Året som gikk - 2017

Nå er Animalia sin årsrapport for 2017 publisert.

I 2017 arbeidet vi for å bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Les mer om dette i vår ferske årsrapport.

I tillegg til tall og fakta, inneholder den artikler innenfor våre kjerneområder og på temaer som preget samfunnsdebatten i 2017. God lesning!