Animalia skal være med på å teste blåskjell i kyllingfôr

Prosjektet BlueMusselFeed er innvilget 11,7 millioner kr i støtte fra Forskningsrådet for å utvikle blåskjell som ny fôrråvare til kylling. Hvis prosjektet lykkes kan Norge gå fra å være importør til eksportør av fôrråvarer.

Fotograf : Pixabay

BlueMusselFeed skal etablere nye forråvarer basert på blåskjell. Blåskjell filtrerer havvannet langs kysten og tar effektivt opp karbon, nitrogen og fosfor. Både bløtdelen og skallet inneholder verdifulle næringsstoffer. Blåskjellprotein kan dermed erstatte importerte proteinrike fôrråvarer som soya og maisgluten. Siden blåskjell fra anlegg til nitrogenfangst ikke brukes til mat, vil dyrkning av blåskjell bidra til økt selvforsyning i norsk fôrproduksjon.

Prosjektet skal dekke hele verdikjeden fra dyrking til fôring av kylling. Det skal utvikles prosesseringsmetoder for blåskjellråvare og kraftfor, gjennomføres fôringsforsøk og en skal studere kvaliteten på kyllingkjøttet. Det skal også etableres et pilotanlegg for blåskjelldyrking.

BlueMusselFeed er et samarbeidsprosjekt mellom Fiskå Mølle, Ocean Forest (eiet av Lerøy Seafood og Bellona), Eide Fjordbruk, Norforsk, Animalia, Nortura, Land møter hav, NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster, Blue Legasea og Biotech North.