Brukerveiledning: Søknad om tilskudd og refusjon til veterinærereiser

Innhold

 1. Innleding 
  1. Innlogging i Dyrehelseportalen 
  2. Brukerstøtte og spørsmål om ordningen
 2. Register besøk 
 3. Registrer ny reise 
  1. Veiledning i løsningen 
  2. Registrer og send inn reiseopplysninger fortløpende
  3. Reiser som går over midnatt 
  4. Korrigere reise etter innsending
  5. Slette reiseutkast 
  6. Reiser du har sendt inn
  7. Reiser du ikke trenger å sende inn reiseopplysninger for 
 4. Besøk på reisen
  1. Utgangs- og endepunkt
  2. Legg inn riktig besøk på riktig reise
  3. Oppgi alle besok på reisa
  4. Besøksrekkefølge
  5. Besøkspunkt (behandlingssted)
  6. Mangler besøkspunkt
  7. Sædhenting
  8. Besøk du har glemt å registrere
 5. Fremkomstmidler 
  1. Egen båt, skyssbåt og drosje
  2. Rekvirentskyss
  3. Stengt veiløp
  4. Innstilt eller lang ventetid på ferje 
  5. Bommer
 6. Kostnader
  1. Rekvirentskyss
 7. Tilskudd og refusjon
  1. Reisetilskudd fra Statsforvalteren
  2. Kjøregodtgjørelse fra Geno
  3. Send inn reiseopplysninger
 8. Kart
  1. Forklaring til kart 
 9. Spørsmål og svar
  1. Arkivsystem for mine besøk og reiser - har Dyrehelseportalen det? 
  2. Besøksregistrering - kan jeg avgrense produsentsøk til et område? 
  3. Bomtur - hvordan registrer jeg reise med besøk som kanselleres underveis?
  4. Båtstrekninger - gir løsningen meg hjelp til å angi disse?
  5. Båt mellom ferjekaier - hvordan registrer jeg det? 
  6. Feilmelding på siden for "Tilskudd og refusjon" . hva skal jeg gjøre? 
  7. Ferjeforbindelsen mangler i kartet - hva skal jeg gjøre? 
  8. Kjøregodtgjørelse fra Geno - hvor ofte mottar jeg det? 
  9. Leilighetsbesøk - får jeg ikke lenger refusjon for slike besøk? 
  10. Nærmeste tilgjengelig veterinær - hvilke besøk på reisen vurderer jeg dette ut fra? 
  11. Reisetilskudd fra Statsforvalteren - hvor ofte mottar jeg det? 
  12. Søkefeltene for adresse og stedsnavn - hvordan bruker jeg de? 
  13. Tilbakekalling på hjemveien - hvordan registrer jeg reisen? 
  14. Utgangs- og endepunkt - kan de lagres og gjenbrukes? 
  15. Ventetid ved ras, ulykker, kø - får jeg tilskudd fra statsforvalteren?
  16. Reisetilskudd fra Statsforvalteren - hvordan blir tallet "TIlskudd fra Statsforvalteren" beregnet? 
  17. Ventetid ved bruk av eget fremkomstmiddel - gir det reisetilskudd fra statsforvalteren? 
  18. Snøscooter - hvordan registrerer jeg reist distanse?
  19. Besøkspunkt uten veiforbindelse eller bilferje - hvordan registrerer jeg reist distanse?

1.Innledning 

Den 1. oktober 2020 åpner elektronisk løsning i Dyrehelseportalen for veterinærer for å søke om tilskudd til veterinærreiser fra statsforvalteren og refusjon fra Geno. Løsningen skal tas i bruk for reiser som er foretatt fra og med 1. oktober 2020, og erstatter papirskjema for å søke om reisetilskudd fra Statsforvalteren og Geno rapport (Geno-appen) for å søke om refusjon fra Geno.

Denne brukerveiledningen er et supplement til hjelpetekstene som du finner integrert selve søknaden. Her finner du blant annet informasjon om hvordan du tar i bruk søknadsløsningen i Dyrehelseportalen, og en del nyttige brukertips. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med innholdet i denne brukerveiledningen før du tar i bruk søknadsløsningen i Dyrehelseportalen.   

1.1 Innlogging i Dyrehelseportalen 

Dyrehelseportalen kan brukes på desktop (PC), mobil og nettbrett.

Logg deg inn på https://dhp.animalia.no/

Hvis du bruker mobil eller nettbrett, bør du lage en snarvei så du enkelt kommer inn i Dyrehelseportalen. 

Eksempel 1. Lag snarvei på iPhone:

Åpne nettleseren på mobilen din og åpne Dyrehelseportalen ved å skrive inn dhp.animalia.no. Når du har åpnet siden, trykker du på menysymbolet «firkant med pil» nederst på menylinja. Velg menypunktet «Legg til på Hjem-siden», gi snarveien et navn, f.eks. «DHP» eller “Dyrehelseportalen”, og trykk «Legg til».

Eksempel 2. Lag snarvei på Android:

Åpne nettleseren på mobilen din og åpne Dyrehelseportalen ved å skrive inn dhp.animalia.no. Trykk på menysymbolet (de tre prikkene) og velg «Add to Home screen» eller «Legg til på startsiden». Gi snarveien et navn, f.eks. “DHP» eller «Dyrehelseportalen”, og trykk «Add». Trykk «Touch and hold» hvis du vil flytte ikonet.

Du kan også lage bokmerke eller snarvei til Dyrehelseportalen på pc.

1.2. Brukerstøtte og spørsmål om ordningen

Ta kontakt med Dyrehelseportalens brukerstøtte i følgende situasjoner:

 1. Hvis du trenger hjelp til å registrere besøk eller fylle ut søknadsskjemaet.
 2. Hvis du vil rapportere uklarheter, feil og mangler i løsningen og i veiledningen.

Kontaktopplysninger og åpningstid finner du på https://dhp.animalia.no/

Ta kontakt med statsforvalteren hvis du har spørsmål om regelverket for tilskudd til veterinærreiser: https://www.statsforvalteren.no/portal/Om-oss/Kontakt-oss/ 

Ta kontakt med Geno hvis du har spørsmål om kjøregodtgjørelse: https://www.geno.no/om-geno/kontakt-oss/ 

2.Registrer besøk 

Før du kan starte å registrere en reise, må alle semin- og helsebesøk på reisen være registrert i Dyrehelseportalen. Dette er avgjørende for at du skal få beregnet korrekt tilskuddsbeløp fra f\statsforvalteren og kjøregodtgjørelse fra Geno. Du kan registrere besøk i Dyrehelseportalen på to måter:

 1. Registrer semin- og helsebesøk direkte i Dyrehelseportalen på https://dhp.animalia.no/. Velg menypunktene «Registrer», «Besøk».

Seminbesøk kan du registrere i Dyrehelseportalen selv om du ikke har internettforbindelse. Ved å lage deg en snarvei til Dyrehelseportalens nettside på mobilen eller nettbrettet ditt, kan du i praksis bruke denne løsningen på samme måte som du har brukt den tidligere Geno-appen til fortløpende registrering av seminbesøk.

 1. Overfør opplysninger om seminbesøk og helsebesøk til Dyrehelseportalen fra tilknyttede journalsystem, som for eksempel Sanimalis.

Helsebesøk uten medisinering må du registrere på samme måte som helsebesøk med medisinering for å få de overført til Dyrehelseportalen. Dette gjør du ved å registrere «Ingen medisinering» når du har valgt en diagnose.

3. Registrer ny reise 

Logg deg inn på https://dhp.animalia.no/. Velg menypunktene «Registrer», «Reiser».  Velg den datoen reisen startet, og trykk på «Start registrering». Skjemaet du kommer inn i, består av følgende fire trinn:

 1. Besøk på reisen
 2. Fremkomstmidler
 3. Kostnader
 4. Tilskudd

Gjør deg ferdig på ett og ett trinn før du blar videre til neste med piltasten nederst på siden. Dersom du glemmer å fylle ut obligatoriske felt på det enkelte trinn, får du opp feilmelding.

Dersom du ikke har hatt kostnader på reisen, vil kostnadssiden være tom. Du må bla videre til siden «Tilskudd» for å få ferdigstilt søknaden og sendt inn reiseopplysningene. Du kan gå fram og tilbake mellom sidene dersom du underveis i registreringen oppdager at du har glemt å legge inn all informasjon på tidligere trinn, men når du har sendt inn reisen, kan du ikke lenger gjøre endringer.

3.1. Veiledning i løsningen 

Veiledning til hvordan du bruker løsningen og fyller ut de ulike feltene, finner du både som synlig tekst og som skjult tekst bak spørsmålstegn-symboler. Trykk på spørsmålstegnene for å få opp mer utdypende informasjon.

3.2. Registrer og send inn reiseopplysninger fortløpende 

Du kan sende inn reiseopplysninger daglig, eller så snart du har mottatt eventuelle fakturaer/kvitteringer. Når du trykker «Start registrering», oppretter du en reisesøknad. Denne lagres automatisk som et utkast. Det betyr at hvis du går ut av reisen før du sender inn reiseopplysningene, blir reiseutkastet lagret på valgt dato slik at du kan åpne og ferdigstille det på et senere tidspunkt.

Å opprette og lagre en kladd vil være mest aktuelt i tilfeller hvor du ennå ikke har alle opplysninger om utlegg på reisen, som for eksempel skyssbåtfaktura.

3.3. Reiser som går over midnatt 

Hvis reisen gikk over midnatt, må du huske å huke av i boksen «Ta med besøk fra dagen etter» når du velger datoen reisen startet. Da vil du kunne ta med besøk fra begge datoer på samme reise. Hvis du glemmer å gjøre dette før du starter registrering av en reise, må du slette reisen med Slett-knappen som ligger nederst på siden, og opprette reisen på nytt.

3.4. Korrigere reise etter innsending 

Du kan ikke korrigere opplysningene i reisesøknader som du allerede har sendt inn i Dyrehelseportalen. Det er derfor viktig at du er sikker på at du har lagt inn alle opplysninger for reisen før du sender den inn. Hvis du likevel glemmer å legge inn alle opplysninger før innsending, eller har lagt inn opplysninger som ikke er korrekte, må du ta kontakt med statsforvalteren og Geno for videre oppfølging av forholdet.

3.5. Slette reiseutkast 

Du kan slette en reise du har begynt å registrere ved å trykke på “Slett-knappen” nederst i høyre hjørne på siden. Når reisa er sendt inn, kan du ikke slette den. Hvis du har feilaktig har sendt inn en reise, må du ta kontakt med statsforvalteren og Geno for videre oppfølging av forholdet.

Dersom du vil slette et lagret reiseutkast, velger du menypunktene «Registrer», «Reiser», og velger den datoen utkastet du vil slette, ligger registrert på. Åpne reiseutkastet og trykk på «Slett»-knappen nederst i høyre hjørne på siden.

3.6. Reiser du har sendt inn 

Løsningen har foreløpig ikke et arkivsystem som enkelt lar deg se innsendte reiser, reiseutkast, besøk som ikke inngår i reiser mv. for en definert periode. 

Hvis du vil se på reiseopplysningene for en reise du har sendt inn. Velg menypunktene «Registrer», «Reiser», velg deretter datoen reisen startet. Du vil se alle reiser som er sendt inn på valgt dato under «Tidligere registrerte reiser på denne datoen». Her ser du også datoen reisen er sendt inn og reise-id for den enkelte reisen. Dersom reisen har gitt grunnlag for reisetilskudd fra statsforvalteren, kan du identifisere reisen i vedtaksbrevet fra statsforvalteren ved bruk av reise-id.

3.7. Reiser du ikke trenger å sende inn reiseopplysninger for 

Du trenger ikke sende inn reiseopplysninger for reiser som bare inneholder helsebesøk og som ikke gir reisetilskudd fra statsforvalteren. Dette vil for eksempel være reiser foretatt med eget kjøretøy, uten passering bom og ferje, og hvor raskeste rute mellom utgangs- og endepunkt, via det besøket som ligger lengst unna, er 40 km eller mindre.

Hvis du er usikker på om en reise vil gi reisetilskudd og refusjon, kan du registrere den i Dyrehelseportalen. Når du kommer til siden «Tilskudd» vil du se foreløpig beregnet tilskudd fra statsforvalteren og kjøregodtgjørelsen fra Geno. Hvis reisesøknaden ikke gir tilskudd og refusjon, kan du slette den i stedet for å sende den inn. 

Alle reiser med seminbesøk, uavhengig av reisens lengde, må du sende inn for å få kjøregodtgjørelse fra Geno.

4.Besøk på reisen

4.1. Utgangs- og endepunkt 

Første gang du registrerer en reise, må du legge til utgangs- og endepunkt for reisen. Utgangs- og endepunktet du legger inn vil bli lagret og gjenbrukt for fremtidige reiser helt til du endrer noen av disse punktene.

4.2.Legg inn riktige besøk på riktig reise

Alle besøkene du har registrert på valgt dato, vil du finne igjen i den første reisen du registrer på denne datoen. Fjern besøk som ikke var med i denne reisen. Besøkene du fjerner, vil du få opp i neste reise du registrerer på samme dato. Har du fjernet feil besøk fra en reise, kan du legge disse tilbake i reisen ved å velge «Besøk som kan legges til reisen» under «Legg til i reisen», som står lenger nede på siden.

Besøk som innebærer behandling av husdyr hos veterinær/på klinikk skal fjernes fra alle reiser på valgt dato. Besøk som kun innebærer behandling av hobby- og sportsdyr skal du også fjerne. Slike besøk gir ikke grunnlag for beregning av reisetilskudd og refusjon.

4.3.Oppgi alle besøk på reisen 

Frem til nå har du brukt papirskjema for å søke om reisetilskudd fra statsforvalteren. I dette skjemaet skulle du kun oppgi de besøkene som du søkte om tilskudd for. I den nye løsningen i Dyrehelseportalen er det derimot viktig at du oppgir alle besøk på reisen. Systemet vil automatisk plukke ut de besøkene på reisen som vil gi deg størst reisetilskudd. At du oppgir alle besøk på reisen, sikrer også at du får beregnet korrekt reisetilskudd fra statsforvalteren og kjøregodtgjørelse fra Geno.

Unntak: https://www.geno.no/for-inseminorer/rapportering-via-dyrehelseportalen/kilometer-i-forbindelse-med-samtidig-sykebesok-oppdatert-22des20/

4.4.Besøksrekkefølge

Systemet plasserer besøkene på reisen i den rekkefølgen som gir den raskeste ruta, med det samme utgangs- og endepunktet du registrerte på forrige reise. Hvis denne besøksrekkefølgen ikke stemmer med rekkefølgen du utførte besøkene i, skal du flytte besøkene slik at besøksrekkefølgen blir korrekt. Du flytter besøk ved å holde musepekeren over de små prikkene eller besøksnummeret, trykke venstre musetast inn og dra besøket opp eller ned til riktig posisjon i listen. På mobil/nettbrett holder du fingeren over de små prikkene/besøksnummeret og drar besøket opp eller ned.

4.5.Besøkspunkt (behandlingssted) 

Systemet setter automatisk besøkspunkt til «Hovedfjøs» for alle besøk. Dersom behandlingsstedet ligger et helt annet sted, som for eksempel på en seter, må du endre plassering av behandlingssted ved å trykke «Endre» og «Nytt besøkspunkt». Søk etter adresse eller sted, eller plasser markør på rett sted i kart, trykk «Lagre posisjon», huk av for type besøkspunkt, beskriv besøkspunktet og trykk «Lagre». Systemet lagrer det nye besøkspunktet, slik at du kan gjenbruke det senere for denne produsenten.

4.6.Mangler besøkspunkt

Du kan oppleve at det for enkelte produsenter står «Mangler besøkspunkt» i stedet for «Hovedfjøs». For disse produsentene må du legge til besøkspunkt ved å velge «Legg til». Velg «Nytt besøkspunkt», søk etter adresse eller sted, eller plasser markør på rett sted i kart, trykk «Lagre posisjon», huk av for type besøkspunkt (f.eks. «Annet fjøs»), beskriv besøkspunktet og trykk «Lagre». Systemet lagrer det nye besøkspunktet, slik at du kan gjenbruke det senere for denne produsenten.

4.7.Sædhenting 

Sædhenting registrerer du ved å trykke på «Legg til sædhenting» under «Legg til i reisen». Trykk «Nytt hentepunkt». Søk etter adresse eller sted, eller plasser markøren på rett sted i kart, trykk «Lagre posisjon», huk av for «Sædhenting» (fra sædruta) eller «Henting av beholder» (hvis du for eksempel har hentet en beholder hos en kollega). Skriv inn korrekt beholdernummer og trykk «Lagre». Systemet lagrer hentepunktene du registrerer slik at du kan gjenbruke dem for fremtidige reiser.

4.8.Besøk du har glemt å registrere 

Hvis du oppdager at du har glemt å registrere alle besøk på en reise etter at du har begynt å registrere reiseopplysninger for reisen, velger du menypunktet «Registrer» og «Besøk» for å registrere besøk som mangler. Gå deretter tilbake til menypunktet «Registrer» og «Reise», og åpne utkastet til reisen besøket skal være med i. De etterregistrerte besøkene vil du finne ved å velge «Besøk som kan legges til reisen» under «Legg til i reisen».

5.Fremkomstmidler 

Systemet legger til grunn at du foretok reisen med eget kjøretøy. Hvis du bare har brukt eget kjøretøy på reisen, trenger du derfor ikke oppgi hvilke fremkomstmiddel du brukte på reisen.

5.1.Egen båt, skyssbåt og drosje

Hvis du har brukt egen båt, leid skyssbåt eller drosje på reisen, klikker du på «Legg til» mellom besøkene i ruta hvor du benyttet slikt fremkomstmiddel. Klikk deretter på riktig fremkomstmiddel og følg anvisningene for å sette inn avgangs- og ankomstpunkt for valgt fremkomstmiddel. Legg til alle båter før du registrerer eventuelle drosjer.

5.2.Rekvirentskyss

Skyss med rekvirentens kjøretøy skal du registrere på samme måte som drosje. Skyss med rekvirentens båt skal du registrere på samme måte som skyssbåt.

5.3.Stengt veiløp

Ruta som vises i kartet tar ikke hensyn til hvor ofte ferjene går og ventetiden på ferje. Den tar heller ikke hensyn til om veien er vinterstengt eller midlertidig stengt. I noen tilfeller følger også ruta veiløp som ikke er kjørbare med bil, noe som skyldes at de nasjonale kartdataene ikke er oppdaterte.

Velg «Legg til» mellom besøkene i ruta hvor veien var stengt. Velg «Stengt veiløp». Plasser markøren i kartet på det stedet i ruta hvor veiløpet var stengt og velg «Lagre posisjon». Skriv inn et navn på det stengt veiløpet og huk av for årsak til stengingen.

Når du stenger en vei, er det veiløpet fra ett punkt i ruta til neste du stenger. Du stenger ikke veien i begge retninger, med mindre du huker av for «Steng i begge retninger».

Oversikt over veiløp du har stengt, finner du nederst på siden “Fremkomstmidler”. Her kan du også slette stengte veiløp, noe som vil være spesielt relevant å vurdere for veiløp du har stengt permanent, for eksempel vinterstengte veier som har åpnet.  

I tettbygde strøk hvor det finnes mange alternative ruter, er sjansen stor for at ruta i kartet blir litt ulik den du reiste. Det er ikke meningen at du skal stenge veiløp for å få opp nøyaktig den ruta du reiste.

5.4.Innstilt eller lang ventetid på ferje

Hvis ferja var innstilt, ikke gikk på det tidspunktet du reiste, eller ventetiden var så lang at det var billigere eller mer hensiktsmessig å velge alternativ rute uten ferje, kan du stenge ferjestrekningen i en eller begge retninger ved å velge «Legg til» mellom de punktene i ruta hvor ferjestrekningen befinner seg. Velg «Stengt veiløp», og følg anvisningene videre.

5.5.Bommer

Hvis du har hatt kostnader til private eller offentlige bommer som ikke vises i kartet, må du legge til disse bommene for å få registrert kostnaden. Velg «Legg til» mellom de punktene i ruta hvor du passerte bommen du hadde kostnad til, og velg deretter «Privat bom». Dra markøren for bom til punktet på ruta hvor bommen er plassert, og velg «Lagre posisjon».

Oversikt over bommer du har lagt inn på reisen finner du nederst på siden “Fremkomstmidler”. Her kan du også slette bommer du har lagt til, noe som er aktuelt hvis du plasserte bommen på feil sted. I slike tilfeller må du slette bommen før du legger den til på nytt.

6. Kostnader 

Kostnader du oppgir til bom og ferje skal være identiske med de tilhørende kostnadene som fremgår av regnskapet ditt. Du skal ikke dokumentere slike kostnader når du søker om reisetilskudd og refusjon. Derfor har heller ikke løsningen opplastingsmulighet for slik dokumentasjon. 

Hvis du ikke har hatt kostnader med det fremkomstmiddelet eller skyssen som står oppført på siden, må du sette inn 0 kr i kostnadsfeltet.

Hvis du ikke har hatt kostnader på reisen, slik at denne siden er tom, trykker du på «Tilskudd» nederst på siden for å gå videre til neste trinn i registreringen.

6.1.Rekvirentskyss 

Skyss med rekvirentens kjøretøy: Bruk feltene for drosje til å registrere reise- og ventetid. Hvis du ikke har mottatt faktura fra rekvirent, fører du opp 0 kr i feltet «Totalbeløp inkl. mva». Du må huke av for «Rekvirentskyss uten faktura/kvittering» for å få sendt inn reisen uten å måtte laste opp dokumentasjon.

Hvis rekvirenten har løyve til å drive persontransport med motorvogn, og har fakturert deg for skyssen, skal du i tillegg føre opp «Totalbeløp inkl. mva» fra faktura, og laste opp faktura.

Skyss med rekvirentens båt: Bruke feltene for leid skyssbåt til å registrere reise- og ventetid. Hvis du ikke har mottatt faktura fra rekvirent, fører du opp 0 kr i alle feltene under «Opplysninger fra faktura». Du må huke av for «Rekvirentskyss uten faktura/kvittering» for å få sendt inn reisen uten å måtte laste opp dokumentasjon.

Hvis rekvirenten har fakturert deg for båtskyssen, skal du føre opp beløp per km fra fakturaen, som maksimalt kan være satsen for bruk av egen bil. I 2020 er denne satsen 12,07 kr per km. I 2021 er satsen 13,57 kr per km. Du skal også føre opp 0 kr i feltet «Andre kostnader eks. mva», og laste opp fakturaen.

7. Tilskudd og refusjon 

7.1.Reisetilskudd fra statsforvalteren

Her kan du se foreløpig beregnet tilskudd fra statsforvalteren, basert på opplysningene du har lagt inn i de foregående trinnene i søknaden.

Tilskuddsruta kan du se som den grønne ruta i kartet, og er den ruta du har fått beregna tilskudd til. Besøkene som inngår i tilskuddsruta kan du se som lilla besøkspunkt. Tilskuddsruta er raskeste rute fra reisens utgangspunkt til reisens endepunkt, via de lilla besøkspunktene. Tilskuddsruta kan derfor avvike fra den ruta du faktisk reiste. De grå besøkspunktene og den stipla ruta er den delen av reisa som du ikke har fått beregna tilskudd til, fordi fradraget per besøk er større enn reisekostnaden til besøket.

Første gang du sender inn en reise, må du oppgi hvilket foretak du søker på vegne av. Dette gjør du ved å trykke «Endre» under «Foretak som skal få tilskuddet», og søke på foretaksnavn. Velg riktig foretak blant forslagene du får opp. Systemet vil lagre dette valget og gjenbruke det for fremtidige reiser du registrerer. Hvis du utfører veterinærreiser for flere veterinærforetak, må du huske å oppgi korrekt foretak som skal få tilskuddet for hver reise.

Hvis du ikke er ansatt i, deltaker i, eller innehaver av et foretak som tilbyr veterinærtjenester, må du opprette et veterinærforetak i Enhetsregisteret før du kan sende inn reiser.  

Dersom du deltar i den kommunale veterinærvakttjenesten, og minst ett av besøkene på reisen er utført som ledd i denne vakttjenesten, skal du krysse av for dette.

7.2.Kjøregodtgjørelse fra Geno 

Her kan du se beregnet antall km og antall båtreiser som gir refusjon fra Geno. Dette gjelder kjøring og båtreiser til inseminering, sædhenting, henting av beholder, embryoinnlegging.

7.3.Send inn reiseopplysninger

For å få sendt inn reiseopplysningene må du

 • bekrefte at du har lagt inn alle besøk som inngikk i reisen, og at du vil gi Landbruksdirektoratet og Geno tilgang til opplysninger og dokumentasjon av betydning for henholdsvis reisetilskuddet og innsendt reise dersom du blir spurt om dette, og
 • velge «Godkjenn og send» nederst på siden. 

8. Kart 

Kartet du ser på trinnene «Besøk på reisen», «Fremkomstmidler» og «Kostnader» viser ruta du har reist, mens kartet på «Tilskudd og refusjon» både viser ruta du har reist og ruta som gir reisetilskudd fra statsforvalteren.

Alle ruteberegninger i kartene er gjort ut fra prinsippet om at det er raskeste rute som beregnes. Ferjer og offentlige bommer blir satt inn på riktig sted i ruta av kartleverandøren.

8.1.Forklaring til kart 

I dette kapittelet finner du informasjon om hva de ulike rutene og ikonene som er brukt i kart betyr.

Rute

Lilla rute:                            Faktisk reiserute

Grønn rute:                        Ruta som gir tilskudd fra statsforvalteren (tilskuddsrute)

Stipla rute:                         Reiserute som ikke gir tilskudd fra statsforvalteren

Utgangs- og endepunkt og besøk

Lilla hus-ikon:    Utgangs-/endepunkt

Lilla tall-ikon:     Semin- og/eller helsebesøk

Grønt tall-ikon: Hentepunkt for sæd eller sæddunk

Grått tall-ikon: Besøkspunkt som ikke inngår i ruta som gir tilskudd fra statsforvalteren.

Hvis utgangs- og endepunkt ligger på samme sted, vil ikonene for utgangs- og endepunkt ligge oppå hverandre i rutekartene. Hvis du har hatt mer enn én behandling hos en rekvirent på samme reise, vil hver behandling registreres som et eget besøk. Ikonene for disse besøkene vil da ligge oppå hverandre slik at du bare kan se ett av dem.

Fremkomstmidler, bom og stengt vei

Blått båt-ikon - hvit båt                 Ferge                                                                                  

Blått båt-ikon - blå båt                  Egen båt/skyssbåt/rekvirentens båt                      

Orange bil-ikon                                Drosje/rekvirentens kjøretøy                                   

Blått bom-ikon (Kr)                            Bom     

Rødt ikon med kryss i midten     Stengt veiløp                         

I rutekartene vil ikonene for fremkomstmidler være plassert der reisen med dette fremkomstmiddelet startet. Ikonet for drosje/rekvirentens kjøretøy vil heller ikke være særlig synlig i rutekartet hvis reisen med dette fremkomstmiddelet startet på samme punkt hvor det ligger et annet ikon i rutekartet.   

9. Spørsmål og svar 

9.1.Arkivsystem for mine besøk og reiser - Har Dyrehelseportalen det? 

Dyrehelseportalen har foreløpig ikke et arkivsystem som gir deg mulighet for å søke opp besøk, reiser og reisekladder for en periode du angir. Dette er imidlertid et forhold som vil bli prioritert å få på plass så snart det er rom for det.

9.2.Besøksregistrering - kan jeg avgrense produsentsøk til et område? 

Når du er online, kan du søke opp dyreeiere i Norge ved bruk av navn, postnummer, poststed og produsentnummer. Når du er offline, kan du bare søke opp dyreeiere som er lokalisert i nærheten av din adresse.

Foreløpig har ikke løsningen støtte for å hjelpe deg med å kunne søke opp dyreeiere du har besøkt tidligere. Du har ikke mulighet for å avgrense søket til for eksempel kommuner eller lage deg en favorittliste over de dyreeierne du har besøkt. Dette er funksjoner det vil være aktuelt å få på plass på et senere tidspunkt.

9.3.Bomtur - hvordan registrerer jeg reise med besøk som kanselleres underveis? 

Hvis du har hatt kjøring til en husdyrprodusent som kansellerte oppdraget på veien dit (bomtur), eller når du kom frem, skal du ta med dette besøket i reisen. Hvis du ikke rakk frem til husdyrprodusenten før besøket ble kansellert, endrer du besøkspunktet fra «Hovedfjøs» til det punktet på ruta hvor du måtte snu eller kjøre videre til neste besøk på reisen.

9.4.Båtstrekninger - gir løsningen meg hjelp til å angi disse? 

For å gjøre det enklere for deg å plassere avgangs- og ankomstpunktene for båt, har vi gjort følgende tilpasninger i kartet hvor du setter disse punktene:

 • Du kan se ikonene for utgangs-/besøks/endepunktene du ønsker å sette avgangs- og ankomstpunktene mellom (zoom ut hvis du ikke ser de). Du kan også se avgangspunkt for allerede satte båtdistanser på reisen.
 • Når du skal sette avgangs- og ankomstpunkt for neste båtdistanse på en reise, f.eks. når du tar skyssbåt på retur: Når du åpner kartet, står markøren plassert på ankomstpunktet for forrige båtdistanse på reisen, og kan lagres direkte dersom dette er korrekt. Når du skal angi ankomstpunkt for båtdistansen, kan du se avgangspunktene for allerede oppgitte båtdistanser på reisen slik at du lettere kan plassere markøren på tidligere oppgitte avgangspunkter for båt som du har satt på reisen.
 • En annen metode som kan hjelpe deg å sette avgangs- og ankomstpunkt for båt på samme punkt hver gang, er å bruke adresse- eller stedsnavnsøk for å sette disse punktene i stedet for å markere de i kart. Du vil ikke treffe kaipunktene like godt med denne metoden, men noe avvik aksepteres.

Løsningen lagrer ikke båtstrekningene for gjenbruk i fremtidige reiser.

9.5.Båt mellom ferjekaier - hvordan registrerer jeg det? 

Hvis du tar båt mellom ferjekaier, behøver du ikke å stenge ferjeoverfartene før du angir båtstrekningene. Ferjeikonene i kartet vil normalt forsvinne og erstattes av båtikoner når du har satt inn alle avgangs- og ankomststeder for båt. Hvis dette likevel ikke skjer, må du fylle ut feltene for å registrere reise- og ventetid med 0 minutter og ferjekostnad med 0 kr.

9.6.Feilmelding på siden for "Tilskudd og refusjon" - hva skal jeg gjøre? 

Hvis du ikke får opp beregnet tilskuddsbeløp og derfor ikke får sendt inn reisa, ta kontakt med Dyrehelseportalens brukerstøtte.

9.7.Ferjeforbindelsen mangler i kartet - hva skal jeg gjøre? 

De nasjonale veidataene som blir brukt i kartet mangler noen ferjeforbindelser. Hvis du har brukt en slik ferjeforbindelse på reisen, vil du se det når du begynner å registrere reisen i Dyrehelseportalen. Du vil da se at du ikke får beregnet rute for reisen i rutekartet og at reisen ikke lar seg registrere og sendes inn. I slike tilfeller skal du melde forholdet til Dyrehelseportalens brukerstøtte. Feilen vil da bli meldt inn slik at de nasjonale kartdataene kan oppdateres, og du vil få informasjon om hvordan du skal søke om tilskudd og refusjon frem til kartdataene er oppdaterte. 

9.8.Kjøregodtgjørelse fra Geno - hvor ofte mottar jeg det? 

Utbetaling fra Geno skjer måneden etter at reisa er utført, fortsatt at reisa er sendt inn før avregning skjer hos Geno.

9.9.Leilighetsbesøk - får jeg ikke lenger refusjon for slike besøk? 

Fra 1. januar 2020 ble formålsparagrafen i forskrift om tilskudd til veterinærreiser utvidet til å omfatte alle behandlingstyper og reiseformål på husdyr, med unntak av rene embryoinnlegginger.

Som følge av denne forskriftsendringen defineres et besøk hvor det utføres både inseminasjon og en behandling som gir reisetilskudd fra statsforvalteren som et helse-/sykebesøk. Det betyr at Geno ikke dekker noe kjøring til slike besøk. For helse-/sykebesøk må bonde alltid dekke all kjøring ut til og med 40 km, som tilsvarer ett fradrag. Fra 40 km og ut vil veterinæren få utbetalt reisetilskudd fra statsforvalteren som skal brukes til å utjevne produsentenes veterinærkostnader.

 Mange veterinærer har pleid å ta leilighetsbesøk som f.eks. avhorning sammen med inseminering fordi slike besøk tidligere ikke ga tilskudd fra statsforvalteren. Det er godt mulig mange veterinærer har fortsatt med denne praksisen frem til nå, på tross av refererte regelverksendringer, og fått utbetalt refusjon fra Geno, selv om dette ikke i tråd med avtalen Geno har med veterinærene om hvordan refusjon skal beregnes. Frem til nå har verken Geno eller statsforvalteren fått opplysninger om alle besøk og alle behandlingsformer på en reise, og har av den grunn ikke kunnet avdekke dette på en enkel måte. Med elektronisk søknadsløsning skal veterinær oppgi alle besøk på hver reise, og registrere alle behandlinger på hvert besøk. Fra 1. oktober vil det derfor lønne seg for både bonde og veterinær å ta f.eks. avhorning samtidig med et annet helsebesøk hos den aktuelle produsenten eller samtidig med helsebesøk hos andre produsenter i samme område.

9.10.Nærmeste tilgjengelige veterinær - hvilke besøk på reisen vurderer jeg dette ut fra? 

Reiseutgiftene må være nødvendige for å kunne få tilskudd. For reiser som er foretatt utenom den veterinære vakttjenesten, skal tilskudd fra statsforvalteren beregnes som om en veterinær fra veterinærforetaket som er nærmest besøkspunktet, hadde utført oppdraget – hvis den andre veterinæren var tilgjengelig for oppdraget. Det betyr at du må vurdere om du er nærmeste tilgjengelig veterinær når du skal oppgi utgangs- og endepunkt for reisen.  

For å kunne vurdere om du er nærmeste tilgjengelige veterinær, må du ta utgangspunkt i besøk på reisen som inngår i beregningen av tilskudd fra statsforvalteren. Dette er besøk som er merket med lilla tall-ikon i kartet på siden «Tilskudd og refusjon».  

 

Hvis det inngår mer enn ett besøk i beregningen av tilskudd fra statsforvalteren, kan nærmeste tilgjengelige veterinær være ulikt for disse besøkene. Hvis du er nærmeste tilgjengelige veterinær for ett av disse besøkene, skal du føre opp faktisk utgangs- og endepunkt for reisen. Hvis ikke, skal kontorstedet til det tilgjengelige veterinærforetaket som har fast kontorsted nærmest husdyrprodusent, føres opp som utgangs- og endepunkt for reisen. Med veterinærens faste kontorsted menes kontorstedet som veterinærforetaket er registrert med i Enhetsregisteret. 

 

Det er ikke hensikten at du skal måtte finregne eller -måle for å være sikker på om et annet veterinærforetak har fast kontorsted nærmere husdyrprodusenten enn det faktiske utgangspunktet for reisen. Der forskjellen er liten, skal du føre opp faktisk utgangs- og endepunkt. 

9.11.Reisetilskudd fra Statsforvalteren - hvor ofte mottar jeg det? 

Reisesøknadene overføres til statsforvalteren ved utgangen av måneden de ble sendt inn, og skal som hovedregel behandles i løpet av måneden etter. Utbetaling av tilskudd skjer derfor månedlig.

Maskinelle kontroller og integrert kartløsning bidrar til å kvalitetssikre søknadsdataene slik at de fleste reisesøknader kan behandles automatisk hos statsforvalteren. Reisesøknader om inneholder data det knyttet seg risiko til, eller data som innebærer at søknaden ikke kan innvilges, plukkes ut til manuell behandling hos statsforvalteren. Dette innebærer at du kan motta to vedtak fra samme statsforvalteren om reisetilskudd for til sammen alle reiser du har sendt inn samme måned. Disse vedtakene kan bli sendt ut til ulike tidspunkt.

9.12.Søkefeltene for adresse og stedsnavn - hvordan bruker jeg de? 

Teksten inne i feltet angir om feltet bare kan brukes til å foreta adressesøk, eller både adresse- og stedsnavnsøk. Du kan få opp inntil 20 forslag når du søker.

Hvis du søker etter en adresse eller et stedsnavn, og ikke får opp det du er ute etter, avslutter du med tegnet komma. Hvis du likevel ikke får opp riktig sted i forslagslisten, legger du inn et mellomrom og skriver navnet på kommunen, stedet eller byen adressen eller stedet ligger i.

9.13.Tilbakekalling på hjemveien - hvordan registrerer jeg reisen? 

Du kan bli kalt ut til et nytt besøk når du er ferdige med alle planlagte besøk og på vei hjem. Det er to mulige løsninger til hvordan du registrerer reise i en slik situasjon:

 1. Endepunktet for reisen du er ute på, oppgir du til stedet der du måtte snu. Opprett deretter en ny reise hvor utgangspunktet for reisen settes til stedet du måtte snu, og som inneholder besøket du ble kalt ut til da du var på vei hjem. Snupunktet må du angi som nærmeste adresse eller stedsnavn. Foreløpig har vi ikke laget løsning for å sette utgangs- og endepunkt i kart, tilsvarende den løsningen som er laget for å endre besøkspunkt.
 2. Dersom du praktisk talt var kommet tilbake til planlagt endepunkt for reisen da du måtte snu, oppgir du endepunkt for reisen du er ute på, til det planlagte endepunktet for reisen. Opprett deretter en ny reise som inneholder besøket du ble utkalt til da du var på vei hjem. Utgangs- og endepunktet for denne nye reisen blir den samme adressen som det planlagte endepunktet for reisen du var på da du måtte snu.

9.14.Utgangs- og endepunkt - kan de lagres og gjenbrukes? 

Søknaden for reiseregistrering mangler foreløpig funksjon for å kunne lagre og gjenbruke adresser for utgangs- og endepunkt som allerede er søkt opp og brukt tidligere. Slik løsningen er nå, kan heller ikke utgangs- og endepunkt velges ved å sette punkt i kart. Dette er funksjoner det vil være aktuelt å få på plass på et senere tidspunkt.

9.15.Ventetid ved ras, ulykker, kø - får jeg tilskudd fra statsforvalteren? 

Du kan ikke få tilskudd fra statsforvalteren for ventetid ved kø, ulykker, ras, kolonnekjøring og lignende. Det er bare når du har brukt rutegående transport, som ferje, og leid skyss, som skyssbåt, drosje og rekvirentskyss at du kan registrere ventetid og få tilskudd for den. 

9.16 Reisetilskudd fra Statsforvalteren - hvordan blir tallet "Tilskudd fra statsforvalteren" beregnet? 

Se avsnitt «Berekning av tilskot til veterinærreiser» på nettsidene til Landbruksdirektoratet. 

9.17 Ventetid ved bruk av eget fremkomstmiddel - gis det reisetilskudd fra statsforvalteren? 

Veterinærer som kjører eget fremkomstmiddel, kan, som følge av uforutsette hendelser langs veinettet som veiarbeid, kolonnekjøring m.v., oppleve å måtte vente til veien åpner igjen før de kan kjøre videre. Forskrift om tilskudd til veterinærreiser åpner ikke for at det kan gis reisetilskudd til slik ventetid. Dette er også grunnen til at det ikke er noe felt for å registrere slik ventetid i reisemodulen i Dyrehelseportalen.   

9.18 Snøscooter - hvordan registrerer jeg reist distanse? 

Reisemodulen i Dyrehelseportalen har ikke egen funksjon for å kunne registrere reist distanse med egen eller rekvirentens snøscooter. For å få registrert reist distanse med snøscooter, må du derfor bruke funksjonene for å registrere strekning med «Egen båt» eller «Skyssbåt/rekvirentens båt».

Hvis det ikke er bilvei til besøkspunktet, og besøkspunktet ligger mer enn 4,4 km unna en bilvei, må du endre besøkspunktet slik at avstanden til nærmeste vei blir mindre enn 4,4 km i luftlinje. Hvis besøkspunktet ligger for langt unna bilvei, er det ikke mulig å få beregnet rute for reisen, og du vil ikke få sendt inn opplysningene. På siden "Kostnader" oppgir du antall km du faktisk kjørte med snøscooter.

9.19 Besøkspunkt uten veiforbindelse eller bilferje - hvordan registrerer jeg reist distanse?

Hvis du har besøk på reisen som ligger på en øy uten bilferje eller annet sted uten veiforbindelse eller bilferje, får du ikke opp rute i rutekartet når du registrerer reisen i Dyrehelseportalen. Når du kommer til siden «Tilskudd og refusjon» vil du få en feilmelding med beskjed om å kontakte brukerstøtte. Brukerstøtte vil gi deg veiledning om hvordan du kan registrere en slik reise i Dyrehelseportalen.

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av hvordan du registrerer slike reiser i Dyrehelseportalen.

På siden «Besøk på reisen» går du til det aktuelle besøket. Trykk på «Endre», og deretter på «Nytt besøkspunkt». Flytt besøkspunktet slik at det blir liggende maksimalt 4,4 km fra en vei på fastlandet – plasser det gjerne ute i sjøen. Trykk på «Lagre posisjon», oppgi type besøkspunkt til «Annet», skriv «besøksstedet mangler veiforbindelse» i beskrivelsesfeltet og trykk «Lagre». Du vil nå få opp reiseruten i rutekartet. Hvis du ikke gjør det, må du plassere besøkspunktet nærmere en vei.

Gå til siden «Fremkomstmidler» og legg til egen båt hvis du har brukt eget framkomstmiddel, eller skyssbåt hvis du har brukt personferje, skyssbåt eller annen leid skyss. Legg inn båtstrekningen fra det stedet på fastlandet hvor du tok båt fra, og til besøkspunktet du har endret posisjon for. Gjør det samme for returreisen med båt, men motsatt vei.

Registrer ferdig reisen og send den inn. Er du er usikker på om du har registrert reisen korrekt, tar du kontakt med brukerstøtte før du sender den inn.

Å registrere en reise på denne måten kan virke ulogisk, men beregningen av reisetilskudd og refusjon vil bli korrekt fordi reisekostnadene ute på øya vil være minimale, og kostnaden for bruk av skyssbåt og ferje vil bli refundert.