesøknadskladd.

Trykk på bil-ikonene for å komme til reisesøknaden eller søknadskladden som besøket er inkludert i.

3.7. Reiser du ikke trenger å sende inn reiseopplysninger for 

Du trenger ikke sende inn reiseopplysninger for reiser som bare inneholder helsebesøk og som ikke gir reisetilskudd fra statsforvalteren. Dette vil for eksempel være reiser foretatt med eget kjøretøy, uten passering av bom og ferje, og hvor raskeste rute mellom utgangs- og endepunkt, via det besøket som ligger lengst unna, er 40 km eller mindre.

Hvis du er usikker på om en reise vil gi reisetilskudd og refusjon, kan du registrere den i Dyrehelseportalen. Når du kommer til siden «Tilskudd» vil du se foreløpig beregnet tilskudd fra statsforvalteren og kjøregodtgjørelsen fra Geno. Hvis reisesøknaden ikke gir tilskudd og refusjon, kan du slette den i stedet for å sende den inn. Det gjør heller ingen ting om du sender inn reisesøknader som ikke gir tilskudd eller refusjon.

Reiser med seminbesøk, uavhengig av reisens lengde, må du alltid sende inn. Dette for at du skal få kjøregodtgjørelse fra Geno.

4. Trinn 1: Besøk på reisen

4.1. Utgangs- og endepunkt 

Første gang du registrerer en reise, må du legge til utgangs- og endepunkt for reisen. Trykk «Endre» under Utgangspunkt for reisen. Velg «Nytt utgangspunkt». Søk opp korrekt adresse eller sted i søkefeltet, eller oppgi utgangspunktet direkte i kartet. Lagre posisjonen. Oppgi typen utgangspunkt som «Fast kontorsted» eller «Annet sted». Legg inn en beskrivelse av utgangspunktet hvis du har oppgitt utgangspunktet direkte i kart. Trykk på «Lagre». Endepunkt registrerer du på tilsvarende måte.

Neste gang du må endre et utgangs- eller endepunkt, trykker du «Endre» og velger punktet fra lista hvis det ligger der. Du kan eventuelt registrere et helt nytt punkt. Utgangs- og endepunkt du ikke bruker lenger, kan du slette selv.

4.2. Legg inn riktige besøk på riktig reise

Alle besøkene du har registrert på valgt dato, vil du finne igjen i den første reisen du registrer på denne datoen. Fjern besøk som ikke var med i denne reisen. Besøkene du fjerner, vil du få opp i neste reise du registrerer på samme dato. Har du fjernet feil besøk fra en reise, kan du legge disse tilbake i reisen ved å velge «Besøk som kan legges til reisen» under «Legg til i reisen», som står lenger nede på siden.

Besøk som innebærer behandling av husdyr hos veterinær/på klinikk skal fjernes fra alle reiser på valgt dato. Besøk som kun innebærer behandling av hobby- og sportsdyr skal du også fjerne. Slike besøk gir ikke grunnlag for reisetilskudd og refusjon.

4.3. Oppgi alle besøk på reisen 

Det er viktig at du oppgir alle besøk på reisen. Systemet vil automatisk plukke ut de besøkene på reisen som vil gi deg størst reisetilskudd. At du oppgir alle besøk på reisen, sikrer også at du får beregnet korrekt reisetilskudd fra statsforvalteren og kjøregodtgjørelse fra Geno.

Unntak: https://www.geno.no/for-inseminorer/rapportering-via-dyrehelseportalen/kilometer-i-forbindelse-med-samtidig-sykebesok-oppdatert-22des20/

4.4. Besøksrekkefølge

Systemet plasserer besøkene på reisen i den rekkefølgen som gir den raskeste ruta, med det samme utgangs- og endepunktet du registrerte på forrige reise. Hvis denne besøksrekkefølgen ikke stemmer med rekkefølgen du utførte besøkene i, skal du flytte besøkene slik at besøksrekkefølgen blir korrekt. Du flytter besøk ved å holde musepekeren over de små prikkene eller besøksnummeret, holde inne venstre musetast og dra besøket opp eller ned til riktig posisjon i listen. På mobil/nettbrett holder du fingeren over de små prikkene/besøksnummeret og drar besøket opp eller ned.

4.5. Posisjonen til besøkspunktet (behandlingsstedet) 

Systemet setter automatisk besøkspunkt til «Hovedfjøs» for alle besøk. Dersom behandlingsstedet ligger et helt annet sted, som for eksempel på en seter, må du endre plassering av behandlingssted ved å trykke «Endre» og «Nytt besøkspunkt». Søk etter adresse eller sted, eller plasser markør på rett sted i kart, trykk «Lagre posisjon», huk av for type besøkspunkt, beskriv besøkspunktet og trykk «Lagre». Systemet lagrer det nye besøkspunktet, slik at du kan gjenbruke det senere for denne produsenten. Bruk samme fremgangsmåte for å endre sted hvis punktet for hovedfjøs er feil plassert i kartet.

4.6. Meldingen "Mangler besøkspunkt"

Du kan oppleve at det for enkelte produsenter står «Mangler besøkspunkt» i stedet for «Hovedfjøs». For disse produsentene må du legge til besøkspunkt ved å velge «Legg til». Velg «Nytt besøkspunkt», søk etter adresse eller sted, eller plasser markør på rett sted i kart, trykk «Lagre posisjon», huk av for type besøkspunkt (f.eks. «Annet fjøs»), beskriv besøkspunktet og trykk «Lagre». Systemet lagrer det nye besøkspunktet, slik at du kan gjenbruke det senere for denne produsenten.

4.7. Sædhenting 

Sædhenting registrerer du ved å trykke på «Legg til sædhenting» under «Legg til i reisen». Trykk «Nytt hentepunkt». Søk etter adresse eller sted, eller plasser markøren på rett sted i kart, trykk «Lagre posisjon», huk av for «Sædhenting» (fra sædruta) eller «Henting av beholder» (hvis du for eksempel har hentet en beholder hos en kollega). Skriv inn korrekt beholdernummer og trykk «Lagre». Systemet lagrer hentepunktene du registrerer slik at du kan gjenbruke dem for fremtidige reiser.

4.8. Besøk du har glemt å registrere 

Hvis du oppdager at du har glemt å registrere alle besøk på en reise etter at du har begynt å registrere reiseopplysninger for reisen, velger du menypunktet «Registrer» og «Besøk» for å registrere besøk som mangler. Gå deretter tilbake til menypunktet «Registrer» og «Reise», og åpne utkastet til reisen besøket skal være med i. De etterregistrerte besøkene vil du finne ved å velge «Besøk som kan legges til reisen» under «Legg til i reisen».

4.9. Besøkspunkt uten veiforbindelse eller bilferje

Hvis du har besøk på reisen som ligger på en øy uten bilferje eller annet sted uten veiforbindelse eller bilferje, får du ikke opp rute i rutekartet når du registrerer reisen i Dyrehelseportalen. Når du kommer til siden «Tilskudd og refusjon» vil du få en feilmelding med beskjed om å kontakte brukerstøtte. Brukerstøtte vil gi deg veiledning om hvordan du kan registrere en slik reise i Dyrehelseportalen.

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av hvordan du registrerer slike reiser i Dyrehelseportalen.

På siden «Besøk på reisen» trykker du på «Endre» ved besøket som mangler veiforbindelse, og deretter trykker du «Nytt besøkspunkt». Flytt besøkspunktet slik at det blir liggende maksimalt 4,4 km fra en vei på fastlandet – plasser det gjerne ute i sjøen. Trykk på «Lagre posisjon», oppgi type besøkspunkt til «Annet», skriv «Besøksstedet mangler veiforbindelse» i beskrivelsesfeltet og trykk «Lagre». Du vil nå få opp reiseruten i rutekartet. Hvis du ikke gjør det, må du plassere besøkspunktet enda nærmere en vei.

Gå til siden «Fremkomstmidler» og legg til egen båt hvis du har brukt eget framkomstmiddel, eller skyssbåt hvis du har brukt personferje, skyssbåt eller annen kommersiell transporttjeneste. Legg inn båtstrekningen fra det stedet på fastlandet hvor du tok båt fra, og til besøkspunktet du har endret posisjon for. Gjør det samme for returreisen med båt, men motsatt vei. Hvis du har brukt snøskuter, terrengkjøretøy eller annet fremkomstmiddel på land til et besøkspunkt uten veiforbindelse, må du registrere at distansen var kjørt med «Egen båt», selv om det er på land.

Registrer ferdig reisen og send den inn. Er du usikker på om du har registrert reisen korrekt, må du ta kontakt med brukerstøtte før du sender den inn.

Å registrere en reise på denne måten kan virke ulogisk, men beregningen av reisetilskudd og refusjon vil bli korrekt fordi reisekostnadene ute på øya vil være minimale, og kostnaden for bruk av skyssbåt, egen båt og ferje vil bli refundert. 

5. Trinn 2: Fremkomstmidler 

5.1. Fremkomstmidler som veterinæren disponerer som følger vei

Systemet legger til grunn at du foretok reisen med eget kjøretøy. Eget kjøretøy skal her forstås som et hvilket som helst fremkomstmiddel som du disponerer og som følger vei. Hvis rekvirenten har hentet deg med sitt kjøretøy, er det også å anse som eget kjøretøy. Det samme gjelder hvis du har leid bil. Hvis du bare har brukt eget kjøretøy på reisen, trenger du derfor ikke oppgi hvilke fremkomstmiddel du brukte på reisen.

5.2. Båt som veterinæren disponerer

Har du brukt egen eller leid båt, eller fått båtskyss med rekvirenten, klikker du på «Legg til» mellom besøkene i ruta hvor du benyttet slikt fremkomstmiddel. Klikk deretter på riktig fremkomstmiddel og «Ny egen båt», og følg anvisningene for å sette inn avgangs- og ankomstpunkt for valgt fremkomstmiddel. Når du har gjort dette, får du spørsmålet «Vil du lagre denne ruten som en standardrute til senere bruk». Trykk på «Lagre» hvis du ønsker å ta vare på strekningen for bruk i fremtidige reiser. Legg i så tilfelle inn navnet på henholdsvis avgangs- og ankomststedet for strekningen, og klikk på «Lagre».

5.3. Bruk av kommersiell transporttjeneste som følger vei (drosje, buss mv.)

Husk å legge til alle fremkomstmidler som ikke følger vei før du registrerer fremkomstmidler som følger vei.

Har du brukt kommersiell transporttjenste som følger vei, som for eksempel drosje eller buss, klikker du på "legg til" og "Drosje" mellom besøkene i ruta hvor du benyttet slikt fremkomstmiddel. Systemet markerer hele strekningen der du har valgt å legge til drosje med et orange ikon i begge ender. Du kan flytte de orange ikonene langs ruta som er markert i kartet hvis du ikke brukte den kommersielle transporttjenesten på hele strekningen som er foreslått. Klikk deretter på "Lagre".

5.4. Bruk av kommersiell transporttjeneste som ikke følger vei (leid skyssbåt mv.)

Har du brukt kommersiell transporttjeneste som ikke følger vei, som for eksempel leid skyssbåt eller helikopter, klikker du på «Legg til» mellom besøkene i ruta hvor du benyttet slikt fremkomstmiddel. Klikk deretter på «Egen båt/skyssbåt», «Skyssbåt» og «Ny skyssbåt», og følg anvisningene for å sette inn avgangs- og ankomstpunkt for valgt fremkomstmiddel. Når du har gjort dette, får du spørsmålet «Vil du lagre denne ruten som en standardrute til senere bruk». Trykk på «Lagre» hvis du ønsker å ta vare på strekningen for bruk i fremtidige reiser. Legg i så tilfelle inn en beskrivelse/navnet på avgangs- og ankomststedet for strekningen, og klikk på «Lagre».

5.5. Andre fremkomstmiddel som veterinæren disponerer, og som ikke følger vei (snøscooter, terrengkjøretøy mv.)

Reisemodulen i Dyrehelseportalen mangler funksjon for å registrere reist distanse med fremkomstmidler som du disponerer og som ikke følger vei (snøscooter, terrengkjøretøy, helikopter m.v.). For å få registrert slike reisedistanser, må du inntil videre bruke funksjonen for å registrere «Egen båt».

Hvis det ikke er bilvei til besøkspunktet du skal nå med fremkomstmiddelet, og besøkspunktet ligger mer enn 4,4 km unna en bilvei, må du endre besøkspunktet slik at avstanden til nærmeste vei blir mindre enn 4,4 km i luftlinje. Hvis besøkspunktet ligger for langt unna bilvei, er det ikke mulig å få beregnet rute for reisen, og du vil ikke få sendt inn opplysningene. På siden "Kostnader" oppgir du antall kilometer du faktisk reiste med fremkomstmiddelet.

5.6. Stengt veiløp

Ruta som vises i kartet tar ikke hensyn til hvor ofte ferjene går og ventetiden på ferje. Den tar heller ikke hensyn til om veien er vinterstengt eller midlertidig stengt. I noen tilfeller følger også ruta veiløp som ikke er kjørbare med bil, noe som skyldes at de nasjonale kartdataene ikke alltid er oppdaterte. Hvis ferja ikke gikk, og du måtte kjøre en alternativ rute, eller veien som er angitt i kartet faktisk var stengt på tidspunktet for reisen, må du registrere at veien var stengt for å få opp alternativ rute.

Velg «Legg til» mellom besøkene i ruta hvor veien var stengt. Velg «Stengt veiløp». Plasser markøren i kartet på det stedet i ruta hvor veiløpet var stengt og velg «Lagre posisjon». Skriv inn et navn på det stengt veiløpet og huk av for årsak til stengingen.

Når du stenger en vei, er det veiløpet fra ett punkt i ruta til neste du stenger. Du stenger ikke veien i begge retninger, med mindre du huker av for «Steng i begge retninger».

Oversikt over veiløp du har stengt, finner du nederst på siden “Fremkomstmidler”. Her kan du også slette stengte veiløp, noe som vil være spesielt relevant å vurdere for veiløp du tidligere har stengt permanent, for eksempel vinterstengte veier som har åpnet.  

I områder hvor det finnes mange alternative ruter, er sjansen stor for at ruta i kartet blir litt ulik den du reiste. Det er ikke meningen at du skal stenge veiløp for å få opp nøyaktig den ruta du reiste. Det er raskeste og mulig bilvei som skal vises på kartet.

5.7. Innstilt eller lang ventetid på ferje

Hvis ferja var innstilt, ikke gikk på det tidspunktet du reiste, eller ventetiden var så lang at det var billigere eller mer hensiktsmessig å velge alternativ rute uten ferje, kan du stenge ferjestrekningen i en eller begge retninger ved å velge «Legg til» mellom de punktene i ruta hvor ferjestrekningen befinner seg. Velg «Stengt veiløp», og følg anvisningene videre.

5.8. Kostnadspunkt på reisen (privat bom, avgiftsbelagt parkering mv.)

Hvis du har hatt kostnader til private eller offentlige bommer som ikke vises i kartet, parkering og lignende, må du legge til disse kostnadene i ruta for å få registrert kostnaden. Velg «Legg til» mellom de punktene i ruta hvor du hadde kostnaden, og velg deretter «Privat bom». Dra markøren for bom til punktet på ruta hvor kostnaden, og velg «Lagre posisjon». Skriv inn kostnadstype og kostnadssted (f.eks. "Bompenger Apalveien", "Parkering Strandkaia") og trykk "Lagre".

Oversikt over kostnader du har lagt inn på reisen finner du nederst på siden "Fremkomstmidler" under "Private bommer". Her kan du også slette kostnader du har lagt til, noe som er aktuelt hvis du plasserte stedet feil. I slike tilfeller må du slette kostnadsstedet før du legger det til på nytt.

6. Trinn 3: Kostnader 

Hvis du ikke har hatt kostnader på reisen, slik at denne siden er tom, trykker du på «Tilskudd» nederst på siden for å gå videre til neste trinn i registreringen.

Det er bare dokumenterbare kostnader du skal oppgi. Det betyr at det skal finnes et bilag i regnskapet ditt som kan dokumentere kostnaden.

6.1. Kostnader ved bruk av fremkomstmidler som veterinæren disponerer  

Legg inn kostnaden du hadde på det enkelte kostnadssted i felt som er oppført under «Bomutgifter». Du skal legge inn kostnad ekskl. mva. Det er ikke merverdiavgift på kostnader til bom, men på for eksempel parkeringsavgift er det merverdiavgift som du må trekke fra.

Hvis du ikke hadde kostnader på alle kostnadsstedene som er oppført under «Bomutgifter», legger du inn 0 kroner i kostnadsfeltene dette gjelder.

Trykk på «Hent mine priser" for å gjenbruke den prisen du sist registrerte på en bompassering. Du kan ikke gjenbruke priser det er mer enn 3 måneder siden du registrerte. Du kan også gjenbruke priser på private bommer og parkeringskostnader forutsatt at beskrivelsen av kostnadstype og kostnadssted er identisk med den du oppga ved forrige registrering. Hvis prisene er endret siden forrige registrering, er det ditt ansvar å legge inn korrekt.

Du skal ikke legge ved dokumentasjon på kostnader på reise med fremkomstmidler som du selv disponerer. Det er derfor ikke opplastingsmulighet for slik dokumentasjon. Statsforvalteren vil etterspørre dokumentasjon fra deg hvis de ønsker å se den.

6.2. Kostnader ved bruk av kommersiell transporttjeneste

Ferjer
Legg inn reise- og ventetid i antall minutter, og billettpris inkl. mva for hver enkelt ferjeoverfart. Det er mulig å registrere 0 minutter og 0 kroner i disse feltene hvis du ikke hadde utgifter til den oppgitte ferjestrekningen.

Trykk på «Hent mine priser" for å gjenbruke den prisen du sist registrerte på en ferjestrekning. Du kan ikke gjenbruke priser det er mer enn 3 måneder siden du registrerte. Hvis prisene er endret siden forrige registrering, er det ditt ansvar å registrere korrekt pris.

Du skal ikke legge ved dokumentasjon på ferjekostnader. Det er derfor ikke opplastingsmulighet for slik dokumentasjon.

Kommersiell transporttjeneste som følger vei (drosje, buss mv.)
Legg inn total reise- og ventetid i antall minutter knyttet til slikt fremkomstmiddel på reisen. Oppgi beløp fra den enkelte kvittering inkl. mva. Tallet som blir registrert i feltet «Totalbeløp inkl. mva.», blir automatisk fratrukket merverdiavgift før det inkluderes i beregningen av søknadsbeløp. Det er obligatorisk å laste opp tilhørende kvittering. Det er mulig å registrere 0 minutter og 0 kroner i disse feltene hvis det skulle bli aktuelt.

Tjenesten «Hent mine priser» gjelder ikke kostnader ved bruk av kommersiell transporttjeneste.

Kommersiell transporttjeneste som ikke følger vei (leid skyssbåt mv.)
Legg inn total reise- og ventetid i antall minutter knyttet til slikt fremkomstmiddel på reisen. Fra den enkelte faktura henter du og registrerer antall kilometer reist med fremkomstmiddelet, sats per kilometer ekskl. mva. og oppstarts- og ventetidskostnader ekskl. mva. Det er obligatorisk å laste opp tilhørende faktura. Det er mulig å registrere 0 minutter, 0 kilometer og 0 kroner i disse feltene hvis det skulle bli aktuelt.

Hvis fakturaen ikke inneholder opplysninger om antall reiste km, sats og oppstarts- og ventetidskostnader», må veterinær selv finne ut hvor langt hun har reist med fremkomstmiddelet og oppgi dette kilometerantallet. Videre må veterinær dividere fakturabeløp ekskl. mva med antall kilometer som er reist med fremkomstmiddelet for å finne sats som skal oppgis. Hvis satsen er lik eller større enn gjeldende tilskuddstak på 110 kr/km, er det 110 kr/km som skal registreres i sats-feltet. I slike tilfeller kan differansen mellom fakturabeløp ekskl. mva. og antall kilometer multiplisert med 110 kr/km registreres i feltet for oppstarts- og ventetidskostnader.

Tjenesten «Hent mine priser» gjelder ikke kostnader ved bruk av kommersiell transporttjeneste.

7. Tilskudd og refusjon 

7.1. Reisetilskudd fra statsforvalteren

Her kan du se foreløpig beregnet tilskudd fra statsforvalteren, basert på opplysningene du har lagt inn i de foregående trinnene i søknaden.

Tilskuddsruta kan du se som den grønne ruta i kartet, og er den ruta som kan gi deg tilskudd. Besøkene som inngår i tilskuddsruta kan du se som lilla besøkspunkt. Tilskuddsruta er raskeste rute fra reisens utgangspunkt til reisens endepunkt, via de lilla besøkspunktene. Tilskuddsruta kan derfor avvike fra den ruta du faktisk reiste. De grå besøkspunktene og den stipla ruta er den delen av reisa som du ikke har fått tilskudd til, fordi fradraget per besøk er større enn reisekostnaden til besøket.

Første gang du sender inn en reise, må du oppgi hvilket foretak du søker på vegne av. Dette gjør du ved å trykke «Endre» under «Foretak som skal få tilskuddet», og søke på foretaksnavn. Velg riktig foretak blant forslagene du får opp. Systemet vil lagre dette valget og gjenbruke det for fremtidige reiser du registrerer. Hvis du utfører veterinærreiser for flere veterinærforetak, må du huske å oppgi korrekt foretak som skal få tilskuddet for hver reise.

Hvis du ikke er ansatt i, deltaker i, eller innehaver av et foretak som tilbyr veterinærtjenester, må du opprette et veterinærforetak i Enhetsregisteret før du kan sende inn reisesøknader.  

Dersom du deltar i den kommunale veterinærvakttjenesten, og minst ett av besøkene på reisen er utført som ledd i denne vakttjenesten, skal du krysse av for dette.

7.2. Kjøregodtgjørelse fra Geno 

Her kan du se beregnet antall km og antall båtreiser som gir refusjon fra Geno. Dette gjelder kjøring og båtreiser til inseminering, sædhenting, henting av beholder, embryoinnlegging.

7.3. Send inn reiseopplysninger

For å få sendt inn reiseopplysningene må du

 • bekrefte at du har lagt inn alle besøk som inngikk i reisen, og at du vil gi Landbruksdirektoratet og Geno tilgang til opplysninger og dokumentasjon av betydning for henholdsvis reisetilskuddet og kjøregodtgjørelse dersom du blir spurt om dette, og
 • velge «Godkjenn og send» nederst på siden. 

8. Kart 

Kartet du ser på trinnene «Besøk på reisen», «Fremkomstmidler» og «Kostnader» viser ruta mellom besøkene, mens kartet på trinnet «Tilskudd og refusjon» viser både ruta mellom alle besøk og ruta som gir reisetilskudd fra statsforvalteren.

Alle ruteberegninger i kartene er gjort ut fra prinsippet om at det er raskeste rute som beregnes. Ferjer og offentlige bommer blir satt inn på riktig sted i ruta av kartleverandøren.

8.1. Forklaring til kart 

I dette kapittelet finner du informasjon om hva de ulike rutene og ikonene som er brukt i kart betyr.

Rute

 • Lilla rute: Faktisk reiserute
 • Grønn rute: Ruta som gir tilskudd fra statsforvalteren (tilskuddsrute)
 • Stipla rute: Reiserute som ikke gir tilskudd fra statsforvalteren

Utgangs- og endepunkt og besøk

 • Lilla hus-ikon: Utgangs-/endepunkt. Punktene der du startet reisa og der du avsluttet reisa. Dette er typisk kontorstedet ditt eller bopel.
 • Lilla tall-ikon: Semin- og/eller helsebesøk
 • Grønt tall-ikon: Hentepunkt for sæd eller sæddunk
 • Grått tall-ikon: Besøkspunkt som ikke inngår i ruta som gir tilskudd fra statsforvalteren.

Hvis utgangs- og endepunkt ligger på samme sted, vil ikonene for utgangs- og endepunkt ligge oppå hverandre i rutekartene. Hvis du har hatt mer enn én behandling hos en rekvirent på samme reise, vil hver behandling registreres som et eget besøk. Ikonene for disse besøkene vil da ligge oppå hverandre slik at du bare kan se ett av dem.

Fremkomstmidler, bom og stengt vei

 • Blått båt-ikon - hvit båt: Ferge
 • Blått båt-ikon - blå båt: Egen båt/skyssbåt
 • Orange bil-ikon: Drosje
 • Blått bom-ikon (Kr): Bom
 • Rødt ikon med kryss i midten: Stengt veiløp                         

I rutekartene vil ikonene for fremkomstmidler være plassert der reisen med dette fremkomstmiddelet startet. 

9. Spørsmål og svar 

9.1. Bomtur - hvordan registrerer jeg reise med besøk som kanselleres underveis? 

Hvis du har hatt kjøring til en husdyrprodusent som kansellerte oppdraget på veien dit (bomtur), eller når du kom frem, skal du ta med dette besøket i reisen. Hvis du ikke rakk frem til husdyrprodusenten før besøket ble kansellert, endrer du besøkspunktet fra «Hovedfjøs» til det punktet på ruta hvor du måtte snu eller kjøre videre til neste besøk på reisen.

9.2. Båtstrekninger - gir løsningen meg hjelp til å angi disse? 

For å gjøre det enklere for deg å plassere avgangs- og ankomstpunktene for båt, har vi gjort følgende tilpasninger i kartet hvor du setter disse punktene:

 • Du kan se ikonene for utgangs-/besøks/endepunktene du ønsker å sette avgangs- og ankomstpunktene mellom (zoom ut hvis du ikke ser de). Du kan også se avgangspunkt for allerede satte båtdistanser på reisen.
 • Når du skal sette avgangs- og ankomstpunkt for neste båtdistanse på en reise, f.eks. når du tar skyssbåt på retur: Når du åpner kartet, står markøren plassert på ankomstpunktet for forrige båtdistanse på reisen, og kan lagres direkte dersom dette er korrekt. Når du skal angi ankomstpunkt for båtdistansen, kan du se avgangspunktene for allerede oppgitte båtdistanser på reisen slik at du lettere kan plassere markøren på tidligere oppgitte avgangspunkter for båt som du har satt på reisen.
 • En annen metode som kan hjelpe deg å sette avgangs- og ankomstpunkt for båt på samme punkt hver gang, er å bruke adresse- eller stedsnavnsøk for å sette disse punktene i stedet for å markere de i kart. Du vil ikke treffe kaipunktene like godt med denne metoden, men noe avvik aksepteres.

9.3. Båt mellom ferjekaier - hvordan registrerer jeg det? 

Hvis du tar båt mellom ferjekaier, behøver du ikke å stenge ferjeoverfartene før du angir båtstrekningene. Ferjeikonene i kartet vil normalt forsvinne og erstattes av båtikoner når du har satt inn alle avgangs- og ankomststeder for båt. Hvis dette likevel ikke skjer, må du fylle ut feltene for å registrere reise- og ventetid med 0 minutter og ferjekostnad med 0 kr.

9.4. Feilmelding på siden for "Tilskudd og refusjon" - hva skal jeg gjøre? 

Hvis du ikke får opp beregnet tilskuddsbeløp og derfor ikke får sendt inn reisa, ta kontakt med Dyrehelseportalens brukerstøtte.

9.5. Ferjeforbindelsen mangler i kartet - hva skal jeg gjøre? 

De nasjonale veidataene som blir brukt i kartet kan ha mangler, blant annet kan de mangle ferjeforbindelser. Hvis du har brukt en slik ferjeforbindelse på reisen, vil du ikke få beregnet rute for reisen i rutekartet, og reisen lar seg ikke registrere og sendes inn. I slike tilfeller skal du kontakte Dyrehelseportalens brukerstøtte. Feilen vil da bli meldt inn slik at de nasjonale kartdataene kan oppdateres, og du vil få informasjon om hvordan du skal søke om tilskudd og refusjon frem til kartdataene er oppdaterte. 

9.6. Kjøregodtgjørelse fra Geno - hvor ofte mottar jeg det? 

Utbetaling fra Geno skjer måneden etter at reisa er utført, fortsatt at reisa er sendt inn før avregning skjer hos Geno.

9.7. Leilighetsbesøk - får jeg ikke lenger refusjon for slike besøk? 

Fra 1. januar 2020 ble formålsparagrafen i forskrift om tilskudd til veterinærreiser utvidet til å omfatte alle behandlingstyper og reiseformål på husdyr, med unntak av rene embryoinnlegginger.

Som følge av denne forskriftsendringen blir et besøk definert som et helse-/sykebesøk hvis det utføres både inseminasjon og en behandling som gir reisetilskudd fra statsforvalteren. Det betyr at Geno ikke dekker noe kjøring til slike besøk. For helse-/sykebesøk må produsenten alltid dekke kjøring ut til og med 40 km, som tilsvarer ett fradrag. Fra 40 km og ut vil veterinæren få utbetalt reisetilskudd fra statsforvalteren som skal brukes til å utjevne produsentenes veterinærkostnader.

Mange veterinærer har pleid å ta leilighetsbesøk som f.eks. avhorning sammen med inseminering fordi slike besøk tidligere ikke ga tilskudd fra statsforvalteren. Det er godt mulig mange veterinærer har fortsatt med denne praksisen frem til nå, på tross av refererte regelverksendringer, og fått utbetalt refusjon fra Geno, selv om dette ikke er i tråd med avtalen Geno har med veterinærene om hvordan refusjon skal beregnes. Frem til nå har verken Geno eller statsforvalteren fått opplysninger om alle besøk og alle behandlingsformer på en reise, og har av den grunn ikke kunnet avdekke dette på en enkel måte. Med elektronisk søknadsløsning skal veterinær oppgi alle besøk på hver reise, og registrere alle behandlinger på hvert besøk. Fra 1. oktober vil det derfor lønne seg for både bonde og veterinær å ta f.eks. avhorning samtidig med et annet helsebesøk hos den aktuelle produsenten eller samtidig med helsebesøk hos andre produsenter i samme område.

9.8. Nærmeste tilgjengelige veterinær - hvilke besøk på reisen vurderer jeg dette ut fra? 

Reiseutgiftene må være nødvendige for å kunne få tilskudd. For reiser som er foretatt utenom den veterinære vakttjenesten, skal tilskudd fra statsforvalteren beregnes som om en veterinær fra veterinærforetaket som er nærmest besøkspunktet, hadde utført oppdraget – hvis den andre veterinæren var tilgjengelig for oppdraget. Det betyr at du må vurdere om du er nærmeste tilgjengelig veterinær når du skal oppgi utgangs- og endepunkt for reisen.  

For å kunne vurdere om du er nærmeste tilgjengelige veterinær, må du ta utgangspunkt i besøk på reisen som inngår i beregningen av tilskudd fra statsforvalteren. Dette er besøk som er merket med lilla tall-ikon i kartet på siden «Tilskudd og refusjon».  

 

Hvis det inngår mer enn ett besøk i beregningen av tilskudd fra statsforvalteren, kan nærmeste tilgjengelige veterinær være ulikt for disse besøkene. Hvis du er nærmeste tilgjengelige veterinær for ett av disse besøkene, skal du føre opp faktisk utgangs- og endepunkt for reisen. Hvis ikke, skal kontorstedet til det tilgjengelige veterinærforetaket som har fast kontorsted nærmest husdyrprodusent, føres opp som utgangs- og endepunkt for reisen. Med veterinærens faste kontorsted menes kontorstedet som veterinærforetaket er registrert med i Enhetsregisteret. 

 

Det er ikke hensikten at du skal måtte finregne eller -måle for å være sikker på om et annet veterinærforetak har fast kontorsted nærmere husdyrprodusenten enn det faktiske utgangspunktet for reisen. Der forskjellen er liten, skal du føre opp faktisk utgangs- og endepunkt. 

9.9. Reisetilskudd fra Statsforvalteren - hvor ofte mottar jeg det? 

Reisesøknadene overføres til statsforvalteren ved utgangen av måneden de ble sendt inn, og skal som hovedregel behandles i løpet av måneden etter. Utbetaling av tilskudd skjer derfor månedlig.

Maskinelle kontroller og integrert kartløsning bidrar til å kvalitetssikre søknadsdataene slik at de fleste reisesøknader kan behandles automatisk hos statsforvalteren. Reisesøknader om inneholder data det knyttet seg risiko til, eller data som innebærer at søknaden ikke kan innvilges, plukkes ut til manuell behandling hos statsforvalteren. Dette innebærer at du kan motta to vedtak fra samme statsforvalteren om reisetilskudd for til sammen alle reiser du har sendt inn samme måned. Disse vedtakene kan bli sendt ut til ulike tidspunkt.

9.10. Reisetilskudd fra Statsforvalteren - hvordan blir tallet "Tilskudd fra statsforvalteren" beregnet?

Se veileder for beregning av tilskudd for veterinærreiser på nettsidene til Landbruksdirektoratet

9.11. Søkefeltene for adresse og stedsnavn - hvordan bruker jeg de? 

Teksten inne i feltet angir om feltet bare kan brukes til å foreta adressesøk, eller både adresse- og stedsnavnsøk. Du kan få opp inntil 20 forslag når du søker.

Hvis du søker etter en adresse eller et stedsnavn, og ikke får opp det du er ute etter, avslutter du med tegnet komma. Hvis du likevel ikke får opp riktig sted i forslagslisten, legger du inn et mellomrom og skriver navnet på kommunen, stedet eller byen adressen eller stedet ligger i.

9.12. Tilbakekalling på hjemveien - hvordan registrerer jeg reisen? 

Du kan bli kalt ut til et nytt besøk når du er ferdige med alle planlagte besøk og på vei hjem. Det er to mulige løsninger til hvordan du registrerer reise i en slik situasjon:

 1. Endepunktet for reisen du er ute på, oppgir du til stedet der du måtte snu. Opprett deretter en ny reise hvor utgangspunktet for reisen settes til stedet du måtte snu, og som inneholder besøket du ble kalt ut til da du var på vei hjem. Snupunktet (altså endepunktet på første reise, og utgangspunktet på andre reise) angir du som regel direkte i kart i søknadsløsningen, fordi slike snupunkt sjelden har en adresse eller stedsnavn som du kan søke opp.
 2. Dersom du praktisk talt var kommet tilbake til planlagt endepunkt for reisen da du måtte snu, oppgir du endepunkt for reisen du er ute på, til det planlagte endepunktet for reisen. Opprett deretter en ny reise som inneholder besøket du ble utkalt til da du var på vei hjem. Utgangspunktet for denne nye reisen blir den samme adressen som det planlagte endepunktet for reisen du var på da du måtte snu.

9.13. Ventetid ved ras, ulykker, kø - får jeg tilskudd fra statsforvalteren? 

Det er bare når du har brukt kommersiell transporttjeneste som for eksempel ferje og leid skyssbåt at du kan registrere ventetid og få tilskudd for den. 

Du kan ikke få tilskudd fra statsforvalteren for ventetid ved bruk av fremkomstmidler som du selv disponerer, selv i forbindelse med kø, ulykker, ras, kolonnekjøring og lignende. Dette er også grunnen til at det ikke er noe felt for å registrere slik ventetid i reisemodulen i Dyrehelseportalen.