Effektiv e-læring og digitale muligheter

Animalia har de siste årene satset på digital tilrettelegging av kurs og opplæring. Dermed kan vi bidra til fleksibel og målrettet opplæring der det er behov i bransjen også i denne spesielle koronasituasjonen.

E-læringskurs gir stor fleksibilitet for når og hvor kurset skal gjennomføres. Deltaker kan bruke pc, nettbrett eller mobil, noe som gir mulighet for en kostnadseffektiv opplæring som er enkelt tilgjengelig. E-læring i kombinasjon med eksempelvis webinar eller møter med video/streaming kan også gi en god kursopplevelse og læringseffekt.

Kan tilpasse kurs ved behov

Animalia har anskaffet en egen læringsplattform med verktøy for effektiv utvikling, tilpasning og muligheter for gjenbruk av digitale opplæringsmoduler. Vi har opparbeidet en ressursbank med flere opplæringsmoduler, animasjoner, videoer og bilder i tillegg til verktøy for gjennomføring og distribusjon av opplæring fra samme plattform. Vi kan derfor tilby målrettede e-læringskurs eller tilpasning av kurs til aktuelle målgrupper som trenger opplæring for å bidra til at hele verdikjeden i matproduksjonen kan fungere best mulig nå. Ta kontakt med oss om dere har behov for tilrettelegging av digital opplæring!

Vi kan sette sammen målrettede opplæringspakker for å avhjelpe i forbindelse med bemanningsproblematikk, og vi kan effektivt distribuere og dokumentere gjennomføring av nødvendig opplæring.

Et eksempel: e-læringskurs om plukking av fjørfe

Animalia har laget og lansert et e-læringskurs med fokus på dyrevelferd og kritiske punkter ved endt produksjon for verpehøner. Kurset tilfredsstiller kompetansekravet i Dyrevelferdsprogrammet for verpehøns som ble iverksatt fra 1. januar 2020. Gjennomføringstid er 30-45 minutter inkludert en slutt-test. Kurset tilbys gjennom Animalias nettbutikk.

Tilsvarende e-læringskurs for plukking av slaktekylling, kalkun og and er under produksjon og vil lanseres i mai.

Det planlagte e-læringskurset for dyrebilsjåfører for fjørfe er et annet eksempel på tilpasset opplæring som blant annet baseres på innhold fra de nevnte plukkekursene.

Opplæring av dyrebilsjåfører – alternativ til fysiske kurs

Animalia tilbyr de som må rekruttere nye dyrebilsjåfører for transport av firbeinte dyr før sommerferien et webinar eller nettbasert kurs. Kurset vil bruke eksisterende opplæringsopplegg som utgangspunkt, men være tilrettelagt for digital opplæring. Ta kontakt for å melde behov for dette kurstilbudet.

Andre aktuelle kurs

E-læringskurs:

Kombikurs (e-læring og webinar)

  • Dyretransport av fjørfe
  • Dyretransport 4-beinte
  • Opplæring av kyndig personell – gassing av fjørfe i container