Forbedringer for registrering av reise

Det lanseres en ny versjon av Dyrehelseportalen tirsdag 14.12.2021. Den nye versjonen inneholder flere forbedringer ved registrering av reise.

Gjenbruk av dine utgangs- og endepunkt på reisen.

I den nye versjonen kan du lagre dine egne utgangs- og endepunkt på reisen slik at du kan gjenbruke dem i fremtidige reiser. Første gang du oppretter en reise i den nye versjonen må du registrere utgangspunkt for reisen ved å trykke på «Endre», og deretter på «Nytt utgangspunkt». Søk opp adressen eller stedet der reisen startet, eller dra i kartet og plasser markøren der reisen startet. Trykk på «Lagre posisjon». Oppgi type utgangspunkt som «Fast kontorsted» eller «Annet sted». Hvis du har markert startpunktet i kartet, må du i tillegg beskrive utgangspunktet, før du kan trykke «Lagre». Systemet lagrer utgangspunktet du har registrert i en liste, og vil bruke det på nye reiser frem til du velger å endre utgangspunkt.

Endepunkt registrerer du på tilsvarende måte som utgangspunkt.

Gjenbruk av skyssbåt og egen båt

I den nye versjonen kan du også lagre dine egne strekninger som du reiser med skyssbåt eller egen båt slik at du kan gjenbruke dem i fremtidige reiser. Husk du må registrere en egen strekning for tur og en annen strekning for retur.

Mulighet for å hente opp dine tidligere registrerte priser på bom og ferjestrekninger.

På siden hvor man registrerer kostnader på reisen vil det komme en ny knapp «Hent mine priser». Om man velger å trykke på «Hent mine priser» så hentes dine siste registrerte bom og ferjeavgifter opp for den aktuelle reisen. Du kan overskrive dette om prisen er endret e.l. slik at kostnader du oppgir til bom og ferje er identisk med de tilhørende kostnadene som fremgår av regnskapet ditt.

 imagerk5ep.png

 

Ta kontakt ved spørsmål eller tilbakemeldinger.

Fotograf