Fôring av høgproduktiv Norsk Kvit Sau

Samarbeidspartnere var Animalia, Norsk Sau og Geit, Nortura, Felleskjøpet fôrutvikling, Fiskå Mølle, Norgesfôr, Småfeprogrammet for Fjellregionen v/Fylkesmannen i Hedmark og Norges veterinærhøgskole.