FåreBygg: Enkle driftsbygninger i norsk sauehold

Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU, Veterinærinstituttet, Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning, Småfeprogrammet i Fjellregionen og Animalia.

En tverrfaglig tilnærming (veterinærmedisin, etologi, husdyrbygg og landbruksøkonomi) skal bidra til å belyse problemstillingene. 

Forskningsprosjektet ble i desember 2012 tildelt 7,4 mill kroner fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (FFL/JA). Prosjektet er i tillegg finansiert med midler fra Småfeprogrammet i Fjellregionen og Animalia. Prosjektet har en totalramme på 9,25 mill, og gjennomføres i perioden 2013 - 2016.

Prosjektleder: Randi Oppermann Moe, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU- veterinærhøgskolen, randi.moe@nmbu.no