Elektronisk søknad om tilskudd og refusjon av veterinærreiser

Fra 1. oktober 2020 må du søke elektronisk om tilskudd og refusjon til veterinærreiser i Dyrehelseportalen

Etter å ha gjennomført en pilotperiode med noen få veterinærer i sommer, er løsningen snart klar til å åpnes for alle veterinærer. Det skjer 1. oktober!

Den nye løsningen vil du finne i Dyrehelseportalen. Når du sender inn reiseopplysninger via Dyrehelseportalen, går de samme opplysningene både til Fylkesmannen og Geno, hvor de legges til grunn for endelig beregning av tilskudd til veterinærreiser fra Fylkesmannen og refusjon fra Geno.

Merk følgende

  • Du skal bruke den nye løsningen i Dyrehelseportalen for reiser som er påbegynt 1. oktober eller seinere
  • Du kan ikke lenger bruke Geno-Rapport eller sende papirskjema til Fylkesmannen etter 1. oktober
  • Det kommer mer detaljert informasjon i slutten av september

Hilsen fra

Animalia, Landbruksdirektoratet og Geno