Bli med på seminar om sau og klima

I regi av prosjektet «Klimasmart sau» arrangeres det 7. mars heldagsseminar om sau og klimagassutslipp.

Fotograf : Animalia/Caroline Roka

Klimasmart sau -prosjektet hadde som hovedmål å bidra til mer bærekraftig saueproduksjon med lavest mulig klimafotavtrykk gjennom utvikling av en gårdsmodell for beregning av klimagassutslipp fra norske sauebruk, samt identifisering av tiltak for å redusere utslipp på gårdsnivå.

Seminaret vil gi innblikk i beregning av klimagassutslipp fra norsk saueproduksjon og hvilke muligheter som finnes for å redusere klimagassutslippene med ulike tiltak på gårdsnivå. I tillegg får du høre om sauens mulige positive klimabidrag via karbonlagring i utmarksbeiter og saueproduksjonen sett i et videre bærekraftperspektiv.

Tidspunkt: Torsdag 7. mars kl. 09:30 – 17:00
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
Pris for arrangementet kr. 400 + mva Betales ved påmelding i Animalias nettbutikk.

Påmeldingsfrist 1. mars

Program

09:30 – 10:00   Registrering

10:00 – 10:05   Velkommen. Ola Nafstad, Animalia

10:05 – 10:15   Presentasjon av Klimasmart Sau-prosjektet.Bente Aspeholen Åby, NMBU

10:15 – 10:45   Nasjonalt utslippsregnskap og klimagassutslipp fra sau. Britta Maria Hoem, Miljødirektoratet og Berit Storbråten, SSB

10:45 – 11:00   Pause

11:00 – 12:00   Klimagassutslipp fra norske sauebruk og tiltak for å redusere klimagassutslipp. Bente Aspeholen Åby, NMBU

12:00 – 12:15   Pause

12:15 – 13:00   Klimakalkulatoren for sau og erfaring med praktisk klimarådgivning på norske sauebruk. Helena Elvatun, NLR

13:00 – 14:00   Lunsj

14:00 – 14:30   Avl for redusert metanutslipp fra sau. Jette Jakobsen, NSG

14:30 – 15:00   Tilsetningsstoffer for reduserte metanutslipp fra sau. Grete M. Jørgensen og Vibeke Lind, NIBIO.

15:00 – 15:30   Effekt av grovfôr- og beitekvalitet på metanutslipp fra sau. Ingjerd Dønnem, NMBU

15:30 – 15:45   Pause

15:45 – 16:15   Karbonlagring i utmarksbeiter for sau. Vegard Martinsen, NMBU

16:15 – 16:45   Klima og sau i bærekraftsperspektiv. Arne Bardalen, NIBIO

16:45 – 17:00   Oppsummering og vel hjem. Ola Nafstad, Animalia