Bevilgninger til 19 nye innovasjonsprosjekter

Rundt 82 millioner kroner er bevilget til 19 nye innovasjonsprosjekter etter fellesutlysningen mellom Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Mange gode søknader

Til søknadsfristen 10. oktober 2018 kom det inn 43 søknader som ble behandlet i forskningsprogrammet BIONÆR. Søknadsbeløp for de 43 søknadene var omlag 466 mill. kroner. I følge Forskningsrådet ble hele 31 av søknadene ble bedømt til å være meget eller svært gode og til sammen 19 av søknadene fikk bevilgning. Forskningsrådet peker på at bevilgingen følger blant annet oppføringen i utlysningen om en prioritering av små bedrifter, og tema som omfatter områder der det er sannsynlig at det kan oppnås betydelig og rask reduksjon av klimagasser.

Mange prosjekter knyttet til kjøtt

Både Felleskjøpet fôrutvikling AS, Norsvin R&D AS, Norsk sau og geit, Norsk kylling AS, Nortura SA Animalia AS og Tine SA fikk innvilget prosjekter med direkte relevans for kjøttproduksjonen.

Et av prosjektene som fikke penger er Animalia prosjektet «Enduring Growth!». Prosjektet har samlet bred deltakelse fra bransjen for å finne årsakene og strategier for å redusere og helst på sikt fjerne problemene med kvalitetsproblemer på skinkeråstoff som har dukket opp det siste året.

– Vi gratulerer alle som kom gjennom nåløyet denne gang. Å få tildelt prosjektmidler er viktig, men den viktigste jobben starter nå. Det er resultatene som betyr noe og kan bidra til at næringene våre styrkes, sier Ole Alvseike, FoU-leder i Animalia.