Dyrehelserapporten: Det står veldig bra til med helsen til norske dyr

Torsdag 25. april 2024 overleverte Veterinærinstituttet sin årlige statusrapport for dyrehelsen og dyrevelferden i Norge til Mattilsynet. Dyrehelserapporten for 2023 viser at det står bra til med helsen hos norske dyr. 

Fotograf : Animalia

- Dyrehelsen vi har her i Norge er meget god, men den er ingen selvfølge. At vi oppnår og holder ved like det høye nivået er takket være målrettet arbeid og god samhandling mellom norske myndigheter, husdyrnæringene og forsknings- og forvaltningsstøtteinstitusjoner, forklarer avdelingsdirektør for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet ved Veterinærinstituttet, Merete Hofshagen.

Fugleinfluensa

Likevel har det vært noen utbrudd av listeførte sykdommer i 2023. I fjor sommer var det svært høy dødelighet blant krykkjer i Vadsø, og det ble påvist høypatogen aviær influensa (HPAI), også kjent som fugleinfluensa. Utbruddet avtok i august, men det er anslått at det ble samlet inn over 24 000 døde fugler fra kommuner i Troms og Finnmark.

Ringorm

Det ble også i 2023 påvist ringorm i 16 besetninger i Trønderlag. Her har næringen jobbet tett med Mattilsynet og Veterinærinstituttet om å bekjempe sykdommen.

- Næringen har lagt mye ressurser i å forebygge og hindre spredning av ringorm i Trøndelag. Basert på erfaringene fra Rogaland og prosjekt RingiROG er det etablert egne soner med restriksjoner og kriterier for livdyromsetning. I tillegg er det lagt stor vekt på å utarbeide god informasjon, varsle relevante aktører og hjelpe produsentene å lage saneringsplaner sier Synnøve Vatn, fagdirektør i Animalia som holdt innlegg under lanseringen.       

Dette er femte gang Veterinærinstituttet lanserer Dyrehelserapporten. Det er en årlig rapport for landdyrhelse og dyrevelferd med flere kilder, inkludert overvåkingsprogrammer, Veterinærinstituttets diagnostikk og forskning.