Animalias fagsystemer og dataangrep mot Nortura

Alle Animalias fagsystemer for produsenter og veterinærer; Sauekontrollen, Storfekjøttkontrollen, Ingris, Helsegris, Helsefjørfe og Dyrehelseportalen er tilgjengelige og i tilnærmet normal drift.

Produsenter som leverer til Nortura vil oppleve at slaktedata og data om utvidede sjukdomsregistreringer (USR) inntil videre ikke blir oppdatert med nye data . Hvor lenge denne situasjonen vil vare er foreløpig uklart, men vi legger til grunn at ingen data vil gå tapt, men ettersendes når Nortura igjen har normal IT-drift.

Velferdsportal storfe, fagsystemet for dyrevelferdsprogrammet for storfe, åpnes som planlagt 3. januar når dyrevelferdsprogrammet for storfe startes opp.