ANAVAC - vaksine mot sjodogg

I dag forebygges sjodogg gjennom beitetiltak som reduserer forekomsten av flått samt behandling av dyra med medikamenter som virker avstøtende på flåtten. Disse tiltakene reduserer problemet, men gir ikke full beskyttelse mot sjukdom. En vaksine vil derfor ha stor betydning for saueholdet.

I forskningsprosjektet skal det jobbes med metoder for å studere og oppfomere norske varianter av Anaplasma phagocytophilum i laboratoriet. Det skal videre utvikles vaksine som skal testes i forsøk der man ser på immunologisk respons og effekt hos sau.

ANAVAC er et samarbeid mellom NMBU- veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, Universitetet i Linköping, Länssjukhuset i Linköping, Universitetet i Florida, Universitetet i Minnesota, NSG og Animalia.

Prosjektet ble i desember 2014 gitt tilsagn om finansiering på 5,2 mill. fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forsknigsmidler over jordbruksavtalen (FFL/JA). Prosjektet er i tillegg finansiert med midler fra NSG og Animalia. Totalrammen er på 6,5 mill. Prosjektperioden går  fra 2015 til 2018.

Prosjektleder Erik G. Granquist, NMBU-veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, erikgeorg.granquist@nmbu.no

Du kan lese mer om Anaplasma og sjodogg på Helsetjenesten for sau sin fagside Sauehelsenett