Statistikk

Fra og med 2023 lages det statistikk med grunnlag i dataene fra Ammegeitkontrollen.