Livdyrattester

Nå har registrering av livdyrattester blitt elektronisk. 

Du registrerer veterinærattest på denne måten:

  • Logg inn i Dyrehelseportalen
  • Klikk på lenken til Livdyrattester under Registrer. 
  • Søk opp produsenten du skal registrere veterinærattest for
  • Søk opp dyret ved å søke på øremerkenummer i individsøket. Klikk på Hent for å få opp informasjon om dyret. Dersom produsent har gitt veterinær samtykke i Storfekjøttkontrollen for å hente opp data vil veterinæren nå få opp informasjon om dyret og om smittesituasjonen i besetningen.
  • Ved å klikke på Ny veterinærattest vil du få opp veterinærattest-skjema du skal fylle ut.
  • Fyll ut skjema og klikk på send inn.

Tips for å søke opp dyr som ikke finnes i individsøket

Dersom du ikke finner dyret i individsøket så må man søke opp dyret manuelt ved å taste inn hele opprinnelsesmerket. 

Er dyret født før 2020 er opprinnelsesmerket produsentnummer + individnummer  

  • Eksempel: 12345678-1234 

Er dyret født etter 2021 er opprinnelsesmerket dyrehold ID + individnummer 

  • Eksempel: 1234567-1234
     

Se gyldige attester for en besetning

Dersom veterinær har tilgang til produsent (samtykke gis av produsent i Storfekjøttkontollen) kan veterinær se alle gyldige attester for denne besetningen under Gyldige attester. Hvis ikke får veterinær kun se sine egne veterinærattester. Veterinærattester er gyldige i syv dager.

Se utgåtte attester for en besetning

Dersom veterinær har tilgang til produsent (samtykke gis av produsent i Storfekjøttkontollen) kan veterinær se alle utgåtte attester for denne besetningen under Utgåtte attester. Hvis ikke får veterinær kun se sine egne veterinærattester. Attestene forsvinner fra Utgåtte attester etter et år.

Utskrift av gyldige veterinærattester

Når du har fylt ut en veterinærattest får du opp en melding om at erklæring er lagret, denne meldingen inneholder en lenke til erklæringen. Når du klikker på den får du opp en versjon som er utskriftsbar. Det er en utskriftsknapp oppe til høyre. Du får opp det samme hvis du klikker på Gyldige attester på menylinja i Livdyrattester, da får du opp alle gyldige attester du har tilgang til og kan klikke på den attesten du vil skrive ut. Her kan du velge om du vil ta den ut som en pdf og lagre for elektronisk sending, eller om du vil skrive den ut på papir.