Koksidiose hos lam- resistens og forebygging

Koksidiose hos lam forårsakes av en encellet parasitt (Eimeria). Den kan forårsake alvorlig diarésjukdom hos lam, særlig på vårbeite.

Mange besetninger er avhengige av forebyggende behandling med medikamenter for å unngå sjukdomsutbrudd. Utvikling av resistens hos koksidiene er derfor en risiko som må forstås bedre og forebygges.

I prosjektet skal man blant annet:

  • se nærmere på bruken av medikamenter mot koksidier i norsk sauehold
  • etablere en metode for resistensundersøkelse i felt
  • etablere laboratoriemetoder for resistensundersøkelse
  • undersøke forskjeller i immunitetsutvikling ved ulike behandlingsregimer
  • undersøke om jerntilskudd reduserer risikoen for klinisk koksidiose


Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU - veterinærhøgskolen (prosjekteier), Veterinærinstituttet, Universitetet i Las Palmas de Gran Canaria, ANSES (French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety) og Animalia.

Prosjektet fikk i desember 2014 tilsagn om finansiering på 3,6 mill. fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (FFL/JA). Prosjektet er i tillegg fiansiert med midler fra Animalia. Totalbudsjettet er på 4,5 mill. Prosjektperioden er fra 2015- til 2018.

Prosjektleder er Snorre Stuen, NMBU- veterinærhøgskolen, seksjon for småfeforskning Sandnes, snorre.stuen@nmbu.no

Ane Odden er ansatt som stipendiat i prosjektet, ane.odden@nmbu.no

Les også mer om koksidiose hos lam på Helsetjenesten for sau sine fagsider Sauehelsenett.