Dyrevelferden skal ivaretas – også nå

Å arbeide for god dyrevelferd har svært høy prioritet i husdyrnæringa. Det arbeidet er ikke mindre viktig nå når koronaviruset preger hverdagen vår.

Fotograf : Audun Flåtten

En viktig verdi i norsk husdyrproduksjon er at alle dyr har god velferd. God dyrevelferd forutsetter friske dyr, et godt fysisk miljø og en dyktig bonde som klarer å se behov hos enkeltindividet og som setter inn tiltak når det trengs. Dagens situasjon med koronatiltak påvirker oss alle på ulike vis. Men den endrer ikke de klare målsettingene for dyrevelferd selv om enkelte restriksjoner, smitteverntiltak og risiko for sykdom både hos bonden og fagfolkene rundt bonden kan skape noen utfordringer.

Dyrevelferdsprogrammene følges opp

Dyrevelferdsprogrammene er viktige verktøy som skal dokumentere regelverksetterlevelse og bidra til forbedringer både for dyrevelferd og bondens økonomi. Det er viktig at alle fortsatt følger opp kravene i dyrevelferdsprogrammene så langt det lar seg gjøre.

Midlertidig tilpasning av godkjenninger for svineprodusenter

I oppfølgingen av dyrevelferdsprogrammet for svin er det i samarbeid med varemottakerne gjort en midlertidig tilpasning fram til 15. mai. Der tiltakene mot spredning av koronaviruset gir utfordringer med gjennomføring av veterinærbesøkene, vil manglende godkjenninger i Helsegrissystemet fram til og med denne dato ikke føre tilikke føre til lavere utbetaling ved salg eller leveranse av gris.

Les: Oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin under korona-unntakstilstanden

Fjørfeprogrammene går som vanlig

Dyrevelferdsprogrammene for slaktekylling, kalkun og verpehøner innebærer daglige registreringer på gården, jevnlige rådgivingsbesøk av veterinær, jevnlig eksternkontroll (KSL) og at varemottaker, enten eggpakkeri eller slakteri, følger opp egne produsenter og eventuelle avvik. Denne systematiske tilnærmingen skaper mulighet for kontinuerlig forbedring i både dyrevelferd og produksjonsresultater. Det bidrar også til tillit fra samfunnet.

Dyrevelferdsprogrammene for slaktekylling og kalkun krever to årlige veterinærbesøk, mens dyrevelferdsprogrammet for verpehøns krever ett veterinærbesøk per innsett. Disse kravene gjelder også nå. Fjørfeprodusenter tilknyttet et dyrevelferdsprogram har helseovervåkingsavtale med fast veterinær, og veterinærene vil kjøre vanlig praksis så langt det lar seg gjøre.

Diskuter veterinærbesøk på forhånd

I denne situasjonen er det ekstra nødvendig at produsent og veterinær på forhånd diskuterer hvordan besøk i besetningen bør legges opp. Følg råd fra helsemyndighetene og Mattilsynet.

Les: Informasjon til produksjonsdyr- og hesteeiere m.fl. om koronavirus (Mattilsynet)