Rapport: Helsehendelser storfe

I denne rapporten kan veterinærer søke opp innmeldte storfe i Husdyrregisteret og sjekke om de har blitt behandlet i denne besetningen i løpet av det siste året. Veterinærer vil også kunne se rapportert behandling der tilbakeholdstiden ennå ikke har utløpt (markert i rødt), samt der tilbakeholdstiden utløp for mindre enn 7 dager siden (markert i gult). Dersom det har vært flokkbehandlinger i besetningen i løpet av det siste året, vil dette også fremgå. 

Rapporten inkluderer helsehendelser som er blitt rapportert enten direkte av veterinærer gjennom Dyrehelseportalen eller via et tilknyttet veterinært journalsystem. Rapporten inneholder også data fra produsenter som har rapportert behandlinger direkte gjennom Dyrehelseportalen eller via produsentens husdyrkontroll (Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen). 

 

Brukerveiledning:

Når du har logget inn, velg Rapport i toppmenyen og deretter Helsehendelser storfe. Søk etter en produsent for å hente informasjon. Du kan søke på hele eller deler av produsentnummeret, fornavn, etternavn, postnummer og poststed. Aktuelle produsenter vises i en rullegardin, som kn viser 25 rader om gangen. Skriv så mye som mulig i søkefeltet hvis du ikke finner produsenten. Listen over produsenter er hentet fra Produsentregisteret. Kontakt oss om du ikke finner en produsent.

I feltet Individ-id søker du på individnummer fra Husdyrregisteret hos Mattilsynet. Skriv inn øremerket, for eksempel 1476, og trykk Enter for å velge dyret. Hvis dyret ikke vises i listen, er det ikke registrert/aktivt i Husdyrregisteret. Du kan også søke på individnummer som ikke finnes i listen. Skriv da inn hele opprinnelsesmerket (12345678-1234) dvs 12 siffer og trykk på "Ikke funnet i liste", "Ukjent individ" eller Enter. 

Når du har valgt individ blir rapporten automatisk lastet opp for den produsenten. Merk: Det er kun registreringer hos valgt produsent som blir hentet opp.

 

Eksempel på en rapport hentet ut 01.12.2023 for individ 0000000-00001 hos produsent L LL: