Why does perinatal lamb mortality increase in Norway?

Bakgrunnen for prosjektet er den generelt betydelige lammedødeligheten rundt fødsel, og den økende forekomsten av dødfødsler spesielt. Dette er en stor økonomisk og velferdsmessig utfordring i saueholdet. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2009 - 2013.

Prosjektet er et KMB-prosjekt finansiert med midler fra Fondet for forskningsmidler på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) med 6,160 mill kr over fire år. Totalt har prosjektet et budsjett på 7,7 mill kr. Institutt for produksjonsdyrmedisin ved NVH (nå NMBU - Veterinærhøgskolen) er prosjekteier mens UMB (nå NMBU), NSG og Animalia ved HT-sau er øvrige parter.

Prosjektet har en bred faglig tilnærming som omfatter både fysiologi, patologi, bakteriologi og genetikk. 

Ingrid Hunter Holmøy disputerte for graden PhD i desember 2014 med avhandlingen "Perinatal lamb mortality in Norway with emphasis on neonatal mortality" som en del av dette forskningsprosjektet.

Prosjektleder: Steinar Waage, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Norges veterinærhøgskole, steinar.waage@nmbu.no