Registrering i DHP uten nettilgang

Fra 21. september kan du registrere semin i DHP uten nettilgang

DHP har delvis støtte for registrering selv om du mister nettilgangen en periode. Det vil si at du kan bruke DHP som vanlig for å gjennomføre enkelte oppgaver selv om enheten du arbeider på ikke har tilgang til internett, og arbeidet blir automatisk lastet opp og lagret når du får tilgang til internett igjen. Vi anbefaler at dere ikke fjerner/lukker/drar bort arkfanen for DHP før nettleseren har lastet opp data.

I første omgang støttes kun seminregistreringer når man er uten nett. Man kan altså registrere besøk hos produsenter med alle de vanlige seminjobbene, men man kan ikke registrere helsebesøk, og heller ikke søknad om reisetilskudd, uten å være tilkoblet internett.

Hvordan fungerer det?

Det kreves at man åpner DHP på enheten man vil arbeide før man kan ta i bruk DHP uten nett. Første gang man åpner DHP vil nettsiden legge til rette for registrering uten nett, gjennom å forhåndslaste informasjon om produsenter du har vært på besøk hos tidligere, samt produsenter i ditt geografiske område.

Ditt geografiske område er basert på din adresse hos Produsentregisteret og inneholder de produsentene som har de 10 000 nærmeste storfeene til denne adressen.

Du vil kunne se din registrerte adresse hos på oppslagstavlen i DHP fra og med mandag 21.sept. Oppslagstavlen finner du ved å trykke på DHP ikonet øverst oppe til venstre. Om din adresse er feil, vennligst rett din adresse hos produsentregisteret (send e-post med rett adresse hit: post@landbruketsdataflyt.no ).

Hvis produsenten du skal til ikke er en del av dette utvalget får du ikke registrert besøk der uten nettilgang. Hvis du skal til en produsent du ikke har vært hos det siste året og produsenten ligger et stykke unna din registrerte adresse kan det være lurt å gå inn i DHP på forhånd mens du har nettilgang og opprette en kladd som er klar til bruk når du kommer til produsenten.

dhp offline.jpg

Har du problemer med registrering uten nettilgang kan du kontakte brukerstøtte på telefon 917 74 122.