Friske føtter

I 2014 ble prosjektet "Friske Føtter" avsluttet.

Prosjektet hadde som mål å kartlegge og bekjempe fotråte hos småfe. Prosjektet var et samarbeid mellom husdyrnæringa, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Animalia.