Fôring av søya for livskraftige lam

I dette forskningsprosjektet skal man blant annet se nærmere på:

  • optimal energitilførsel i sendrektigheten for søyer med 3 lam
  • blodmetabolitter og hormoner i relasjon til dødfødsler og tidlig lammetap
  • hvordan søyas hold før paring påvirker overlevelse av foster
  • om høy tilvekst hos søyelam påvirker seinere laktasjon

Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU- Institutt for produksjonsdyrmedisin og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, København universitet, Sveriges landbruksuniversitet, Cornell universitet og næringsaktørene Animalia, Småfeprogrammet i fjellregionen v/ Fylkesmannen i Hedmark,  Nortura, NSG, Norgesfôr og Addcon Nordic.

Prosjektet har et totalbudsjett på 9,5 mill. og er finansiert med 7,6 mill. fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (FFL/JA) og 1,9 mill fra næringsaktørne nevnt over. Prosjekter går fram til 2019.

Prosjektleder er Åshild Taksdal Randby, NMBU, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. ashild.randby@nmbu.no

Prosjektet er en viderføring av de tidligere prosjektene Why does perinatal mortality increase in Norway? og Fôring av høgproduktiv Norsk Kvit Sau.