- Bruk norsk fôr

Det var budskapet fra Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag på et møte på Veterinærinstituttet torsdag 19. juli. Tørken skaper fôrkrise fra Agder til Dovrefjell, og mange vurderer å skaffe importert grovfôr. Veterinærinstituttet mener det er  risiko for å få alvorlige smittsomme dyresykdommer inn med import av fôr fra de aller fleste aktuelle eksportland.

Møtet var åpent for alle interesserte, og hadde tittelen «Informasjonsmøte om muligheter og smitterisiko ved import av grovfôr». Veterinærinstituttet har publisert en risikovurdering der de har sett på risikoen for å få inn smittestoffene Coxiella burnetii (Q-feber), Mycoplasma bovis, salmonella, MRSA, paratuberkulosebakterien og Afrikansk svinepest. Thea Klemm orienterte om konklusjonen, som er at kun grovfôrimporter fra Finland og Sverige kan sies å ha lav risiko. For alle andre land er det fra moderat til høy risiko for å få inn ett eller flere av de vurderte smittestoffene. Veterinærinstituttet fraråder import fra land som har Afrikansk svinepest, dvs. mesteparten av Øst-Europa. Størst konsekvenser kan importsmitte få hvis den sprer seg til villsvin.

Mattilsynet ved Mette Lorentzen og Siri Løtvedt understreket verdien av den gode norske dyrehelsa; vi er i en særstilling. Myndighetene fremhevet også at den enkelte importør har et betydelig ansvar for at fôret er trygt. Så selv om det er lov, er det ikke nødvendigvis lurt, var budskapet fra tilsynsmyndigheten.

Når det gjelder norske fôrressurser hadde Kåre Oskar Larsen fra Norsk Landbruksrådgiving en rekke anbefalinger for å utnytte nasjonale fôrressurser på best mulig måte. Tenk mengde fremfor kvalitet på slåtten, bruk halmen til fôr, legg korn i rundball og bruk alternative beiteområder, var blant de mange rådene han ga. Unngå import som kan skade dyre- og plantehelsa var også et hovedbudskap fra NLR.

Presentasjoner fra møtet og risikovurderingen finner du her: https://www.vetinst.no/nyheter/informasjonsmote-om-muligheter-og-smitterisiko-ved-import-av-grovfor

Mattilsynets informasjonsside om fôrimport, regelverk og risiko finner du her: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/forsituasjonen_knyttet_til_varme_og_lite_nedbor.31610

Norsk Landbruksrådgiving deler sine gode råd og anbefalinger her: https://www.nlr.no/