Registrere lik behandling på flere dyr

Det finnes to enkle måter å registere samme behandling på flere dyr: 

Kopiere diagnose/medisin fra raden over
Hvis du har brukt samme diagnose og medisin på flere dyr på samme besøk, kan du nå enkelt kopiere disse opplysningene fra en journalrad til den neste ved å bruke knappen "Kopier rad" som du finner under journalraden. Dette innebærer at den nye journalraden automatisk vil inneholde samme diagnose og medisin som den forrige, og du trenger kun å registrere inn korrekt individ-ID.

Fotograf

Legg til mal ved bruk av “Velg flere individer”
Hvis du har mange dyr som fått lik behandling, kan du nå enkelt bruke en tidligere opprettet mal på flere individer samtidig. Dette gjøres ved å bruke knappene "Velg flere individer" og "Legg til og bruk mal".

Trykk først på "Velg flere individer" og velg ett eller flere individer som skal ha lik behandling. Når individene er valgt, trykker du på "Legg til og bruk mal". Deretter får du muligheten til å velge den ønskede malen for individene. Når du har valgt riktig mal, vil diagnosen og medisinen fra malen automatisk legges til alle de forhåndsvalgte individene.

Fotograf